Afrikadakı ən təhlükəli on iki ilan növünün izah edildiyi proqramda ilanlardakı dizayn və qabiliyyətlər izah edilərkən bu hekayə deyildi:

 

“Təbiət bu ilanların hər birinə güclü qabiliyyətlər və bunları həyatda qalma üçün istifadə etmə arzusu vermişdir”.

 

Bu hekayə təkamülçü yayımlarda tez-tez qarşılaşdığımız “Təbiət ana” hekayəsidir. Təkamülçülər canlılıqdakı kompleksliyi izah edərkən Yaradıcının varlığını rədd etdikləri üçün hər şeyi təbiət hadisələrinin təsadüfi nəticəsi olaraq görər və bu təsadüflər zəncirini Təbiət ana olaraq tərif edərlər. Halbuki, təbiətdəki mürəkkəb strukturlarda, təsadüfü təbiət hadisələrinin təsiri olduğunu iddia edən təkamülçü “Təbiət ana” tezisi tamamilə məntiqdən kənardır. Təsadüfi təbiət hadisələriylə ortaya çıxa biləcək dizaynlar əsla “sadə” olmanın kənarına keçə bilməzlər. Məsələn, bir dəniz kənarındakı dalğaların dayaz zəmində yaratdığı qum sıraları kimi.

Ancaq canlılardakı dizayn bu nümunədə verilən dizayndakının çox irəlisində, kompleks dizaynlardır. Bunu izah etmək üçün eyni nümunəni bir az inkişaf etdirib belə bir sual soruşa bilərik: “Əgər dayaz seqmentdə qum sıraları olan çimərlikdə dəniz kənarında qumdan bir qala və bu qalanın qapıları, divarları müşahidə etmə qüllələri, içində komalar və qüllələlərində bayraqlar görsəniz bu qalanın da dalğalarla təsadüfən meydana gəldiyini düşünərsinizmi? Əlbəttə, xeyr. Hər ağıllı insan bu qalanın şüurlu olaraq yaradıldığını anlayacaq.

Bir ilandakı dizayn daha mürəkkəbdir. Əzələ sistemi, pullar, qoxu hiss edən dil və daha saysız orqanıyla ilanlar dizayn möcüzəsidir. Qalanın şüurlu olaraq hazırlanmış olduğu kimi bir ilandakı kompleks dizayn da hazırlanmışdır. Qısacası təbiət, sahilə bir qala verə bilməyəcəyi kimi ilana da ehtiras və qabiliyyətlər verə bilməz. İlandakı dizaynın mənşəyi yaradılışdır. “National Geographic TV”-də izah edilən “Təbiət ana” nağılları da yalnız Allahın varlığını inkar etmə məqsədiylə davam etdirilən yalandan ibarətdir.