“Animal Planet”də yayımlanan bu proqramda əsas olaraq Kenquru adasında yaşayan müxtəlif canlı növləri mövzu edildi. Proqramın bir qismində, müəyyən çiçək növüylə, iki arı növü arasındakı əlaqə də araşdırıldı. Yerli arı növü bitkidən polen toplamanı bacardığı halda başqa arı növü bu çiçəkdən polen təmin etməyi bacara bilmirdi. “Animal Planet” bu vəziyyəti təkamülçü dünyagörüşündən şərh etməyə çalışır, bitkilərin yerli arılarla birlikdə təkamülləşdiyini iddia edirdi.

 

Ancaq burada yer verilən təkamül iddiasının, növlərin mənşəyini şərhdə təbii müddətlərə əsaslanan təkamül nəzəriyyəsinə heç bir qatqısı olmadığı açıqdır. Təkamüllə əlaqələndirilən davranış, bir bitkiylə bir arı növü arasındakı əlaqədən ibarətdir. Burada nə bitki arının yeni bir növ olaraq ortaya çıxmasına nə də arı bitkinin yeni bir növ olaraq ortaya çıxmasına gətirib çıxarmışdır. Bir arı növünün öz quruluşuna uyğun olduğu üçün seçdiyi çiçəkdən polen toplaması, başqa növün isə yığa bilməməsi kimi başa düşülməsi səhvdir və bu “təkamül” deyil.

Əslində bu vəziyyətdə təkamülə əsaslanan izah gətirmə səyinin əsassızlığı ortadadır. Bu əsassızlığı bir bənzətmə ilə göstərək. Dəniz yosunlarından edilən salatların istehlak edildiyi bir ölkəyə daşınan bir ailənin, bəslənmə vərdişləri səbəbindən bu yeməkləri yeyə bilməməsi, bunları yeyə bilən yerli xalqın təkamüllə ortaya çıxdığını göstərməz.

 

Görüldüyü kimi, “Animal Planet”in iddiaları təkamül nəzəriyyəsinə heç bir dəstək təmin etməməkdə, yalnız, hər mövzunu öz ön mühakimələrinə uyğun tapdığı təkamül nəzəriyyəsinə uydurma səyini göstərməkdədir.