Sənədli filmdə, Cənub və Şimal qütbündə yaşayan buz balığı, dəniz qaranquşu və pinqvin kimi canlılar ilə bunların bənzər bədən strukturları və davranışları mövzu edildi. Bu bənzər strukturların da tamamilə xəyali müddət olan təkamülləşmənin nəticəsində var olduğu iddia edildi.

Təkamülçülər, bir-birindən uzaq mühitlərdə yaşayan canlılardakı (Şimal və Cənub qütbündəki növlərdəki kimi) struktur bənzərliklərin, təkamül adını verdikləri bir müddət ilə ortaya çıxdığını qarşıya qoymaqdadırlar. Tamamilə xəyal məhsulu olan bu müddətdə, bənzər forma və ya davranışların, ortaq bir atadan təkamüllə deyil, bənzər ətraf mühitlərinin təsiriylə birdən çox təkamülləşdiyi fərz edilməkdədir. Bu ssenari də, elmi tapıntılar qarşısında həqiqətə uyğun olmayan xəyal olmaqdan kənar məna daşımamaqdadır.

 

Təkamülçülərin təkamül iddiasını araşdıran yazımızı buradan oxuya bilər, TRT 1-dəkı iddiaların əsaslandığı məntiqin elmdən kənar xarakterinə şahid ola bilərsiniz.