Braziliyadakı yağış meşələrində yaşamaqda olan müxtəlif canlı növlərinin izah edildiyi proqramda bir ilan növü haqqında yalnız təhrif etməyə çalışan təkamül təbliğatı ortaya qoyuldu. Bu iddia, qızıl qarğa başlı gürzə ilanı adıyla tanınan növün, yaşadığı ilanı necə gəlmiş ola biləcəyi və bunun sonrasında keçirdiyi sözdə təkamüllə əlaqədar idi.

 

Quruya bir neçə kilometr uzaqlıqda olan bu adanın 10.000 il əvvəl quruya bağlı olduğu halda, yüksələn suların təsiriylə bir namizədə çevrildiyi izah edildi. Bu ilanların da 10.000 il əvvəl quruda yaşadıqları halda bu adada yaşayar hala gəldikləri və qurudakı ilan növlərindən ayrılaraq adada təkamülləşdikləri iddia edildi.

 

Ancaq bütün bu hekayə təkamül nəzəriyyəsinə heç bir dəlil meydana gətirməməkdədir.

Burada izah edilən vəziyyət, təkamülçü bioloqların mikro-təkamül olaraq adlandırdıqları və canlılığın ortaq atadan törədiyi fərziyyəsinə dəlil təmin etmədiyini özlərinin də qəbul etdiyi bir faktdır. (Baxın: Mikrotəkamül” etirafları <http://www.darwinizminsonu.com/t_kokeni_02.html>)

 

Bu adada reallaşan vəziyyəti belə yekunlaşdırmaq mümkündür. Bu adanın ortaya çıxışı zamanla ilanların coğrafi olaraq qurudan təcrid olmasına gətirib çıxarmaqda və qurudakı populyasiyayla uyğunlaşmalarına mane olmaqdadır. Zaman irəlilədikcə də iki populyasiya arasında görünüş baxımından fərqliləşmə ortaya çıxa bilməkdədir. Bu fərqliləşmədə genetik olaraq ayrılan iki populyasiyada, tezlik baxımından basqın olan genlərin ifadə edilməsi və zaman içində bunların fərdlərdə məşhurluq qazanmasıdır.

Bu fakt insanlarda da görülə bilər. Məsələn, bir bölgənin xalqı, boylarına görə ayrılıb, qısaların çox olduğu qrup bir namizədə, uzunların çox olduğu qrup başqa bir namizədə yerləşdirilsə bir müddət sonra bir adanın xalqı digərinə görə ortalama boy baxımından diqqətə çarpan şəkildə uzun olacaq.

 

Təkamülçülərin bu hadisəsi “təkamül” olaraq xarakterizə etmələrinin tək səbəbi, coğrafi olaraq ayrılan iki ilan populyasiyasının bir-birləriylə cütləşməməsidir. Təkamülçülər bunu yeni bir növün ortaya çıxması olaraq qəbul etməkdədirlər. Halbuki çox əhəmiyyətli bir nöqtə vardır: Bu ilanlarda heç bir genetik məlumat artımı olmamışdır. Təkamülçülərin iddialarının doğru olması üçün isə genetik məlumat artımı lazımdır.

 

Bəzi vəziyyətlərdə coğrafi olaraq təcrid olan populyasiyalardakı fərdlər bir-birləriylə cütləşməməyi seçmə kimi bir davranış ortaya qoya bilməkdədir. Ancaq bu canlılar daim laboratoriya şərtlərinə uyğunlaşdırıla bilən və sağlam balalar əldə edilə bilər.

 

“Discovery Channel”in bu kimi “mikrotəkamül” nümunələrini darvinizmə dair dəlil kimi yayımlaması, təkamülçülərin dəlil baxımından içində olduqları çarəsiz vəziyyəti və bu vəziyyətdə nəzəriyyələrinin təbliğatını etmədə asanlıqla təhrif etmələrə müraciət edə bildiklərini açıqca göstərməkdədir.