Qütblərdəki həyatın izah edildiyi sənədli filmin son hissəsində quşların mənşəyiylə əlaqədar təkamülçü iddialar yayımlandı və quşlar ilə sürünənlər arasındakı sözdə təkamüllü bağın “şübhə aparmadığı” irəli sürüldü.

 

Əlbəttə, bəzi canlılar arasında anatomik və ya genetik baxımdan bənzərliklər ola bilər. Ancaq bu bənzərliklərə rast gələn birinin bunların mənşəyinin təkamül olduğuna kor-koranə inanması tamamilə səhvdir. Çünki bənzər strukturlar ortaq mənşə göstəricisidir amma bu mənşə “təkamül” yerinə “dizayn” da ola bilər. Bu bənzərliklər ortaq dizaynlar ortaya qoymaqdadır və ortaq bir dizaynerin əsəri olaraq gözə dəyərlər.

 

Bir nümunə vermək lazım olsa, kompüterlər fərqli model və görünüşdə olmalarına baxmayaraq bənzər çiplərə sahibdirlər və bu onların ortaq dizayna sahib olduqlarını göstərər. Canlılardakı ortaq strukturların kompleksliyi və mərhələli inkişafla açıqlana bilməz olmaları, bütün bənzər strukturların ortaq dizayn, yəni yaradılış nəticəsində ortaya çıxdığını göstərir.

 

“Animal Planet”in quşlar ilə sürünənlər arasında qurduğu və “şübhə aparmaz” deyə xarakterizə etdiyi bağlar isə elmi deyil, ideoloji təməllərə əsaslanır. Quşların mənşəyinin təkamül nəzəriyyəsinə vurduğu zərbəni elmi tapıntılar işığında qiymətləndirmək üçün baxın: <http://www.netcevap.org/science030221.html>