Qarışqayeyənlərin termit yuvasını qazaraq termitləri tutub yeməyə çalışdığı bir səhnədə bu ifadələrə yer verildi:

 

“Qarışqayeyənlər zəka döyüşünə girişdikləri böcəklərə qarşı xüsusi mexanizm inkişaf etdirmişdir. Qarışqa yeyən, qarışqa və termitlərə qarşı girişdiyi döyüş uğuruna təkamül keçirmişdir”.

 

Qarışqayeyən, həssas qoxu hiss etmə qabiliyyətinə və uzun burun ilə qarışqaları yuva içində asanca tuta bildiyi uzun bir dilə malikdir. Qarışqayeyənin dilindəki yapışqan ifrazat, qarışqaları asanca toplamasını təmin edən yapışqan funksiyası yerinə yetirər. Bu sırada dilinə yapışacaq torpaq və tozları da öyüdə biləcək mədəsi də vardır.

Bütün bunlar bu canlıya xüsusi dizaynlardır və hər biri DNT üzərində kodlaşdırılmış xüsusi məlumata əsaslanır. Bu səbəbdən qarışqa yeyəndəki bu dizaynın şüurlu olaraq hazırlandığı açıqdır. Təkamül nəzəriyyəsi təsadüfi mutasiyalara əsaslanır. Bu mutasiyaların bir orqanizmdə reallaşma nisbəti və ya meydana gətirdikləri təsir (bu təsir həmişə mənfidir) başqa canlılarla girişdiyi mübarizə ya da döyüşlərə görə dəyişməz. Bu səbəbdən TRT 1-də ortaya qoyulan bu ifadələr heç bir elmi dəlilə əsaslanmayan yalnız darvinist ön mühakimələrə əsaslanan nağıllardır.