Sənədli filmin itləri mövzu edən bu hissəsində bu canlılardakı müxtəliflik, üstün qoxu hiss etmə qabiliyyətləri kimi xüsusiyyətləri haqqında məlumatlar verildi. İtlərin mənşəyi haqqında isə təkamül yanlısı iddia ortaya qoyuldu və bu ifadələrə yer verildi:

 

“Kenid (Canidae) familiyasının köklərinin 35 milyon il əvvəl ucsuz-bucaqsız meşələrdə yaşamış, indi soyu tükənmiş bir məməliyə əsaslandığını bilirik. Fosil qeydləri kenid familiyasının necə təkamül keçirdiyini göstərir. Ən yaşlı atası Esperosiyon (Hesperocyon) ya da şəfəq iti olaraq bilinən ağac oyan heyvanlar idi. Qısa ayaqlı ancaq uzun gövdəli idi.

Pişiyin atalarından yalnız görünüş olaraq fərqli idi. Şəfəq itinin nəvələri təkamül keçirdi və bu gün bildiyimiz kenid familiyasının üzvləri oldu” 

 

Bu cür nağıllar təkamülçülərin ön mühakimələrini əks etdirməkdən başqa bir şeyə yaramamaqdadır. Milyonlarla il əvvəlinə aid bir fosillə günümüz itlərini ata-nəsil əlaqəsi içində ələ almaq tutarlı yanaşma deyil. Təkamülçülərin əlində belə bir təkamül iddiasını dəstəkləyəcək fosil silsilələri yoxdur. Təkamülçülərin atın təkamülü nağılına dayaq göstərdikləri silsilədəki əsassızlıqlar ələ alındığında Hesperocyona əsaslanılan təkamüllü mənşələrin xəyal gücünə əsaslanan olduğu daha asan aydın olar hala gələr. Çünki təkamülçülərin uzun illər təkamülə dəlil olaraq müdafiə etdikləri və təkamül təbliğatında ön plana çıxardıqları at ardıcıllığının, əsassızlıqları bir-bir ortaya çıxmış, sonunda bu seriyanın etibarsızlığı təkamülçülər tərəfindən də qəbul edilmişdir.

 

İtlərin mənşəyi haqqında isə təkamülçülərin yuxarıdakı nağılın xaricində heç bir dayaqları yoxdur. Gerçəkdə itlərin mənşəyinə dair, əsassız ardıcıl çərçivəsində də olsa, ortaya dəlil olaraq gətirə biləcəkləri fosillər yoxdur.

 

Canidae familiyası da digər bütün canlı qrupları kimi hər hansı atası olmadan ortaya çıxmış və heç bir dəyişməyə uğramadan günümüzə çatmışdır. Qısacası, “Animal Planet”in iddiaları yalnız ön mühakimələrə əsaslanan, əsassız fərziyyələrdən ibarətdir.