Sənədli filmdə lamantinlərin (tropiklərin Atlantik sahillərində görülən və bitki ilə bəslənən bir növ su məməlisi) fillərlə bənzərlikləri ələ alındı və bunların ortaq atadan təkamülləşdikləri qarşıya qoyuldu.

 

Ancaq bu iddia elmi dayağı olmayan, yalnız təkamülçü ön fikirlərə əsaslanan fərziyyədən ibarətdir.

Hər iki canlı da təkamülçülər tərəfindən yaradılan Afrotheria adlı üst dəstə içində yer almaqdadır. Bu üst dəstə, son illərdə genetik analizlərin sürət qazanmasıyla yaradılmışdır. Yəni “National Geographic TV” ekranında ortaya qoyulan təkamüllü qohumluq iddiası, bu iki canlının DNT məlumatlarının təkamülçü dünyagörüşündən şərh olunmasından ibarətdir.

Afrotheria, saxladığı sözdə təkamüllü qohumlar baxımından olduqca qəribədir. Fillər lamantinlərlə bu dəstənin içindəki qohumlar olaraq qəbul edilməkdədir, ancaq lamantinin həyat sahəsi və şəkli fildən tamamilə fərqlidir. Fillər quruda, lamantinlər isə suda yaşayar. Ayrıca anatomiyaları arasında (təməl məməli dizaynı xaricində) bənzərlik yoxdur. Bu dəstədə yer alan və təkamülçülərin hər iki canlıya qohum kimi göstərdiyi bir başqa canlı da kiçik çöl siçanıdır ki, bu canlı, yaradılan Afrotheria dəstəsinin qəribəliyini daha da artıran rol oynamaqdadır. Bu iddiaların nə qədər məcbur etmə olduğu təkamülçülər arasında yaşanan müzakirələrdən də açıqca aydın olmaqdadır.

 

Anatomik baxımdan bu cür fərqli canlıların eyni qrupa daxil edilməsi qarşısında, anatomiyaçı təkamülçülər də səssiz qala bilməmiş, DNT və molekulyar bənzərlikləri təməl alan təkamülçülərlə, anatomik bənzərlikləri təməl alan təkamülçülər arasında şiddətli müzakirələr baş qaldırmışdır. Hər iki qrup təkamülçü araşdırmaçılar da bir-birləriylə tamamilə zidd görüşlər müdafiə etməkdədirlər. (“Shaking the Family Tree”, Henry Gee, 1 fevral 2001, <http://www.nature.com/nsu/010201/010201-11.html>  )

 

Təkamülçülərin ziddiyyətli nəzəriyyələri arasında sarsılan fil-lamantin qohumluğu iddiası, məməlilərin fosillərə baxıldığında isə tamamilə yox olub getməkdədir. Çünki bütün məməli qrupları fosil təbəqələrində birdən və qüsursuz bədən strukturlarıyla ortaya çıxmışlar. Bu da, lamantin və fil kimi son dərəcə fərqli mühitlərdə yaşayan canlılar arasında təkamülçülər tərəfindən iddia edilən qohumluq bağları düşünüldüyündə çox sayda keçid formasından əsər olmadığının, yəni ikisi arasında təkamüllü bağ hekayəsinin həqiqətə uyğun olmadığının sənədidir.