“National Geographic tv”-də 28 yanvar 2005-ci ildə “Koala Quandary (Koala naməlumluğu)” adlı sənədli film yayımlandı. Avstraliya qitəsində yaşayan koala ayısının mövzu edildiyi sənədli filmdə bu canlıların həzm sistemi haqqında bu şəkildə təkamül nağılı izah edildi:

 

“Belə zəif bəslənmə ilə yaşaya bilmək üçün koalalar (sözdə) təkamül müddətində çox yavaş işləyən, qidanın mədələrində çox uzun müddət qalmasını və ola bildiyincə çox qida əmilməsini təmin edən maddələr mübadiləsi inkişaf etdirmişlər”. (Vurğular bizə aiddir)

 

Söz mövzusu sənədli filmdə qarşı-qarşıya olduğumuz darvinist nağıl, bilinən elmdən kənar üsulla yaradılmış hekayədən ibarətdir. Burada edilən şey, koalanın həzmlə əlaqədar maddələr mübadiləsini və bunun koala baxımından faydasını təsvir edərkən, təkamül xatırladan sadə söz oyunlarına müraciət etməkdir. Beləcə izahat, bir təkamül nağılına çevrilməkdə, elmi örtük altında, təkamülçü düşüncənin təbliğatı edilməkdədir. Darvinist xurafatlardan təmizləyəcək olsaq, sənədli filmdə köçürülən məlumat, obyektiv olaraq bu şəkildə verilməlidir:

 

“Koalalarda çox yavaş işləyən, qidanın mədələrində çox uzun müddət qalmasını və ola bildiyincə çox qida əmilməsini təmin edən maddələr mübadiləsi vardır. Bu maddələr mübadiləsi, belə zəif bəslənmə ilə yaşaya bilmələrini asanlaşdırar”.

 

Koala ilə əlaqədar bu iddianın heç bir elmi dayağı olmadığını göstərən dəlil, fosil elmi avtoriteti Barbara Stahldan gəlməkdədir. Stahl, “Vertebrate history-Onurğalı tarixi” adlı kitabında, “koalanın təkamülü probleminin həll edilmiş olmaqdan tamamilə uzaq olduğunu” yazmaqdadır. (Barbara Stahl, Vertebrate History, Dover Publications, Inc. 1985, səh. 441. )

 

“National Geographic”ə, fosil qeydlərində heç bir izi olmayan koalanın təkamülü nağılını, ucuz söz oyunlarıyla dəstək olma səyindən imtina etməyə dəvət edirik.

 

“Mercek” jurnalında əlaqədar yazı: Çox istiqamətli mütəxəssislər: Koalalar.