Zəhərli böcəklər və bu böcəklərin dişləmələrinin təsirlərini ələ alan sənədli filmdə, tamamilə qaynaqsız, bir o qədər də doqmatıq olan iki təkamülçü iddiaya yer verildi. Bunlardan birincisində qarışqa zəhərinin, “qəti olaraq” qarışqa yuvasını onurğalı yırtıcı heyvanlardan qorumaq üçün təkamülləşdiyi qarşıya qoyulurdu.

 

Bu iddia, bioloji strukturların (bu nümunədə zəhərin) faydasına işarə edib (bu nümunədə yuvanı onurğalı yırtıcı heyvanlara qarşı qorumaq) sonra heç bir elmi dəlil göstərmədən bunun faydasını ortaya çıxarmaq üçün təkamülləşdiyi nağılı ortaya qoyulmuşdur. Bu yanaşma, təkamül nəzəriyyəsinə heç bir elmi dəstək meydana gətirməyən elmdən kənar yanaşmadır. Təkamül təbliğatında əhəmiyyətli taktika olaraq istifadə edilən bu nağılvari izahatın elmdən kənar yönünü buradan oxuya bilərsiniz.

“National Geographic tv”-dəki ikinci doqmatik nağıl isə “böcəklərin milyonlarla ildən bəri dəyişikliyə məruz qaldıqları” şəklində ortaya qoyuldu.

Bu iddia tamamilə həqiqətdən kənardır. Hətta bu nağılda izah edilənin əksinə, böcəklər əslində “milyonlarla ildən bəri çevrilməsizliyin” ən yaxşı nümunələrindəndir. Ən qədim böcək fosilləri, Devon dövrünə aiddir. Daha sonrakı Pensilvaniyan dövründə isə çox sayda fərqli böcək növü bir anda ortaya çıxar. Məsələn, tarakanlar birdən-birə və bugünkü formaları ilə meydana çıxar. Amerikan Təbiət Tarixi Muzeyindən Betty Faber, “350 milyon il əvvələ aid tarakan fosillərinin bugünkülərlə eyni olduğunu” bildirməkdədir. (M. Kusinitz, Science World , 4 fevral 1983, səh. 19)

Bu yalnız bir nümunədir. Bənzər bütün fosil qeydləri böcəklərin bir anda var olduqlarını yəni yaradıldıqlarını sübut edir.

“National Geographic tv”-nin bu hiyləli təbliğatını çox yaxşı ortaya çıxaran gerçəkləri buradanburadan oxuya bilərsiniz.