Bu sənədli filmdə məməlilərin dırnaqlarını təkamülləşmə nəticəsində inkişaf etdirdikləri kimi iddia qarşıya qoyuldu. Ancaq bu, heç bir elmi dayağı olmayan və yalnız xəyal gücünə əsaslanan nağıldan ibarətdir.

Təkamülü doqma olaraq mənimsəmiş olan “National Geographic TV”, bütün canlıları və bu canlılara aid bütün strukturları doqma çərçivəsində qiymətləndirməkdədir. Bunların necə ortaya çıxdığını açıqlamaq üçün də təkamül nağıllarına müraciət etməkdədir. Əlbəttə, bu nağıllar təkamül nəzəriyyəsinə heç bir dəstək təmin etməməkdə və yalnız “National Geographic TV”-nin darvinizmə olan kor-koranə bağlılığının bir göstəricisini meydana gətirməkdədir.

Bu nağılların istehsalında təsirli olan mövhumatçı düşüncə tərzini elmi baxımdan araşdıran yazımızı buradan oxuya bilərsiniz.