Bu proqramda zınqırovsuz ilan növünün göstərildiyi bir səhnədə ilanın bu orqandan məhrum olması təkamülçü dünyagörüşündən açıqlanmağa çalışıldı.

Bu hekayəyə görə ilanın həyat sahəsində özünün üzərinə basacaq heyvanlar yox idi və ilan buna görə xəbərdar edəcək düşmənləri olmadığı üçün bu orqanı sözdə təkamülləşdirməmişdi. Ancaq canlıların ehtiyac duymadıqları orqanları təkamülləşdirmədikləri iddiası, hər hansı pəri nağılından fərqsiz, heç bir elmi dəyəri olmayan hekayədən ibarətdir. Bu mövzuda daha çox məlumat üçün baxın. Bir canlı haqqında təkamül nağılı izah etmək niyə təkamülə dəlil təmin etməz.