Bu sənədli filmdə, şimpanze sürülərinin, digər meymun qruplarına koordinasiyalı hücumları izah edilir, bu təcavüzkarlığın zəkaya əsaslanan olduğu iddia edilirdi. Bu iddiadan yola çıxaraq da şimpanzelərin sözdə təkamüllü qohumları insanlarla bənzərlik göstərdiyi iddia edilirdi.

Ancaq bu məcbur etmə bənzərliyin təkamül dəlili kimi təqdim edilməsi yalnız “National Geographic tv”-nin ön mühakimələrindən qaynaqlanmaqdadır. Şimpanze təcavüzkarlığıyla əlaqədar təkamülçü iddialara verilmiş bir cavabımızı buradan, daha ümumi olaraq şimpanze zəkasıyla insan zəkası arasında təkamüllü əlaqə yaratmanın, ziddiyyətlərlə dolu iddia olduğu mövzusundakı yazımızı isə buradan oxuya bilərsiniz.