Bu sənədli filmdə, “flaminqoların adaptasiyaları”, “flaminqoların təkamüllü zəfəri” kimi ifadələrlə təkamül nağılları izah edildi. Bu ifadələr heç bir elmi dayaq olmadan, mövhumatçı təkamül inancından hərəkətlə çıxarılmışdır. Bu kimi nağılların çıxarılmasındakı məntiqi ələ alan yazımızı buradan oxuya bilərsiniz