Bu sənədli filmdə, ümumiyyətlə tısbağa və kərtənkələ kimi sürünənlərdən bəhs edildi. Proqramda, tısbağaların “ehtiyac duymadıqları üçün təkamül keçirmədikləri” kimi axmaq fikirlər irəli sürüldü. Əvvəlcə canlıların sahib olduqları kompleks quruluşların təkamülün iddiaları ilə yaranmağı mümkün deyil. Təkamüllə canlıların ehtiyacları arasında məcbur etmə əlaqə yaradılması isə, heç bir şəkildə elmi əsası olmayan düşüncədir və bəzi təkamülçülər tərəfindən də, açıq-aydın tənqid olunur. Elmlə əlaqəsi olmayan bu üslubun istifadə edilməsindəki məqsəd, Darvinizmi məşhur etmək üçündür.

 

Proqramda həm də, bir müddət quruda yaşayan sürünənlərin dənizə geri dönərək, dəniz sürünənlərinə təkamülləşdikləri də iddia edildi. Ancaq bu iddia, heç bir elmi əsası olmayan iddiadır. Məsələn, fosil qeydləri bu iddiaları açıq-aydın etibarsız edir. (Bu mövzuda daha çox məlumatı buradan əldə edə bilərsiniz.)

 

Sənədli filmdə irəli sürülən başqa təkamülçü iddia, ərazilərinə bir ilanın girdiyini gördükdə, müəyyən səslər çıxararaq xəbərdarlıq edən və bir-birlərini təhlükəyə qarşı təhrik edən maymunlar haqqında idi. “Animal Planet”, meymunların ilan görəndə fərqli səs çıxartdıqlarını (çığırdıqlarını), guya insanın dil (danışıq) qabiliyyətinin təkamül təməllərinin buna əsaslandığını bildirdi. Məlum olduğu kimi, meymunların bu səsləri insan dilinin (danışmağının) təkamüllə yarandığına dair iddiaya heç bir töhfə verməyən məcburi fərziyyələridir.

Dil qabiliyyəti, qrammatika, sintaksis və semantika (sözün qrammatik formasının mənası) kimi kompleks qaydalara malikdir. Bundan əlavə, yaxın məsafəli əzələlər tərəfindən idarə olunan danışıq qabiliyyəti ilə bağlıdır. Dilin olması, sözlərin doğru qaydada yerləşdirilməsi ilə (bir-biri ilə) çox əlaqədardır və sintaksis deyilən bu bacarıq yalnız insana xasdır. Heyvanların səsləri ilə insanın sintaktik qabiliyyəti arasında deyil, ara keçid olsa belə bir təbəqənin mövcudluğunu təsəvvür etmək mümkün deyil.