Sənədli filmdə, nəsli tükənmiş, uça bilməyən quş növü olan və boyu təxminən 3 metr olan Pinquinus impennis haqqında təkamül iddiası irəli sürüldü. Buna görə Pinquinus impennisin, fərqli mühitlərdə yaşamalarına baxmayaraq pinqvinlərlə aralarında yüksək nisbətdə bənzərliklər olduğu, bu vəziyyətin isə guya oxşar (bioloji bənzər xüsusiyyətlərin) təkamülə dayaq olduğu irəli sürülürdü.

http://www.darwinizminsonu.com/homoloji_yanilgisi_01.html

 

Konvergent (bənzərlilik, uyğunlaşma) təkamül iddiası, həqiqətdə sübutlardan ortaya çıxan məqbul nəticə deyil, təkamülü açıqca etibarsız edən dəlilləri ört-basdır etmək səyinin nəticəsidir. Təkamülçülər, eyni atadan təkamülləşdiklərini fərz etdikləri, canlılardakı bənzər quruluşları “homolog”, aralarında heç bir təkamül qohumluğu qura bilmədikləri canlılardakı bənzər quruluşları da “analoq” sayır və hamısının mənşəyinin təkamül olduğunu kor-koranə müdafiə edirlər. Bu vəziyyət, təkamülçülər üçün çox böyük ziddiyyət yaradır və nəzəriyyələrini yalnız fəlsəfi səbəblərə görə dəstəklədiklərini çox aydın şəkildə göstərir.