Yusuf surəsi, 38-ci ayənin təfsiri

Adnan Oktar: Hz. Yusuf (ə.s) ilə birlikdə iki gənc daha zindana girir. Hz. Yusufa (ə.s) Allah gələcəklə əlaqədar məlumat verir. Mən atalarım İbrahim, İshaq və Yaqubun dininə tabe oldum-deyir. Yəni “İsrailin dininə tabe oldum” -deyir. “İshaqın və İbrahimin,” biz də eyni zaman da İbrahimiyik. Hz. İbrahimin hənif dininə, İslam dininə tabe oluruq.  Hz. Yusuf (ə.s) da müsəlman idi, İslam dinində idi.  Hər hansı bir şeyi Allaha şərik qoşmaq bizə yaraşmaz “Heç bir şeylə mən şərik qoşmaram” -deyir. Baxın, bu danışıqlar həbsxanadadır. Həbsxanada gün saymır, elə insanlar var ki, gününü sayar. İslamla, Quranla yəni Quranın ruhuyla o dövrdəki haqq olan kitabla, onunla əlaqədardır. Yəni “mən həbsxanadan necə xilas olaram, nə edərəm?” demir. Təbii ki, deyər amma təbliğlə maraqlanır.

İslamı təbliğ edir, Quranı təbliğ edir. Yəni Quranın ruhunu, İslamın ruhunu təbliğ edir. O dövrdə -daha əvvəl izah etmişdik- o dövrdə qəddar, alçaq bir hüquq sistemi var. Günahsız olduqlarını bildikləri halda; dürüst, əfəndi olduğunu bildikləri halda, Hz. Yusuf (ə.s)-a o dövrün namərd hakimləri, namərd rəhbərliyi müsəllət olur, onu əzməyə çalışırlar. Halbuki onun hörmətinə davam edir oradakı sistem. Hz. Yusuf (ə.s)-ın hörmətinə davam edir. Lakin fərqində deyil onlar; öz bərəkətləri, öz bolluqları zənn edir onlar. Halbuki o qıtlığa maneə törədən də odur. Allah onu vəsilə edir. Bəlaya maneə törədən də odur, məhv olmalarına maneə törədən də odur amma rəhbərlik bunu anlamır. Özbaşına, öz qabiliyyətiylə onu etdiklərini zənn edir.

O dövrün məhz rüşvətxor, yaltaq hüquq sistemi, mühakimə sistemi alçaqca ona müsəllət oldular, Hz. Yusuf (ə.s)-a. Bir namərdin, bir namussuz qadının alçaqca böhtanını Hz. Yusuf (ə.s)-ın haqlı olduğunu bildikləri halda qəbul edirlər. Əvvəl qadının əri də davamlı haqdan olduğu görünür diqqət yetirsəniz, o dövrün dövlət başçısı. Allahdan, kitabdan, dindən, imandan bəhs edir. Qadına da nəsihət verir hətta; sən tövbə et, sən belə et. Madam sən dindarsan, madam müsəlmansan, niyə Hz. Yusuf (ə.s)-ı zindana atırsan? Bir namərdin sözüylə, bir alçağın sözüylə niyə həbsxanaya atırsan? Bir də müsəlmanam deyirsən. Özünə olsa edərsənmi? Etməzsən. Yaxınlarına, oğul-uşağına olsa edərsənmi? Etməzsən. Amma Hz. Yusuf (ə.s)-ı gücsüz görür. Bilmir onun mahiyyətini, gücünü bilmir.

images (5)