Qütb bölgələrindəki həyatın izah edildiyi bu sənədli filmdə, qütb ayıları ilə əlaqədar təkamül iddiası irəli sürüldü. Buna görə qütb ayılarının bədənlərində istilik itkisinə səbəb olan ayağının altı və burun bölgələrinin təkamül nəticəsində kiçildiyi iddia edildi.

Bu iddiaya qarşılıq çox əhəmiyyətli nüans vurğulanmalıdır. Qütb ayısı ilə əlaqədar nümunə verilən bu kiçilmə, qütbdən uzaq bölgələrdə yaşayan ayılarda qarşılıq gələn orqanlara baxılaraq çıxarılan nəticənin məhsuludur. Ancaq bunun bir “təkamül” nümunəsi əmələ gətirdiyinin iddia edilməsi yalnız ön mühakimə ilə əlaqədar vəziyyətdir. Çünki canlıların orqanları, genindəki məlumatın icazə verildiyi qədər ölçülərdə böyüyə və ya kiçilə bilər. Məsələn bir kərtənkələ populyasiyası, həyat sahəsinin təbii fəlakət kimi səbəbə görə dəyişməsi ilə birlikdə, quyruq uzunluğu da dəyişə bilər. Düşmənlərdən qorunmanın daha çətin olacağı ərazi quruluşu ilə qarşılaşan populyasiyanın, quyruq uzunluğu ortalaması azala bilər. Çünki düşmənlər uzun quyruqluları daha asan ovlayar, qısa quyruqlular isə qaçmaqda üstünlük təşkil edər.

Bu vəziyyətdə qısa quyruqluların populyasiyadakı nisbəti artdığı halda uzun quyruqluların nisbəti azalar. Ancaq bu dəyişiklik kərtənkələlərin təkamülləşdiyi mənasını verməz. Çünki qısa və uzun quyruqla əlaqədar genetik məlumatlar onsuz da əvvəldən mövcuddur. Yuxarıda verilən nümunədə kərtənkələlərin gen bazasında hər hansı məlumat girişi yoxdur, yalnız kərtənkələ quyruğunun uzun və qısa variasiyalarının populyasiyasındakı nisbəti dəyişir.

“Animal Planet”-in qütb ayılarının ayaq altının və burunlarında fərz etdiyi kiçilmə təkamül nümunəsi kimi əks etdirilməsinin əsassızlığı açıq-aydın üzə çıxmışdır.

Müəyyən hissələrin, müəyyən məqsədlərə görə, müəyyən qurumda bir yerə gəldiyi bioloji quruluşlar, sükan sistemi və qol saatında olduğu kimi şüurlu dizayn xüsusiyyətləri göstərərlər. Bir başqa sözlə desək, sükan sistemi və qol saatını hazırlayan olduğu kimi, timsahın başındakı dizayn da yaradılmışdır. Şübhəsiz ki, timsahı nümunəsiz yaradan Uca Allahdır.