Bu proqramda keçmiş hekayədən ibarət olan atın təkamülü iddiası təkrarlandı. Atın təkamülü iddiaları, darvinistlərin bir vaxtlar baş tacı etdikləri, ancaq yeni tapıntılarla (fosillərlə) etibarsızlığı üzə çıxan xəyali at ardıcıllığına əsaslanır. Atın təkamülü iddiasının çöküşü haqqındakı bir yazımızı buradan oxuya bilərsiniz.