Bu sənədli filmin bir səhnəsində, erkək quşların dişilərin diqqətini cəlb etmək üçün, uçarkən etdiyi bəzi göstərilər (hərəkətlər) ekrana gətirildi. Bu aşağıdakı ifadələr vurğulandı:

 

“Bəlkə də, bunlar təkamülün döyüşmək, öldürmək instinktlərini necə barışçıl mərasimə çevirdiyinin ən gözəl nümunəsidir.”

 

Bu cümlə ilə izləyicilərə instinktlərin təkamülün məhsulu olduğuna aid təəssürat vermək məqsəd qoyulur. Ancaq bu, tamamilə sünidir, elmi dayağı olmayan, xəyali təəssüratdır. İnstinktlər, heç bir şəkildə təkamüllə izah oluna bilməz, hətta, nəzəriyyəyə çox böyük maneə törədir. Bunu etiraf edənlərdən biri şəxsən Darvinin özüdür:

 

“İnstinktlərin bir çoxu elə çaşdırıcıdır ki, onların inkişafı oxucuya bəlkə nəzəriyyəmi tamamilə yıxmaq üçün kifayət gücdə görünəcək.” (Charles Darvin, Növlərin Mənşəyi, Qürur nəşrləri, 5-ci nəşr, Ankara 1996, səh. 273)

 

Görüldüyü kimi, şəxsən Darvinin özü, instinktlərin mənşəyini təkamülə görə, şərhin çətinliyi ilə əlaqədar narahatlıqlarını dilə gətirdiyi halda, “Animal Planet” bunu tamamilə göz ardı edir və izləyicilərə instinktləri kor-koranə təkamül məhsulu kimi göstərməyə çalışır.