“National Geographic TV”-nin bu sənədli filmində, meymunların insanlara bənzəyən davranışlarından yola çıxılaraq göz boyayıcı darvinizm təbliğatı ortaya qoyuldu.

Ancaq şimpanzelərin insanlarla bənzər davranışlar ortaya qoymalarından yola çıxılaraq təkamülçü şərhlər edilməsi tamamilə ön fikirli dünyagörüşündən qaynaqlanmaqdadır və bu davranış bənzərlikləri gerçəkdə təkamül nəzəriyyəsinə hər hansı elmi dəstək meydana gətirməməkdədir. Normalda davranışları baxımından insana bənzədilə biləcək başqa çox sayda canlı vardır. Həm də bunlar şimpanzelərdən daha çox ağıllı davranışlar ortaya qoya bilməkdədir. Məsələn, qunduzlar çaylara anbarlar; termitlər isə bədənlərinə nisbətlə göydələnə bənzədilə biləcək strukturlar inşa edə bilməkdədir. Qarğalar isə dərin qabdakı yeməyi götürmək üçün metalı bükərək etdikləri alətdən faydalana bilməkdədir. Bunlar şimpanzelərin əsla edə bilmədikləri növdən davranışlardır.

Ancaq dünya görüşləri baxımından şimpanzeni simvolik statusa yerləşdirən təkamülçülər, insanlarla davranış bənzərliyi ortaya qoyan başqa növləri göz ardı edib xüsusilə şimpanzelərin insana bənzərliklərini şərh etməkdədirlər. Yalnız şimpanzelərin insanlara bənzərlikləri təkamülçü yayımlarda davamlı olaraq xalqın gözü önünə gətirildiyi üçün, canlılardakı davranışları insanlardakına bənzərliyi baxımından qiymətləndirmədə hiyləli cədvəl ortaya çıxmaqdadır.

Darvinizm təbliğatının ən göz boyayıcı taktikalarından biri olan bu davranışı daha yaxından araşdırmaq üçün davranış bənzərliyi təbliğatının etibarsızlığını ortaya qoyan yazılarımızı, aşağıdakı linklərdən oxuya bilərsiniz (Şimpanzelərin, insanlarla bənzərlik mövzusu edilən istiqamətlərinə görə):