Darvinizmin əsas müdafiəçilərindən “National Geographic TV”, bu proqramda insanın təkamülü ssenarilərini ekrana daşıyır və izləyənlərinə meymunlardan təkamülləşmiş heyvanlar olduqları təlqinini edirdi.

“National Geographic TV”-də yer verilən bu nağıllara daha əvvəl elmi cavabımızı vermişdik. Cavabımızı ünvanından oxuya bilərsiniz.