Bu proqramda kapibaraların (Capybara) üz anatomiyasının su mühitinə adaptasiyası ilə ortaya çıxdığı iddia edildi. Əvvəlcə bu iddianı təsdiqləyə biləcək hər hansı elmi dəlil olmadığını ifadə etməkdə fayda vardır.

 

Kapıbaralar Panama və Argentinanın şimal-qərbində yaşayan yer üzündəki ən iri gəmirici növüdür. Axar su kənarlarında bol bitki örtüsünə sahib yerlərdə yaşayan bu canlı çox yaxşı üzücüdür. Dişi kapıbaralar hər dəfə 2 ilə 8 arasında bala doğarlar. Bala kapıbaraların görmə duyğuları doğumlarından etibarən başlayar.

 

Burada bəzi xüsusiyyətlərini qısaca yekunlaşdırdığımız bu canlı çox yaxşı üzə bilməkdə, törəməkdə, bəslənməkdədir. Bu səbəbdən həyatını mümkün edən bir çox kompleks orqana və sistemə malikdir.

TRT 2-dəki bu sənədli filmdə belə kompleks orqanları, doğrudan təkamül məhsulu qəbul etmə əsassızlığını ortaya qoymaqdadır. Ancaq bu son dərəcə ön fikirli yanaşmadır. Təkamül nəzəriyyəsinin qarşıya qoyduğu mutasiya və təbii seleksiya kimi mexanizmlərlə ya da təsadüflər nəticəsində deyil canlılardakı kompleks orqanların inkişafı, tək bir hüceyrənin ortaya çıxması belə qeyri-mümkündür.

 

Canlıların ətrafa uyğun orqanları ancaq şüurlu dizaynla açıqlana bilər. Şüurlu dizayn məhsulu strukturlarda, ətraf şərtlərinin hesablanaraq buna uyğun xüsusiyyətlər yaratması təməl xüsusiyyətdir. Məsələn, bir gəminin burun hissəsi onun su içində irəliləməsini mümkün edəcək nizamlamalara malikdir. Amma bu vəziyyət gəminin burnunun təbii səbəblərlə ortaya çıxdığını göstərməz. Gəmilərin mühəndislik məhsulu olduğu mövzusunda heç kimin şübhəsi yoxdur. Eyni şəkildə kapıbaraların suyun içində sürətli hərəkət etmələrinə imkan verən bədən strukturları da şüurlu dizaynın məhsuludurlar. Bu canlılar da təsadüfü təsirlərlə ortaya çıxmamışlar, kompleks dizaynlarıyla birlikdə bir anda yaradılmışlar. Bütün canlıları Uca Allah yoxdan var etmişdir.