Delfinlərin izah edildiyi proqramda “National Geographic TV” bu təkamül nağıllarına istinad etdi:

 

“Qurudakı məməlilərdən gələn bu heyvanlar dənizin ən sürətli heyvanlarından biri olacaq şəkildə təkamülləşmişlər. Və delfinlər bədənlərini yana doğru hərəkət etdirən balıqlardan daha fərqli itələmə sistemi inkişaf etdirmişlər.”

 

“National Geographic TV”-nin bu ifadələri yalnız öz darvinist ön mühakimələrindən qaynaqlanmaqdadır. Yaradılışı inkar edən darvinistlər, dəniz məməlilərinin mənşəyini təbii səbəblərlə izah etmələrinə görə bu canlıların quru məməlilərindən təkamülləşdiyi doqmasından yapışıblar. Bu iddianın heç bir elmi dəlili yoxdur.

Delfinlərin balıqlardan fərqli hərəkət şəklinə sahib olmaları, bunu özlərinin “inkişaf etdirdiklərinin” bir dəlili deyil. Həm də delfin və ya hər hansı başqa canlının öz bədənində bir quruluş (məsələn, delfinlərin, hərəkəti mümkün edən skelet əzələ və bunu idarə edən sinir sistemlərini) inkişaf etdirməsi kimi vəziyyət haqqında danışılan deyil. İddialarını dəstəkləyə biləcək dayaqlardan məhrum olan “National Geographic TV”, darvinist təbliğat məqsədiylə bu cür əfsanəvi izahatlardan yapışmaqdadırlar. Dəniz məməlilərinin mənşəyi mövzusu gerçəkdə təkamül nəzəriyyəsi üçün böyük bir açmaz ortaya qoymaqdadır. Bu mövzuda detallı bir yazımızı buradan oxuya bilərsiniz.