Falkland adalarındakı təbii həyatın mövzu edildiyi sənədli filmdə, zəmin örtüsünə uyğun görünüşə sahib quşların daha yaxşı kamuflyaj olduğu izah edilirdi. Bununla əlaqədar olaraq, adanın səth örtüsünü meydana gətirən bir növ otla, xətli qara quşun birlikdə təkamül keçirdiyi iddia edilirdi. Ancaq burada izah edilən faktın “təkamül” olaraq xarakterizə edilməsi yalnız təkamülçü ön mühakimələrlə əlaqədar təhrif etmədir.

Adanın səth örtüsünə uyğun tük rəngi və naxışlarına sahib quşların zaman içində seçilməsi və haqqında danışılan görünüşə sahib quşların populyasiya içində yayılması, ancaq variasiyayla əlaqədar bir vəziyyətdir. Bu vəziyyətin təkamül olaraq xarakterizə edilməsi təhrif etmədir, çünki haqqında danışılan canlıların DNT-sinə yeni genetik məlumat əlavə olunması haqqında danışılan deyil. Bu vəziyyət əslində təkamül nəzəriyyəsi üçün ən böyük açmazlardan birini yaradır və darvinizm təbliğatını davam etdirən quruluşlar tərəfindən də qəsddən göz ardı edilməkdədir. “National Geographic TV” kimi quruluşların izləyənlərindən gizlətdikləri gerçək budur:

 

Tək bir hüceyrədən təkamülləşdiyi fərz edilən canlılar aləmində, sadədən mürəkkəbə doğru inkişaf yaşandığı iddiası; canlıların DNT-sinə yeni genetik məlumat əlavə edən mexanizmin varlığını tələb edir. Belə bir mexanizm isə mövcud deyil. Təkamülçülər canlıların genetik məlumatını təkamülləşdirən mexanizmin mutasiyalar olduğunu qarşıya qoyarlar. Halbuki, əsri aşan müddətdə aparılan saysız müşahidə və təcrübədə mutasiyaların yeni genetik məlumat əlavə etmək yerinə mövcud olan genetik məlumatı pozduğu müşahidə edilmişdir.

 

“National Geographic TV” ekranındakı təhrif etmənin təməlində də bu açmaz yatmaqdadır. Edilən müşahidələrdən tək birində də canlıların yeni genetik məlumatlar qazanaraq təkamülləşməsi kimi bir vəziyyətin görülməmiş olduğunu bilən darvinistlər, məğlubiyyəti qəbul etmək yerinə, canlının ətrafa uyğunlaşmasını təmin edən variasiyaların seçildiyi vəziyyətləri “təkamül” təhrif etməsiylə şərhi seçmişlər.

 

Görüldüyü kimi, “National Geographic” və digər bütün darvinistlər dəlillərin apardığı yerə getmə prinsipini tərk etmiş, dəlilləri öz fəlsəfələrinə görə təhrif etməyi seçmişlər. Şübhəsiz, bu davranış darvinizmin elmdən kənar və hətta elmi tapıntılara baxmayaraq, dəstəklənilən inanc olduğunun gözəl nümunəsidir. (“National Geographic TV” də “təkamül” olaraq təhrif edilən bu vəziyyət, təkamül bioloqlarının “mikro-təkamül” olaraq xarakterizə etdikləri vəziyyətlərdir. Bunlar təkamül nəzəriyyəsinə heç bir dəstək vermir.