Növlər arasındakı həyatda qalma mübarizəsinin mövzu edildiyi sənədli filmdə təkamüllə əlaqədar bu iddiaya yer verildi:

 

“Təkamülün dünyasına hər vaxt hakim olan əzələ gücüdür”.

 

Burada “Animal Planet”in ortaya qoyduğu ifadə, təbliğat məqsədli ümumiləşdirmədir və bu ümumiləşdirmənin heç bir elmi dayağı yoxdur. Əzələ gücünün üstün olduğu mübarizələrdə ortaya çıxa biləcək bir dəyişiklik yalnız növ içində variasiyaların seçilməsiylə mümkün ola bilər. Bu dəyişiklik isə gen hovuzu içində məhduddur və canlının başqa bir canlıya çevrilməsinə gətirib çıxarmaz. Məsələn, bir maral sürüsündə liderlik üçün mübarizə edən erkək maralların daha əzələli və dolayısilə də güclü olanları seçilə bilər və bunun nəticəsində əzələli bədən quruluşunu nəzarət edən genetik xüsusiyyətlərin sonrakı nəsillərə köçürülmə ehtimalı yüksələ bilər. Bunun nəticəsində maral nəsilləri gedərək daha güclü fərdlərdən meydana gələ bilər. Ancaq bir maral populyasiyasındakı güclənmə daim bu növün gen hovuzuyla məhduddur. Bir maralın qazanacağı güc səviyyəsi, gen hovuzunda müəyyəndir. Marallar nəsillər boyunca genlərini bu hovuzdan almağa davam edəcək və daim maral olaraq qalacaqlar. Qısacası, əzələ gücünün artası maralları öküzlərə ya da başqasına çevirməyəcək.

 

“Animal Planet”in “təkamül dünyası” xarakterizə etməsi heç bir elmi dayağı olmayan dünyagörüşünün kütlələrə yayılması məqsədiylə girişilmiş təbliğatdan başqa bir şey deyil.