Ovçu-ov əlaqəsinə əsaslanan mübarizələrin və müxtəlif canlıların bəzi xüsusiyyətlərinin izah edildiyi proqramda geniş ölçüdə təxəyyülə müraciət edildi və müxtəlif kompleks strukturların mənşəyinə, yalnız ovçu təzyiqinə əsaslanaraq təkamül yanlısı şərhlər gətirilməyə çalışıldı.

 

“Animal Planet” sözdə təkamülün “gedişatını istiqamətləndirən heyvanların yırtıcılar olduğunu” iddia edirdi. Özünə doğru yaxınlaşan bir yarasanı əvvəldən anlayaraq etibarlı qorunağa çəkilən qurbağalar göstərilir, onların bu qabiliyyətləri təkamülün məhsulu kimi əks etdirilirdi. Bənzər şəkildə, ilanların dişləmə davranışının da təkamüllə ortaya çıxdığı, bundan əvvəl ilanların dəfələrlə hücuma məruz qaldıqları və zınqırovlu ilanın dişləmədən əvvəl quyruğunu titrəşdirərək etdiyi “nəzakətli” xəbərdarlığın bu vəziyyətin bir göstəricisi olduğu iddia edildi. Ayrıca çitaların sözdə təkamül boyunca yalnız qaçmaq üzərində yoğunlaşdıqları, buna görə bədənlərinin tamamilə buna görə şəkilləndiyi nağılı izah edilirdi. Bütün bu iddiaları ortaya qoyan “Animal Planet”, öldürmə arzusu davam etdiyi müddətcə canlıların yeni silahlar kəşf etdirəcəklərini irəli sürürdü.

 

Ancaq “Animal Planet”in bu iddiaları yalnız bir nağıl dəyərindədir. Ovçu təzyiqi, ovlanan canlı növü içində bir seçilim ortaya çıxarsa da, bu ancaq ov yaradan növün üzvlərinin təkmilləşmiş olmasına və gələcək nəsillərin daha təsirli şəkildə qaçan fərdlərdən yaranmasına gətirib çıxaracaq. Belə bir seçilim, ilanın zınqırovu; çitanın skelet-əzələ anatomiyası və ya qurbağanın səs qəbul etmə sistemi üçün lazımi genetik məlumatın mənşəyini açıqlamaz. “Animal Planet” bu mövzuya heç bir elmi dayaq göstərməməkdə, yalnız bir doqma olaraq mənimsədiyi darvinizmə uyğun nağıllar izah etməkdədir.

 

Proqramda quşlar və məməlilərin soyuq qanlı sürünənlərdən təkamülləşdiyi də iddia edildi. Ancaq həm məməlilər, həm də quşların mənşəyiylə əlaqədar bu iddialar yalnız ön mühakiməyə əsaslanır. Həm də məməli və quşlardakı xüsusi strukturların təkamüllə açıqlanması mümkün deyil.