Bu sənədli filmdə, Oqasavara arxipelaqındakı həyat mövzu edilirdi. Adaların, milyonlarla il əvvəl okean dibində meydana gələn vulkanik fəaliyyətlər nəticəsində meydana gəldiyi izah edildikdən sonra adalarda yaşayan növlərin külək və okean axıntılarıyla adaya gəldikləri ifadə edilirdi. TRT buradakı canlıların, ana qurudakı düşmənlərindən müstəqil və özlərinə xas bir şəkildə təkamülləşdiklərini iddia edirdi. Ancaq TRT-nin təkamül iddiası hiyləlidir. Təkamül nəzəriyyəsi, canlıların başqa canlılardan təkamülləşdiklərini iddia edər. Belə bir bioloji dəyişiklik fərziyyəsinin gərəyi, canlıların zaman içində yeni orqanlar və xüsusiyyətlər qazana biləcəyinin göstərilməsidir. Canlıların fiziki və fizioloji xüsusiyyətlərinin məlumatı DNT-də gizli olduğuna görə, bu xəyali qazanımda yeni genetik məlumatların canlının DNT-sinə əlavə olunmuş olması lazımdır.

 

Halbuki, TRT-nin nümunəsində adadakı növlər, ana quruda yaşayan qarşılıqlarına görə “yeni” genetik məlumat qazanmış deyil. Adalarda görülən bioloji dəyişmələr daim variasiyalarla məhduddur. Variasiyalar, növlərin gen hovuzu daxilində meydana gələn növlərə ayırılmalardır. Adadakı faktorlar, canlılar üzərində seçici olsa da bu seçki daim mövcud genetik məlumat içində reallaşar və canlıların ortaq atadan təkamülləşdiyi tezisinə heç bir dayaq təmin etməz. Variasiya içindəki növlərə ayırılmaları “təkamül” olaraq xarakterizə etmək, darvinistlərin öz ön mühakimələrindən qaynaqlanan, yanıldıcı seçkidir. TRT-yə bu əhəmiyyətli nöqtəni diqqətə almağa və tamaşaçıları üzərində yanıldıcı ola biləcək ifadələri qiymətləndirmədə daha diqqətli olmağa çağırırıq.