Ötən günlərdə darvinist nəşr orqanlarında yenə genetik bənzərlik araşdırma xəbəri əks-səda yaratdı. Mövzu, təkamülçülərin tez-tez təbliğat vəsaiti etdiyi, insan ilə şimpanze arasındakı genetik bənzərlik idi. ABŞ-ın Miçiqan əyalətindəki Vayn Universitetindən araşdırmaçı Morris Goodman başçılığındakı qrupdan gələn bu son çalışmada1 insan və şimpanzenin bir-birlərinə genetik olaraq 99.4% nisbətində bənzər olduqları nəticəsinə gəlmişdi. Goodman bu nisbətin böyüklüyünü nəzərə alaraq şimpanze və bonoboların (cücə şimpanzelərin) aid olduqları Pan genisindən çıxarılıb, insanın aid olduğu Homo genisinə daxil edilməsi lazım olduğunu qarşıya qoyurdu.

 

Darvinist media bu xəbər çərçivəsində bilinən təbliğatı bir daha təkrarlama imkanı tapırdı: Bütün xəbərlərdə insanın şimpanzeylə ortaq atadan gəldiyinin kəşf edildiyi, insanın əslində bir az fərqli meymun növü olduğu, insan və şimpanzenin təxminən eyni olduğu nağılları elmi gerçəklərmiş kimi eşitdirilirdi. Bu xəbərlərdə böyük şriftlərlə verilmiş 99.4% rəqəmiylə, bir-birlərini qucaqlamış insan və şimpanze fotoşəkilləriylə yaxınlıq motivinin ön plana çıxarıldığı diqqət çəkirdi.

Aşağıda darvinist medianın təbliğatının əsassızlıqları, sonra bu təbliğatın pərdə arxasındakı fanatik tutum gözlər önünə sərilməkdə və son olaraq bu təbliğata dəstək verən quruluşlarla, istifadə etdikləri başlıqlar sadalanmaqdadır.

 

Genetik bənzərlik təbliğatının əsassızlıqları

Daha əvvəl dəfələrlə yazdığımız kimi bu genetik müqayisə etmələr təkamül nəzəriyyəsi üçün elmi dəlillər deyil yalnız ön mühakimələr göstərər. Bunlarla əlaqədar bilinməli olan əhəmiyyətli nöqtələr bunlardır:

 

  1. İnsanla şimpanze arasındakı bənzərliklər genomların hamısını ümumiləşdirməz. Yəni “insanla şimpanze genetik olaraq 99.4% bənzəyər” ifadəsi səhvdir. İkisinin bu qədər yüksək nisbətdə deyil 75% bənzər olduğu deyilsə, bu da səhv olar. Çünki ortada tamamlanmış bir şimpanze genomu proyekti yoxdur. Goodmanın şimpanze DNT-sindən götürüb araşdırdığı gen sayı 97 ilə məhduddur. Bu, insan genomunda olduğu bilinən ən az 30.000 genin yalnız 0.3%-dir (mində üç). 99.4% bənzərlik mühakiməsi, yalnız üç paraqrafı oxunan qalın kitabı, sırf bu paraqraflar başqa bir kitabda da olduğu üçün digərinə 99.4% bənzər elan etmək qədər məntiqsizdir. Qısacası, bu mövzuda hər hansı mühakimənin birinci şərti, kitabın hamısının oxunması, yəni şimpanze genomunun tamamlanmasıdır.

 

  1. Qismi DNT nümunələrinə əsaslanaraq edilən bütün genetik müqayisələr tamamilə ön mühakimələrə açıqdır. Bənzərliyi çox göstərmək istəyən biri, bənzərliyin sıx olduğu qisimləri; aşağı göstərmək istəyən biri də bənzərliyin ən az olduğu hissələri seçmə meylində olacaq. Bu vəziyyət, Goodmana, tamamilə bənzər qisimləri müqayisə etməsi vəziyyətində, 100% bənzərlik belə əldə etmənin qapısını açmaqdadır. Ancaq Goodman əlbəttə, belə bir nəticə əldə edəcək olsa “İnsanla şimpanze bir-birinə genetik olaraq 100% bənzəyər” iddiasıyla ortaya çıxmayacaq. Bunun əvəzinə “təxminən 100%” çağırışını edə biləcək rəqəmlərin darvinist mediada daha geniş yayılma zəmini tapacağı, bu səbəbdən seçiləcəkləri açıqdır. Qısaca, 99.4% kimi yüksək nisbətdə bənzərlik əldə edilən araşdırmaların böyük ölçüdə təkamülçü ön mühakimələrə əsaslandığı həmişə ağılda tutulmalıdır.

 

  1. Şimpanze və insan arasındakı bənzərliklərin, ortaq atadan təkamülləşdikləri tezisinə dəlil göstərməsi əsassızdır. Canlılardakı bənzərliklər ortaq mənşə göstəricisi olmaqla birlikdə bu mənşəyin təkamül olduğunu qəbul etmək səhvdir. Çünki təkamül nəzəriyyəsi kor təsadüflərə əsaslanır. Canlılardakı ortaq strukturlar, məsələn DNT, kor təsadüflərlə ortaya çıxa bilməyəcək qədər kompleksdir. Məsələn, bir-birinə bənzər iki təyyarə gördüyümüzdə bunların mənşəyinin kor təsadüflər deyil şüurlu dizayn olduğunu düşünürük çünki sahib olduqları dizayn təsadüflə açıqlana bilməz. DNT molekulu da yüklü miqdarda məlumatı xüsusi kodlaşdırıb saxlayan kompleks dizaynda bir molekuldur. Canlılardakı dizayn ümumiyyətlə çox kompleksdir və bənzər strukturların kor təsadüflər deyil, ortaq dizayn yəni yaradılışla ortaya çıxdığını qəbul etmək məntiq gərəyidir.

 

  1. Şimpanze genomunun “oxunması” tamamlansa və insan genomuyla 98% eyni olduğu göstərilsə belə “İnsan %98 şimpanzedir” demək məntiqsizdir. Çünki insan müəyyən nisbətlərdə genlərini başqa bir çox canlıyla paylaşar. İnsan və nematod soxulcanlarının genləri arasında 75% bənzərlik vardır, ancaq bu vəziyyət insanın 75% soxulcan olduğunu göstərməz. Bu nəticələrin məntiqsizliyini bəzi təkamülçülər də görməkdə və dilə gətirməkdədirlər. Məsələn, professor Steven Jones, banan və insan arasında 50% genetik bənzərlik olduğunun göstərilməsinin insanın 50% banan olduğu mənasını verməyəcəyini xatırlatmışdır. Çünki iki fərqli canlıdakı genlər eyni olsa belə bunların tamamilə fərqli şəkildə çalışa bildikləri bilinməkdədir. Ayrıca xüsusi genlərin bəzən birdən çox funksiyayla əlaqədar olması(pleiotropy) bəzən də bir funksiyanın birdən çox gen tərəfindən idarə olunması (poligeny) riyazi fərqliliyi çox böyük nisbətdə genişlətməkdədir.

 

  1. İnsanlar genlərini, təkamülçü medianın göstərmək istədiyinin əksinə, yalnız şimpanzelərlə paylaşmadıqları üçün, bu vəziyyətdə bir araşdırmaçının insan və bir başqa canlıdakı tamamilə ortaq olan 97 geni götürüb “İnsan 100% banandır”, ya da “İnsan 100% balinadır” deyə iddia etməsi də mümkündür!

 

Darvinist medianın fanatikliyi

Genetik bənzərliyi yüksək göstərən bu kimi araşdırmalar, darvinist medianın geniş şəkildə bilinməsi üçün çalışdığı araşdırmalardır. Ancaq bu mövzuda darvinist medianın bir də bilinməsini istəmədiyi nöqtələr vardır ki, bunlar “xəbər” dəyəri görməz və insanlar tərəfindən bilinmə ehtimalları yox deyiləcək qədər azdır. Darvinizmə bağlı nəşrlər, genetik bənzərlik yüksək çıxdığı zaman bunları heç tərəddüd etmədən xəbər etdikləri halda, eyni bənzərliyin aşağı olduğu nəticəsinə gələn araşdırmaları tamamilə göz ardı etməkdədirlər.

Məsələn, yalnız son 9 aylıq müddət içində təkamülçülərin on illər boyu davam etdirdikləri 98.7% bənzərlik təbliğatının etibarsızlığını göstərən 3 ədəd araşdırma nəşr olunmuşdur. Bu araşdırmalar əvvəlki genetik bənzərlik işlərində, bənzərlik nisbətini xüsusilə yüksək çıxaracaq DNT bölgələrinin araşdırıldığını yəni nəticələrin şişirdilmiş olduğunu göstərmişdir. Hər biri təkamülçülər tərəfindən reallaşdırılan bu araşdırmalar, bunların nəşr olunduqları elmi nəşrlər və gəlinən nəticələr aşağıdakı kimidir:

 

1) Britten, R. J. 2002, “Divergence between samples of chimpanzee and human DNT sequences his 5% counting indels (İndeller hesaba qatıldığında İnsan və Şimpanze DNT Nümunələrinin Düzülmələri Arasındakı Fərq 5%)” Proceedings of the National Academy of Sciences 99:13633-13635

 

Kaliforniya Texnologiya İnstitutundan genetik Roy Britten, iki canlıdan götürdüyü (735.000 əsas cütündən meydana gələn) DNT nümunələrini yalnız fərqli nukleotid nöqtələri baxımından deyil, bir-birlərinə görə silsilələr halında əskik ya da çox olduqları bölgələr (indel: insertions and deletions, yəni əlavə olunmalar və azalmalar) baxımından da araşdırdı. Britten, indeller əhəmiyyətli yer tutduğu halda əvvəlki işlərdə nəzərə alınmadıqlarını, bunlar hesaba qatılaraq edilən müqayisə etmələrin bənzərlik nisbətini əhəmiyyətli ölçüdə saldığını göstərmiş oldu. Britten, araşdırdığı DNT nümunələri arasındakı bənzərliyin ancaq 95% olduğu nəticəsinə gəldi. “New Scientist” jurnalı bu xəbəri “Human-Chimp DNT Difference Trebled” (insan-şimpanze genetik fərqi üç qatına çıxdı)”3 başlığıyla versə də bu xəbər beynəlxalq Darvinist qəzet və televiziya kanallarında demək olar ki, heç əks-səda tapmadı. Ölkəmizdə isə tamamilə görməzlikdən gəlindi.

 

2) Kelly A. Frazer, Xiyin Chen, David A. Hinds, P. V. Krishna Pant, Nilə Patil, and David R. Cox.Genome Research. 2003 13: 341-346 “Genomic DNT Insertions and Deletions Occur Frequently Between Humans and Nonhuman Primates (İnsanlar və Digər Primatlar Arasında Genomik DNT Artırma və Azalmaları Tez-tez Ortaya Çıxır)”

 

Kaliforniyada qurulmuş “Perlegen Sciences” təşkilatında vəzifə alan Kelly Frazer başçılığında edilən bu araşdırmada insanın 21-ci xromosomu; oranqutan, resus makakları, şimpanze və yunlu meymunun qarşılıq gələn genetik materialıyla müqayisə edildi. Gəlinən nəticələr Brittenin gəldiyi nəticələrə paralel idi: Artrma və azalmalar (indel) insanı bu meymunlardan əhəmiyyətli ölçüdə ayırırdı.

“New Scientist” jurnalı xəbəri “Meymunlardan dərin boşluqla ayrılırıq (Yawning Gap Divides Monkeys and Us)” başlığıyla4 verdiyi halda təkamülçü xəbər orqanları bu tapıntıların üzərinə də bir səssizlik pərdəsi çəkdilər.

 

3) 2003 aprelində Meksikanın Kankun şəhərində reallaşdırılan İnsan Genomu Cəmiyyəti Yığıncağına təqdim edilən bir araşdırmada Yaponiyanın Yokohama şəhərindəki RIKEN Genomik Elmlər Mərkəzindən Todd Taylor başçılığındakı qrup şimpanzenin 22-ci xromosomuyla insanın 21-ci xromosomunu müqayisə etdilər.

 

“Nature” jurnalının xəbər saytında Taylorun fikirləri belə yazıldı:

 

“Daha əvvəl, insan və şimpanzenin genetik düzülmələrinin DNT-də yalnız bir neçə fərqli hərf ortaya qoyduğu və bir-birinə 99% bənzədikləri deyilirdi. Əslində, bənzərlik nisbəti 94-95% -ə qədər aşağı ola bilər, Todd Taylor deyir.” 5

 

Yazıda müqayisə texnikalarından da danışılır, bu texnikaların etibarlılığı haqqında təkamülçülərin belə əmin olmadıqlarını göstərən izaha yer verilirdi. Əvvəlki və yeni texnikalar qısaca ifadə edildikdən sonra bu ifadələrə yer verilirdi:

 

“Nə qədər bənzər olduğumuzu göstərə bilmənin hələ yaxşı yolu yoxdur, deyə Taylor etiraf edir”.

 

Əlbəttə, darvinist qəzet və televiziyalar bu yığıncağa təqdim edilən müqayisə nəticələriylə Taylorun şərhlərindən heç danışmadı.

 

Nəticə:

Görüldüyü kimi, darvinist media insanla meymunlar arasındakı genetik müqayisə işlərini xəbər vermədə son dərəcə tərəfli davranır. Bunların hamısı izlənildiyi halda yalnız Goodman kimi yüksək rəqəm təklif edən araşdırmaçılar diqqətlə seçilib ayırd edir və başlıqlara daşınır. Genetik bənzərlik iddialarının yuxarıda göstərdiyimiz əsassızlıqları xalqa heç göstərilmir və araşdırma nəticələri elmi olaraq isbat edilmiş qəti gerçəklər kimi təqdim edilir (Şimpanze ilə Atamız Ortaqdır; İnsanla Şimpanze Təxminən Eynidir başlıqlarında olduğu kimi).

Darvinizmə kor-koranə bağlılıq göstərən bu fanatik zehniyyətin əsl məqsədi, xalqa elmi kəşfləri göstərmək deyil, yalnız darvinizmi yaya bilməkdir. Ancaq bütün bu quruluşların göz ardı etdikləri əhəmiyyətli həqiqət vardır: Darvinizm təbliğatının bütün dayaqları, bir-biri ardınca yaşanan elmi tapıntılarla gün keçdikcə əriməkdədir. Bu vəziyyət qarşısında gedərək artan sayda insan təkamül nəzəriyyəsinin ideoloji səbəblərlə davam etdirilən yalan olduğunu anlamaqda, yaradılış gerçəyi sürətlə yayılmaqdadır. Bu quruluşların heç bir təbliğat səyi darvinizmin qaçınılmaz çöküşünü maneə törədə bilməyəcək, bir zamanlar bu aldatmacaya dəstək olanlar da tarix və cəmiyyət qarşısında xəcalətli vəziyyətə düşəcəklər.

 

 

Hürriyet, “Şempanze ile İnsanın Atası Ortak”, 21 may 2003

Milliyet.com.tr

 

Haberturk.com, “İnsanla Şempanze Arasında 6 Milyon Yıl”

http://www.haberturk.com/yeni/habermetni.haberturk?@=93972&C_Id=15

 

Ntvmsnbc.com “Şempanze ile insan aynı soydan mı geliyor?”

http://www.ntvmsnbc.com.tr/news/216317.asp?cp1=1

 

Evrensel, “Şempanze ile İnsanın Atası Ortak”, 21 may 2003

Şok, “Aynı Homodan Geliyoruz”, 21 may 2003

 

1) Derek E. Wildman, Monica Uddin, Guozhen Liu, Lawrence I. Grossman, and Morris Goodman Implications of natural selection in shaping 99.4% nonsynonymous DNA identity between humans and chimpanzees: Enlarging genus Homo PNAS published, 23 may 2003, 10.1073/pnas.1232172100

2) “Chimps belong in the Homo genus?”, Carl Wieland & Mike Matthews, 21 may 2003: http://www.answersingenesis.org/docs2003/0521chimps.asp

3) “Human-Chimp DNA Difference Trebled”, 27 sentyabr 2003, http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99992833

4) “Yawning gap divides monkeys and us”, New Scientist, 15 mart 2003, səh 26

5) “Chimps expose humanness”, Helen Pearce,29 aprel 2003: http://www.nature.com/nsu/030428/030428-3.html