“Elm və gələcək” jurnalının məktəblərdə “yalnız” təkamül oxudulması mübarizəsinin tamamilə ideoloji mübarizə olduğu açıq-aşkar ortadadır. “Yaradılış dindir, təkamül elmdir” iddiasına başvurmasının səbəbi, təkamül nəzəriyyəsini elmi tənqiddən qoruyaraq “yaşamasını” təmin etmək üçündür.

Ancaq burada özləri adına açıq ziddiyyət ortaya çıxır. Əgər təkamülçülər, nəzəriyyələrinə bu qədər güvənir və bunu elmi həqiqət olaraq müdafiə edirlərsə səbəb elmi tənqidlərin yolunu tuturlar?

Darvinizmin doqmalarını çox təsirli şəkildə ortaya qoyub təhsildə tənqidi düşüncənin yolunu açan şüurlu dizayn hərəkatının lideri Filip Conson, təkamülçülərin bu mübarizəsi ilə əlaqədar olaraq bunları deyir:

 

“Cəmiyyət, darvinistlərin, əsl mövzuların elm sinfinin nəzarət etdiyi mühitində müzakirəsinə icazə verməkdən niyə görə qorxduqlarını düşünərək şüurlu dizayn hərəkətinin haqlı, darvinistlərin isə səhv olduğunu anlaya bilər. Əgər dəlillər darvinistlərin xeyrinə olsaydı, tələbələrin elm adına edilən fəlsəfi iddiaları yoxlanılan nəzəriyyələrdən ayırmağı öyrənmələrindən sonra baş verənlərdən bu qədər qorxmazlardı. İddialarını dəstəkləyəcək dəlillərə sahib olan tərəf müzakirənin bütün tərəflərinin bilinməsindən heç vaxt qorxmur. Məhz buna görə darvinistlər azadlıqdan qorxurlar və biz qorxmuruq.” 85

 

Bütün təkamülçülər kimi, “Elm və gələcək” jurnalı yazıçıları da yaradılış əleyhdarlığını elmi səbəblərdən deyil, ideoloji səbəblərə görə davam etdirirlər. Bununla istədikləri şey, dini, təkamül müddətdə ortaya çıxmış zehnin məhsulu olaraq göstərməyə çalışmaqdır. Ancaq təkamülçülərin bu səyi əbəsdir. Nəzəriyyələrinə qarşı elmi tənqidin qarşısını kəsməklə əslində öz nəzəriyyələrinə zərər verirlər. Çünki cəmiyyət təkamülçülərin, elmi tapıntılara baxmayaraq materializmə kor-koranə inanan bir qrup olaraq hərəkət etdiyini və əslində elm tərəfindən yalanlandıqlarını həmişəkindən daha yaxşı görə bilir. Allah bir Quran ayəsində belə buyurur:

 

Onlar Allahın nurunu öz ağızlarından çıxanlarla söndürmək istəyirlər. Halbuki kafirlərin xoşuna gəlməsə də, Allah Öz nurunu tamamlayacaqdır. (Saff surəsi, 8)