1 noyabr 2007-ci il tarixli “Nature” jurnalında və 31 oktyabr 2007-ci il tarixli “National Geographic” internet saytında nəşr olunan xəbər darvinistlərin həll edə bilmədikləri yeni problemi bir daha gündəmə gətirirdi. Bənzər quruluşların fərqli canlılarda milyonlarla il ərzində var olduğu həqiqətini…

Monqolustanda olan 165 milyon illik kiçik məməli olan Pseudotribos robustusun fosil qalıqları üzərində araşdırmalar aparam elm adamları, canlıdakı diş strukturlarının indiki vaxtda olan müxtəlif məməli növlərindəki təməl diş strukturları ilə eyni olduğunu müəyyən etmişdilər. Bu həqiqət qarşısında açıqlamasız qalan təkamülçü elm adamları, bir müddətdir ardına sığındıqları “birləşən təkamül” yalanına bir daha müraciət etmişlər və dişlərin məməlilərdə müstəqil olaraq iki dəfə təkamül keçirməsi iddiasını təkrarlamışlar. Başqa sözlə tanış darvinist oyun Pseudotribos robustus üzərində bir daha oynanılır. Birləşən təkamül yalanı, eynilə SIÇRAYIŞLI təkamül yalanı kimi, fosil qeydlərinin ortaya çıxardığı həqiqətlərlərlə üzləşməkdən çəkinən təkamülçülər tərəfindən yaradılmışdır. (Fosillər canlılara aid ara formaları deyil, indiki vaxtda nümunələri olan yaşayan fosilləri ortaya çıxarar. SIÇRAYIŞLI Təkamül, bu vəziyyətə şərh etmə ehtiyacından ortaya atılmış nəzəriyyədir. Ancaq bu vəziyyətə təkamülçü şərh gətirməkdən çox, təkamül tarixində bir üz qarası olaraq yerini almışdır. Sıçrayışlı təkamül ilə əlaqədar ətraflı məlumatı buradan oxuya bilərsiniz.) Birləşən təkamül yalanı da eyni şəkildə fosil qeydlərinin ortaya çıxardığı həqiqəti şərh gətirmək məqsədiylə ortaya atılmış ssenaridir. Fərqli canlılara aid bənzər xüsusiyyətlərin varlığı təkamül nəzəriyyəsinə açıq şəkildə meydan oxuduğu üçün təkamülçülər bu vəziyyətə örtük tapmağa çalışmış, əlbəttə, bu mövzuda da uğursuz olmuşlar. Çünki birləşən təkamül modeli bu iddiaya izah gətirmir, heç bir şəkildə dəlil göstərmir. (Birləşən təkamül ssenarisi ilə əlaqədar ətraflı məlumat üçün baxın: http://www.netcevap.org/index.php?git=makale&makale_id=198)

 

Yeni fosil üzərində qurulan birləşən təkamül ssenarisi

12 sm. böyüklüyündə olduğu təxmin edilən Pseudotribos robustus fosili üzərində aparılan araşdırmalar, bu canlının böcək və bitki hissələri ilə bəsləndiyini və torpağı qazma ustalığına sahib olduğunu göstərmişdir. Canlıda diqqət çəkən xüsusiyyət, indiki məməlilərin sahib olduğu xüsusiyyətlərdəki mükəmməl kəsici və parçalayıcı dişlərdir. Digər fosil əlamətlərindən rast gəlinən bu kimi dişlər, indiyə qədər darvinistlərə günümüzdəki mükəmməl məməli müxtəlifliyinə doğru hərəkətverici ünsür olaraq qəbul edilmişdir. Ancaq 165 milyonluq iddianı ilk sırada qaldırdı. Darvinistlər birləşən təkamül ssenarisinə sığınırlar. Lakin bu səylər əbəsdir. Müasir məməlilərə aid güclü xüsusiyyət, 165 milyon il əvvəl yaşamış fərqli xüsusiyyətlərə sahib bir başqa məməli növündə görünür. Darvinistlərin, bu xüsusi dişlərin həm bu canlıda 165 milyon il əvvəl, həm də müasir məməlilərin ayrı-ayrı təkamül keçirdiyini iddia etmələri üçün, bu xəyali təkamül proseslərinin ikisinə də elmi izah yetirməsi lazımdır. Lakin darvinizm, hələ tək bir canlının sahib olduğu xüsusiyyət üçün belə şərh gətirə bilmir. Darvinistlərin heç gözləmədikləri bir canlıda, gözləmədikləri üstünlükdə bir xüsusiyyətin ortaya çıxması, yeni adlarla adlandırdıqları təkamül ssenarilərlə ötürüləcək mövzu deyil. Təkamül nəzəriyyəsi, daha darvinizmin əsasını təşkil edən, canlıların bir-birlərindən xəyali çevrilməsi kimi mövzularda tam mənasıyla dəlilsizdir. Həyatın mənşəyini açıqlamaqdan aciz olan təkamül nəzəriyyəsi, hələ tək bir iddiasına tək bir elmi dəlil göstərə bilmiş deyil. Təkamül nəzəriyyəsi, qalıq qeydlərindən iddialarını haqlı çıxaracaq tək bir ara fosil nümunəsi göstərə bilmir. Təkamül nəzəriyyəsi, böyük böhran və çöküş içindədir. Darvinistlərin çarəsiz qaldığı vəziyyətlərdə yeni və uydurma nəzəriyyələrə sığınması da bu həqiqəti göstərir. 165 milyon İllik fosil Yaradılması möcüzəsidir Pseudotribos robustus qalığının olması ilə qarşılaşdığımız gerçək, bu canlının eynilə digər bütün Yaradılış həqiqətini canlılar kimi göstərmək təkamül nəzəriyyəsini inkar edir. Canlı, 165 milyon il əvvəl, darvinistlərin dilə gətirməkdən çəkindikləri son dərəcə kompleks bədən strukturlarının yanında günümüz məməlilərinin dişlərini daşıyaraq təkamül nəzəriyyəsinə böyük zərbə vurmaqdadır. Təkamül nəzəriyyəsi, hələ diş kimi xüsusi strukturların necə ortaya çıxdığını açıqlayamamış ikən, indi bunun xəyali ikinci təkamülü üçün də dəlil tapmaq məcburiyyətindədir. Təkamül nəzəriyyəsi, yeni olan qalıqlar üzərinə davamlı yeni nəzəriyyələr çıxarmaqda, təkamülçülərin tapmaları lazım olan dəlillər hər keçən gün çoxalmaqdadır amma paleontologiya bu dəlillərin tək birini belə vermir. Vəziyyət darvinistlərin gözləməsinin tam əksinədir; olan fosil nümunələri darvinizmi çətinə salarkən, Yaradılış həqiqətinə davamlı olaraq dəlil təmin edir. Bu şəkildə olması, şübhəsiz, son dərəcə təbiidir. Çünki Yer üzündəki bütün varlıqlar, hər birimizi yoxdan yaradan Uca Rəbbimiz Allahın əsərləridir. Hər biri Onun sənətini yansıdır. Saxta nəzəriyyələr, təbliğat üsulları bu həqiqətin ortaya çıxmasına əsla mane ola bilməyəcək.

 

Nəticə:

Darvinist qaynaqlı nəşrlər, ölkəmizdə də dünyada da davamlı olaraq eyni şeyi güdürlər. Nəzəriyyələrini elm ilə deyil yalan, saxtakarlıq və təbliğat ilə ayaqda tutmağa çalışırlar. Halbuki açıqdır ki, təkamül deyə bir şey yoxdur. 150 ildir bir dəlil ilə belə sübut olunmamış bir nəzəriyyəni saxlamağa çalışmaq əbəs səydir. Alimlərin etməli olduqları şey elmin göstərdiyi həqiqətlərə görə istiqamətlənməkdir. Bunu etdiklərində dəlillərin onları Allahın bənzərsiz yaradılışına aparacağını özləri də görəcəklər. “Nature” və “National Geographic” jurnalının də boynuna götürməsi lazım olan vəzifə, elmə bu dünyagörüşüylə baxmaq olmalıdır.