27-28 oktyabr 2007-ci il tarixlərinə CNNTURK, Azadlıq və Sabah internet saytlarında və İngilis “Daily Mail”, “Yahoo News”, “BBC News” kimi xarici internet saytlarında insanlığın gələcəkdə iki növə ayrılacağına dair yazı nəşr olundu. Bu yazı, ölkəmizdəki mediada da eyni darvinist təbliğat üsulu ilə keçirilirdi: Meymundan insana doğru inkişaf edən saxta təkamül sxemiylə birlikdə.

Halbuki burada bəhs edilən gələcəyə aid ssenarilər, gələcəyə yönəlmiş fərziyyələrdən başqa bir şey deyildir. Bu xəbərdə, insanın gələcəkdə iki fərqli növ şəklində ayrılacağı və bu iki növün fərqli xüsusiyyətlərə sahib olacağı ifadə edilir. Buna görə insanların bir qisminin gələcəkdə boyları uzanacaq, saçları düzləşəcək, gözləri iriləşəcək və bu insanlar estetik mükəmməlliyə doğru diqqətə çarpan dəyişikliklərlə irəliləyəcəkdir. Digər bir qismi da tam əks xüsusiyyətlərə sahib olacaq və daha sadə göstəriş onların nümunəsi olacaq. Hər hansı bir elmi dəlillə dəstəklənməyən bu iddialar, insanın xəyali təkamülünün bir parçasıymış kimi izah edilməkdə və bu dəyişikliklər təkamül olaraq qəbul edilməkdədir. Ancaq bunun inkişafı iddiası yalandır. Dünyanın hər dövründə gözəl və ya sadə, uzun və ya qısa, narın və ya iri… insanlar yaşamışdır. İndiki vaxtda də dünyanın hər yerində estetik olaraq çox gözəl yaradılmış insanlarla yanaşı, fiziki olaraq daha sıradan xüsusiyyətlərə sahib insanlar vardır. Estetik gözəllik bir insan üçün üstünlük səbəbi ola bilməyəcəyi kimi, sadə görünüş də o insanın daha geridə qalmış olduğunu göstərməz. İnsana üstünlük qazandıran, ətrafındakı möcüzəvi yaradılış nümunələrini təqdir etməsini təmin edən ağıl, bu fövqəladə xüsusiyyətlərin təsadüflərin əsəri olmadığını qavramasını təmin edən şüur açıqlığı və sahib olduğu gözəl əxlaq kimi xüsusiyyətlərdir.

 

İnsana aid fiziki xüsusiyyətlərdəki kiçik dəyişikliklər təkamülə dəlil deyil

Bu təkamülçü iddiaya görə gələcəkdə meydana gələcək dəyişikliklər öz gen quruluşu daxilindədir. İnsanlar boyun inkişaf edə biləcəyi müəyyən nisbət var. Və bu nisbət genlərə kodlanır. Ətraf mühitin təsirləri və qidalanma kimi hallar gələcəkdə insanlar daha uzun ola bilər. Ancaq bir məhdudiyyət var, yalnız bu sərhədə çatana qədər inkişaflarını davam etdirə bilərlər. Heç kim öz genlərində olan məlumatdan başqa yeni xüsusiyyət inkişaf edə bilməz. Oğlan uzun və ya qısa olsa belə, insanlar hər zaman insanlardır. Canlı bir şeyin öz genetik məlumatları daxilində dəyişikliklər etmək mümkündür. Amma bu dəyişiklik təkamül deyildir. Darvinistlərin uzun illərdir istifadə etdikləri aldadıcı yoldur. Ancaq bu üsul artıq etibarlı deyil. (Ətraflı məlumat üçün baxın: Növlərin təkamülü yanılması, Harun Yəhya)

Bu yazılarda, bu dəyişiklərdən təkamül olaraq bəhs edilməsi və yazıların xəyali təkamül sxemi ilə birlikdə verilməsi yalnız göz boyama, sıradan bir mövzunu təkamülə dəlil kimi təqdim etmə və insanları bu üsullarla aldatmağa çalışmaqdan başqa bir şey deyil. Aldadıcı darvinist üsulları açıqlanmışdır. Artıq heç birinin etibarlılığı yoxdur. Elmi dəyəri olmayan bir hekayə ortaya atmaq, bu hekayənin yanına tamamilə xəyal gücünün məhsulu olan şəkillər qoymaq ənənəvi darvinist taktikadır. Haqqında danışılan yazıda da gələcəyə dair əcaib, qəribə varlıq şəkillərinə yer verilməsi, bunları insanın gələcəkdəki təkamül keçirmiş halıymış kimi göstərməyə çalışılması eyni taktikanın hissələridir. Dəlil olmadıqda, darvinistlər bu təbliğat metodlarından istifadə etməyə davam edirlər. Halbuki darvinistlər də bilir ki, milyonlarla il davam etmiş olması lazım olan bu keçidin hər mərhələsində mütləq milyonlarla ara fosilin olması lazımdır. Bir meymun, darvinistlərin iddiasına görə bir insan halına gələnə qədər, qət etdiyi hər mərhələdə geridə saysız ara fosil buraxmalı və yer üzünün az qala hər layında heç dayanmadan bu fosillər ortaya çıxmalıdır. Bu vəziyyət yalnız insan üçün deyil, digər bütün canlılar üçün də bu şəkildə olmalı, yer üzündəki milyonlarla növ, bir-birlərinə çevrilərkən tamamladıqları hər xəyali mərhələ üçün geridə milyonlarla ara fosil buraxmalıdır. Bu səbəbdən indi yer üzündə sayıla bilməyəcək qədər ara forma olmalı, bunlar muzeylərə sığmayacaq bolluqda olmalıdır. Əgər təkamül, həqiqətən, yaşanmışsa, bunların hamısı həyata keçməli və darvinistlər göz boyama taktikalar yerinə, heç dayanmadan bu ara fosilləri elm səhifələrində istifadə etməlidirlər. Ancaq bu vəziyyət deyil. Bu günə qədər təkamülçülərin göstərə bildiyi tək bir ara forma fosili yoxdur. Milyonlarla əsl fosili, milyonlarla həqiqi meymun fosilləri. Amma bunların heç biri təkamülə dəlil deyil, çünki təkamülün xəyali ara mərhələlərini göstərən tək bir fosil yoxdur. Buna görə darvinistlər təbliğat taktikasını istifadə etməlidirlər. Darvinistlərin heç vaxt ödənmədiyi bir həqiqət var; o da bu taktikaların artıq açıldığı və heç bir etibarlılığının qalmadığı. Artıq insanların böyük bir qismi, yazılmış bir hekayəyə yerləşdirilən saxta təkamül şəkillərinin nə anlama gəldiyini və heç bir elmi dəyər daşımadığını bilirlər. Guya təkamül keçirən bir insan şəklini görən adam bu yalana inanmaq yerinə, verilən xəbəri və yanındakı aldadıcı rəsmi araşdırır və bunların doğru olmadığını görür. Bu vəziyyət, darvinizmə vurulmuş çox böyük zərbədir.

 

Nəticə:

Darvinizm gün keçdikcə eyni nisbətdə çarəsiz qalmaqda və məhvə uğramaqdadır. Yanlış fantastika hekayələrlə təkamül yalanını gündəmə gətirmək, elmi həqiqətlərin inandırıcılığına heç bir şəkildə kölgə sala bilməz. Hal-hazırda təkamülün yalan olduğu bütün dünya ölkələrində bilinir, təkamül nəzəriyyəsini müdafiə etmiş elm adamları belə tərəddüdə düşmüşlər. Bu şərtlər altında edilməsi lazım olan şey, köhnə darvinist taktikaları bir kənara buraxıb gerçək və doğru olanı qəbul etmək olacaq. Fosil qeydlərinin bizə göstərdiyi gerçək və doğru məlumat isə, bütün varlıqları aləmlərin Rəbbi olan Allahın yaratmış olduğudur. Bu xəbəri verən mətbuat orqanlarına, oxucularına təqdim etdikləri elm xəbərlərini bu istiqamətdə qiymətləndirmələrini tövsiyə edirik.