ALLAH QURANDA VƏHŞİ KAPİTALİZMƏ DİQQƏT ÇƏKİR

 

Sad surəsi, 23-cü ayə

Bu mənim qardaşımdır. Onun doxsan doqquz qoyunu, mənim isə bircə qoyunum vardır. Bununla belə: “Onu mənə ver!” – dedi və mübahisədə mənə üstün gəldi”.

Görürsənmi, bax, Allah vəhşi kapitalizmi izah edir. 99 qoyunu var, o birisinin bir qoyunu var, “Onu da mənə ver” deyir. “Sən heç alma” deyir. Sad surəsi, 23-cü ayə vəhşi kapitalizmi izah edən mükəmməl Quran ayəsidir.