İSA (Ə.S) MİN İLDƏ ALLAH QATINA ÇIXDI, MİN İLDƏ DƏ ALLAH QATINDAN ENDİ

 

isa məsih ile ilgili görsel sonucuİnsanların beynini keyitməyə ehtiyac yoxdur. İsa Məsih (ə.s) da şəxs olaraq gəldi. “Hocam 2002-ci il tarixini haradan çıxartdınız” -deyirlər. Nur tələbəsi ustad böyük qardaşlar vardı, onlar söylədilər. Aradan 2000 il keçdiyi üçün dedilər. “İsa Məsih (ə.s) 2002-ci il tarixində gəldi”. dedilər. Çünki Allah deyir; “Bizim Qatımızda bir il, sizin min ilinizdir”. Və yaxud bir andır deyir. Min ilə Allah diqqət çəkmiş. Min ildə Allah Qatına çıxdı, min ildə də Allah Qatından endi. Amma bu bizim bildiyimiz min il deyil. Bu göz açıb yumana qədər olan bir andır. İsa Məsih (ə.s) gözünü yumdu, Allah Qatına çıxdı, gözünü açdı, dünyaya endi. Bu qədər. Onlar, İsa Məsih (ə.s)-ın Allah Qatında 2000 ildən bəri uzun illər gözlədiyini zənn edirlər. Ondan soruşduqda isə, o belə diksinib qalxar, “Nə oldu” -deyər. Necə ki, insan dərin yatar. Onun kimi bir şey. Hz İsa (ə.s), romalı əsgərlər qapıda gözlədiyini zənn edər. Halbuki aradan 2000 il keçmişdir. Qalxdığı vaxt romalı əsgərləri qapıda durduqlarını zənn edəcək. Bir anlıq yuxuya daldığını zənn edəcək. Bir saniyə qədər. Min ildə Allah Qatına çıxmış, min ildə də enmişdir.

 

Allah Quranda min ilin nisbi olduğunu açıqlayır. Əlaqədar ayə var, açıb baxsınlar. 2000 il. İki-iki; 2002. Yəni Quranda təkrarlanan çoxlu sayda 2 sistemi var. Həddindən artıq çoxdur. Mühüm hadisələr həmişə iki-iki deyə olar. Nurçu qardaşlarımızın ustad olanları da bunu söylədiklərində, biz də əlamətləri, Qüdsün üstündə bir işıqlar gördüyümüzdə əlbəttə ki, insan qeyri ixtiyarı şübhə edir. İcazə versinlər də şübhə edək.