Muhəmməd surəsi, 29-cu ayənin təfsiri

Yoxsa qəlblərində xəstəlik olanlar münafiqlər, “elə hesab edirdilər ki, Allah onların kin-küdurətini üzə çıxarmayacaq?” (Muhəmməd surəsi, 29) Allah şübhəsiz kinlərini ortaya çıxarır. Bir şəkildə Allah onları bir küncə sıxışdırır, o kinlərini ortaya çıxarırlar.

images (5)