camurlu su icinde ilk hucre olustu ile ilgili görsel sonucuDarvinin təkamül nəzəriyyəsinə görə cansız maddələrin təsadüfən bir araya gəlmələri ilə meydana gələn xəyali bir “ilk hüceyrə” vardır. Darvinizmə görə hər şey bu “ilk hüceyrə” ilə başlayır. Bütün canlıların, kəpənəklərin, quşların, aslanların, qartalların, balinaların, dovşanların, maralların və nəhayət texnologiyalar istehsal edən, sivilizasiyalar quran, professorlar yetişdirən, kosmosa çıxan, laboratoriyalarda malik olduğu hüceyrələri tədqiq edən insanın da qaynağı darvinizmə görə həmişə bu xəyali “ilk hüceyrə” dir

 

Darvinizmə görə bu xəyali ilk hüceyrənin mənbəyi isə bir miqdar palçıqlı su, zaman və təsadüflərdir! Darvinizm dininə görə bu üç sehrli (!) və ağıllı (!) güc birləşərək, Nobel mükafatlı elm adamlarının 21-ci əsr texnologiyasının hakim olduğu laboratoriyalarda belə meydana gətirə bilmədikləri , təfərrüatlarını anlaya bilmək üçün insanların yarım əsrdən artıq üzərində tədqiqatlar apardığı, son dərəcə kompleks və mükəmməl mexanizmlərə, orqanoid və mürəkkəb bir kompleksliyə sahib “HÜCEYRƏ”ni hər necəsə meydana gətirmişlər! Bundan əlavə, bu üç möhtəşəm (!) güc birləşərək indi yer üzündə gördüyümüz möhtəşəm canlılığı da meydana gətirmişlər. Darvinizm dini, insanları bu cəfəngiyata inandırmağa çalışır.

Əslində Darvinin ortaya atdığı palçıqlı suda əmələ gələn bu ilk hüceyrə fantaziyası, Darvinin dövründəki elmi və texnologiya ilə uyğunlaşır. Darvinin hüceyrəni yalnız içi su dolu şar zənn etdiyi nəzərə alındıqda, bu uşaq nağılı da dövrün məlumat və elm anlayışından gözlənilən bir şeydir. Bundan əlavə, insanlar, hüceyrənin nəyə bənzədiyini bilmədiklərinə görə bu yalana çox asan inanmışlar. Lakin genetika elmi ilə ortaya çıxan nəticələr darvinizmin böyük bir yalan olduğunu bir daha ortaya çıxarmışdır. İndiki bilik və məlumatlar istiqamətində hüceyrənin sahib olduğu saysız zülaldan yalnız tək biri belə təkamül nəzəriyyəsini çürüdür. Zülallar üstün komplekslikdə quruluşlardır, təsadüfən əmələ gəlmələri qeyri-mümkündür. Elə ki, laboratoriyalarda şüurlu, nəzarətli mühitlərdə yaradılması belə 21-ci əsr texnologiyasıyla mümkün olmamışdır. Belə bir quruluşun təsadüfən palçıqlı bir suda əmələ gəldiyini iddia etmək, elm adına gülünc, hətta ağıla zidd bir iddiadır.

hucre ile ilgili görsel sonucuİkincisi, təbiətdə hər amin turşusunun özünə aid güzgüdə əks olunmasını xatırladan bir oxşarı vardır. Biri sol əlli L-formasında, digəri isə sağ əlli D-formasındadır. Bu bir-birinin əksi olan formalara optik izomerlər deyilir. Funksional zülallar sadəcə sol əlli amin turşularını qəbul edər, lakin sağ əlli və sol əlli izomerlər təbiətdə aşağı-yuxarı bərabər sıxlıqda olar. Bunu nəzərə alsaq, bioloji olaraq funksional bir zülal əldə etmənin qeyri-mümkünlüyü aydın olar.

Üçüncü və ən əhəmiyyətlisi funksional zülalların müəyyən bir düzülüşü təşkil edilərək bir-birinə bağlanmış amin turşularına sahib olması lazımdır, eynilə mənalı bir cümlədəki hərflər kimi.

Hətta, funksional bir DNT-nin təsadüfi olaraq əldə edilməsində buna bənzər ciddi çətinliklər olduğunu nəzərə almaq lazımdır. Bununla yanaşı, kompleks bir hüceyrədə ən az 1 deyil, lakin ən azından 100 kompleks zülal olmalıdır (və DNT ilə RNT kimi digər başqa bio-molekulyar komponentlər) və bunlar yaxın koordinasiya içindədirlər. Bu səbəblə hüceyrədəki qarışıqlığın kəmiyyət olaraq qiymətləndirilməsi 1960-cı illərin ortalarından bəri biologiyanın həyatın mənşəyi sahəsində hakim olan görüşü ortaya ataraq gücləndirmişdir: Təsadüf, bioloji qarışıqlığın və qüsursuzluğun mənşəyini açıqlamaq üçün yetərli bir açıqlama deyil. 1

– Tək bir zülalın meydana gəlməsi üçün DNT lazımdır

– Zülal olmadan DNT əmələ gələ bilməz

– DNT olmadan zülal əmələ gələ bilməz

– Zülal olmadan zülal əmələ gələ bilməz

– Tək bir zülalın meydana gəlməsi üçün 60 ayrı zülal lazımdır

– Bu zülalların biri belə əskik olsa zülal meydana gələ bilməz

– Ribosom olmadan zülal meydana gəlməz

– RNT olmadan da zülal meydana gəlməz

– ATP olmadan zülal meydana gəlməz

– ATP-ni istehsal edəcək mitoxondri olmadan da zülal meydana gəlməz.

– Hüceyrə nüvəsi olmadan zülal meydana gəlməz

– Sitoplazma olmadan da zülal meydana gəlməz

– Hüceyrədəki orqanoidlərdən biri əskik olsa zülal əmələ gələ bilməz

– Hüceyrədəki bütün orqanoidlərin mövcud olması və işləməsi üçün də zülallar tələb olunur

– Bu orqanoidlər olmadan da heç bir şəkildə zülal olmaz.

Bu sistem, bir arada işləmək məcburiyyətində olan zəncirvari bir sistemdir. Biri olmadan digəri ola bilməz. Tək bir parçası var olsa belə, sistemin digər hissələri olmadan bu parça heç bir işə yaramaz.

Qısacası,

BİR ZÜLALIN VAR OLMASI ÜÇÜN HÜCEYRƏNİN TAM OLMASI LAZIMDIR. Hüceyrə, bu gün araşdırdığımız və çox az bir qismini anlaya bildiyimiz mükəmməl kompleks quruluşu ilə var olmadığı müddətcə, TƏK ZÜLAL BELƏ ƏMƏLƏ GƏLƏ BİLMƏZ.

Bütün bu kompleks quruluşların qeyri-mümkün əmələ gəlməsinin təsadüfən reallaşdığını zənn etdiyimizdə belə, darvinistlər DNT kimi möhtəşəm bir molekulun içində bir milyon ensiklopediya səhifəsini dolduran məlumatın meydana gəlməsini açıqlamalıdırlar. Lakin hüceyrə və həyatın mənşəyi ilə əlaqədar hər mövzuda olduğu kimi bu mövzuda da darvinistlərin açıqlamaları yoxdur. Yanlış darvinist məntiqə görə, palçıqlı suyun içində təsadüfən əmələ gələn bir hüceyrənin içindəki fövqəladə məlumat da müxtəlif xarici təsirlər vasitəsilə təsadüfən meydana gəlmiş olmalıdır. Şübhəsiz, belə bir formalaşma qeyri-mümkündür. DNT-nin içindəki məlumat DNT ilə birlikdə yaradılmış böyük bir məlumatdır.

Darvinistlərin palçıqlı suda təsadüfən hüceyrə meydana gəldi iddiası, hüceyrəni içi su dolu şar zənn edən Darvin dövründən qalma köhnə bir inancdır. Ancaq 19-cu əsr xurafatları, elmin və texnologiyanın olduqca inkişaf etdiyi indiki dövrdə şübhəsiz ki, etibarsızdır. Bir canlı bədənində açıqlanmalı olan saysız kompleks quruluş olduğu halda, darvinizm tək bir zülalın meydana gəlməsini belə açıqlaya bilmir. Lakin darvinistlər bu imkansızlıqlardan xəbərsiz kimi davranırlar. Hələ də təkamülçü nəşrlərdə, palçıqlı sudakı bu qeyri-mümkün formalaşma, sanki bir uşaq hekayə kitabındakı hekayələr şəklində izah edilir. Məqsəd, bu elmdən uzaq, məntiqsiz, amma eyni zamanda da isbatsız izahatla kütlələri aldatmaqdır. Bu batil dinin tərəfdarlarına görə, bəhsi keçən hekayəyə nə qədər çox adam inansa, o qədər adam darvinizm cadusunun təsiri altına girəcək.

Lakin artıq darvinistlərin saxta hekayələrinə insanlar inanmır. Yaradılanların hamısı, kainatı və içindəkiləri qüsursuz şəkildə yaradan Uca Rəbbimizin üstün gücünü və qüdrətini göstərir. Quranda Uca Allah, hüceyrənin və insanın üstün yaradılışını xəbər vermişdir

Həqiqətən, Biz insanı palçıq cövhərindən yaratdıq. Sonra nütfə halında möhkəm yerdə yerləşdirdik. Sonra nütfədən laxtalanmış qan yaratdıq, sonra o qandan bir parça ət yaratdıq, sonra o bir parça ətdən sümüklər yaratdıq, sonra da sümükləri ət ilə örtdük. Sonra da onu başqa bir məxluq olaraq xəlq etdik. Yaradanların ən yaxşısı olan Allah nə qədər xeyirxahdır! (Muminun surəsi, 12-14)

Qurandan kənarda açıqlama axtaranlar, yer üzündəki möhtəşəmliyə istədikləri qədər sadə bir izah gətirməyə çalışsınlar, yaradılan əsərin çox böyük və ehtişamlı olduğu açıqdır. Və bu üstün yaradılış qarşısında təkamül nəzəriyyəsinin həyat sahəsi yoxdur. Uca Allah bir ayəsində yaratdığı əsərlərin böyüklüyünü belə xəbər verir:

Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılması insanların yaradılmasından daha böyük şeydir. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. (Mümin surəsi, 57)

[1] William A. Dembski James M. Kushiner, Signs of Understanding Intelligent Design, Brazos Press, 2001, s. 109