346514-3-4-a228fİngiltərənin “The Guardian” qəzeti dərc etdiyi xəbər ilə Harun Yəhyanın əsərlərinin dünya səviyyəsindəki təsirini açıqlamış oldu. Darvinin anadan olmasının 200-cü ildönümündə, əsrimizdə tamamilə çöküşə gedən Darvinizmi qurtarmaq adına yaradılan “Rescuing Darvin” (Darvinin Xilası) layihəsi çərçivəsində aparılan anket Harun Yəhya əsərlərinin Avropadakı təsirini ortaya çıxardı. Və Darvinizmin qalası olaraq bilinən İngiltərədə DARVİNİZMƏ İNANANLARIN NİSBƏTİNİN YALNIZ 25% OLDUĞU ORTAYA ÇIXDI.

Əslində sözü gedən anketdə ortaya çıxan və təkamülə inanmayanları təmsil edən əsl rəqəmlər bundan çox daha yüksəkdir. Ancaq mətbuata əks etdirilən bu nisbət belə, Darvinizmin Avropada nə qədər böyük bir məğlubiyyətə uğramış olduğunu açıq şəkildə göstərir.

Və bu anket ilə aydın olmuşdur ki, İNGİLİS XALQI ARTIQ XURAFATLARA İNANMIR! Və yenə aydın olmuşdur ki, HARUN YƏHYA ƏSƏRLƏRİ DÜNYANI MƏNƏN FƏTH ETDİ!

Harun Yəhyanın əsərlərinin dünya səviyyəsindəki bu fövqəladə təsiri, daha əvvəl Yaradılış Atlası barədə xəbəri üz qabığında dərc edən “Christian Science Monitor” qəzetində də bu ifadələrlə yer verilmişdi:

“İslami Yaradılışçı qrup dünya səviyyəsində, dəbdəbəli bir ildırım hücum başladır!”

42959 darwinist_dergiler_neden_birer_birer_yayinlarina_son_veriyorlarİldırım hücum olaraq ifadə edilən Yaradılış Atlası, Avropada ildırım nəticə verdi. Harun Yəhyanın bu əhəmiyyətli işləri çox xeyirlərə vəsilə oldu. Avropada artıq qaranlıq günlər geridə qaldı. Avropa artıq, Harun Yəhyanın vəsiləsiylə işıqlı günlərə doğru irəliləyir.

Bu əhəmiyyətli oyanış, yalnız Avropa ilə məhdudlaşmır. Avropa da daxil olmaqla, bütün dünyada Harun Yəhyanın əsərləri ilə təkamül nəzəriyyəsinə qarşı böyük bir hərəkat baş tutmuşdur. TÜRKİYƏDƏ HAZIRDA TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNİ QƏBUL ETMƏYƏNLƏRİN NİSBƏTİ 95%-DİR. “Science” jurnalının apardığı bir anketə görə isə, AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI Türkiyədən sonra TƏKAMÜLƏ İNANANLARIN NİSBƏTİNİN ƏN AZ OLDUĞU ÖLKƏDİR. Darvinist mənşəli müxtəlif ölkələrdə aparılan sorğular da yenə darvinistlərin qəbul etmək istəmədikləri həqiqi nəticələri ortaya çıxarmışdır:

Fransız elm saytı “Science Actualités”de aparılan anket nəticəsinə görə xalqın 92%-i, Almaniyanın “Die Welt” qəzetinin internet saytında aparılan anket nəticəsinə görə xalqın 86%-i, Danimarkanın “Ekstra Bladet” qəzetinin internet saytının anket nəticəsinə görə xalqın 88%-i, Almaniyanın “Süddeutsche Zeitung” qəzetinin internet saytının anket nəticəsinə görə xalqın 87% -i, İsveçrənin “Blick” qəzetinin internet saytının anket nəticəsinə görə xalqın 85%-i DARVİNİZMİ QƏBUL ETMİR.

Harun Yəhya əsərləri bütün dünyanı İLDIRIM BİR HƏRƏKƏTLƏ oyandırmış və DARVİNİN TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNİ YIXIB YOX ETMİŞDİR. Daha əvvəl Amerikada təkamül əleyhinə həyata keçirilməyə çalışılan fəaliyyətlər, heç vaxt bu gün Harun Yəhya əsərlərinin reallaşdırdığı təsiri meydana gətirə bilməmişdir. Bu təşkilatlar 1970-ci illərdən bəri fəaliyyət göstərir. Ancaq nə Avropada, nə də dünya səviyyəsində darvinizmə qarşı güclü bir zərbə vura bilməmişdir. Belə ki, insanların bu təşkilatlardan, göstərdikləri fəaliyyətlərdən xəbərləri belə olmamışdır. Çünki bu təşkilatlar dünyanın yaşının 6 min il olduğunu iddia edən və bir çox baxımdan gücsüz bir izahata sahib, təsiri az olan təşkilatlardır. DÜNYADA DARVİNİZMƏ QARŞI YEGANƏ GÜCLÜ HƏRƏKƏT, HARUN YAHYA TƏRƏFİNDƏN REALLAŞDIRILMIŞDIR. Çünki Harun Yahya ağıllı, Quran məntiqinə uyğun, açıq və qəti elmi dəlillərə söykənən izahlarla bütün dünyada könülləri fəth etmişdir. Harun Yəhyanın dünya səviyyəsindəki bu müvəffəqiyyəti, RUHA VƏ AĞLA TAM XİTAB EDƏN, ELMİ DƏLİLLƏRLƏ SÜBUTLU OLDUĞUNDAN ƏKSİNİN SÜBUT EDİLMƏSİ İMKANSIZ NƏTİCƏLƏRƏ ƏSASLANIR.

İndi bu qiymətli əsərlərin təsiri darvinizmin dünyada yox olmağını özü ilə gətirərkən, insanların çox daha şüurlanmalarına vəsilə olur. Timesonline.co.uk internet saytında yayımlanan bir xəbərə görə İngiltərədə müsəlmanların sayı 10 qat sürətli artır. İngiltərədə yaşayan müsəlmanların sayı son 4 ildə 500 mindən çox artarkən, xristianların əhalisi azalmışdır. 500 mini aşan bu artım, DÜNYADA BU İSTİQAMƏTDƏ TƏK TƏSİRLİ AD OLAN HARUN YƏHYA VƏSİLƏSİYLƏDİR. Harun Yahya əsərlərindən sonra Darvinizmin qalası İngiltərədə insanlar təkamül yalanını tərk etmiş və müsəlmanların nisbəti də 10 qatı bir sürət qazanmışdır.

Allah inancına bu böyük yönəliş, darvinizmə qarşı bu böyük şüurlanma Harun Yəhyanın əsərlərinin vəsilə olduğudur. Rəbbimiz Quranda vəd etdiyi kimi “… Allah Öz kəlmələri ilə haqqı bərqərar edəcək”. (Yunus surəsi, 82) Bir yalana əsaslanaraq Allaha qarşı mübarizə aparmağa çalışanlar mütləq öz yalanları və batil dinləri içində müvəffəqiyyətsizliyə uğrayacaqlar. Uca Allah XXI əsrdə, Harun Yəhyanın əsərlərini vəsilə edərək bütün darvinistləri böyük bir məğlubiyyətə uğratmışdır. Darvinin anadan olmasının 200-cü ildönümünü qeyd etməyə hazırlanarkən darvinistlərin qarşı-qarşıya qaldıqları bu gerçək, artıq Darvinin xilas edilməsinin mümkünsüz olduğunu açıq şəkildə göstərmişdir. DARVİN ÖZ EVİNDƏ, QƏTİ VƏ AÇIQ ŞƏKİLDƏ MƏĞLUB OLMUŞDUR.