17 Fevral 2009 tarixində “Hürriyet” qəzetinin Kəpənək bölməsində Nil Karaibrahimgil imzalı bir yazı nəşr olundu. “Darvinin sərgisi İstanbula gəlsin” başlıqlı bu yazı ilə “Hürriyet” qəzeti, Darvinin ölmüş təkamül nəzəriyyəsini yenidən canlandırmaq üçün yenidən demaqoqluq yoluna üz tutmuşdu. Bəhsi keçən yazıda Nil Karaibrahimgil, Darvinin alacəhrə quşlarına əsaslanaraq təkmilləşdirdiyi saxta nəzəriyyəsinin etibarsızlığının isbat edilmiş olduğunu yəqin ki, bilmədiyindən, Darvini və nəzəriyyəsini tərifləyir. Nil Karaibrahimgil, Darvinizmin saxtalığını göstərən konkret dəlillərin fərqində olmayan azlıq içində olacaq ki, 150 il əvvəl darvinistlərin insanları aldatma üsullarının hələ keçərli olduğunu zənn edir. Bu səbəblə, Karaibrahimgilə bu mövzunu aydınlatmaq üçün, darvinizmin tarixin ən böyük saxtakarlığı olduğuna dair dəlilləri qısaca dilə gətirməkdə fayda vardır:

– Yer üzünün demək olar ki, hamısı qazılmış və 100 MİLYON FOSİL ƏLƏ KEÇİRİLMİŞDİR. Bu fosillərin HAMISI YARADILIŞ HƏQİQƏTİNİ SÜBUT EDİR.

– Bu fosillərin çox böyük bir hissəsi, dövrümüzdə yaşayan canlıların eynisidir. Bunlar, DARVİNİZMİ QƏTİ OLARAQ YERLƏ BİR EDƏN, Darvinin sanki KABUSU olan yaşayan fosillərdir.

– Və bu 100 milyon fosildən tək biri belə ARA FOSİL deyil.

– Hamısı yaradılışı isbat etdiyi üçün darvinistlər ələ keçən bu 100 milyon fosili günümüzə qədər saxlamışlar. Bu fosillər, darvinistlərin heç gözləmədikləri bir anda YARADILIŞ ATLASI  ilə ifşa olunmuşdur.

– Ara fosilin olmaması darvinizmi təməlindən çökdürərkən, TƏK BİR ZÜLALIN BELƏ TƏSADÜFƏN MEYDANA GƏLƏ BİLMƏYƏCƏYİ həqiqəti darvinizmi molekulyar səviyyədə də qəti olaraq ortadan qaldırmışdır. Tək bir zülalın təsadüfən meydana gəlmə ehtimalı 10950-də bir, yəni sıfırdır.

– Darvinistlər nəzəriyyələrinin çöküşünü elan etməkdənsə, SAXTA FOSİL MEYDANA GƏTİRMİŞLƏR. Kəllələrini bir-birinə yapışdırmış və on illərlə bunları ara fosil deyə dünyanın ən məşhur muzeylərində nümayiş etdirmişlər.

– Soyu kəsilmiş MEYMUN KƏLLƏLƏRİNİ götürüb, bunları insanın xəyali təkamülünə dəlil olaraq göstərməyə çalışmışlar. Təkamülə dəlil göstərilməyə çalışılan KƏLLƏ SÜMÜKLƏRİNİN HAMISI SAXTADIR.

Kembri partlayışı, canlı tarixinin daha ən başında bütün canlı növlərinin təməl strukturlarının varlığını göstərərək darvinizmə meydan oxumuşdur. Darvinə, yaşadığı dövrdə ən böyük narahatlıq Kembri partlayışı ilə gəlmişdi. .[1]  Şübhəsiz Darvin yaşasaydı, ara fosillərin olmaması, DNT-nin kəşfi və Yaradılışı isbat edən 100 milyon fosil qarşısında məğlubiyyətinin böyüklüyünü anlayacaqdı.

DNT-nin içində BİR MİLYON ENSİKLOPEDİYA SƏHİFƏSİNİ DOLDURACAQ QƏDƏR məlumat vardır. Belə möhtəşəm bir quruluşun təsadüfən meydana gəlməsi qeyri-mümkündür.

 

İnsanlar 150 il ərzində aldadılmışdır. Darvinistlər saxta dəlillər və demoqoqluq ilə insanlara göz görə-görə, qorxmadan yalan söyləmişlər. Hal-hazırda Nil Karaibrahimgilin də düşdüyü yanılma, insanların 150 ildir düşdüyü yanılmadan fərqli deyil. Darvinin nümunə göstərməyə çalışdığı alacəhrələr içində fərqlənmələr olduğu doğrudur. Eynilə İsveçrədəki inəklərlə Türkiyədəkilərin fərqli olması, Ankara dovşanı ilə İngilis Angora dovşanının fərqli xüsusiyyətlər göstərməsi kimi fərqli yerlərdə yaşayan alacəhrələr də bir-birlərindən fərqlənə bilərlər.

Ancaq həmin müşahidənin təkamüllü bir dəyişmə olduğu iddiası qəti və elmi olaraq etibarsız bir iddiadır. Alacəhrə dimdiyində müşahidə olunan kiçilmə, alacəhrələrin DNT-sində reallaşan hər hansı bir genetik məlumat qazancına əsaslanmır. Bir başqa sözlə, bioloji bir yenilikdən söhbət gedə bilməz. Buradakı vəziyyət, alacəhrə populyasiyalarında əvvəldən mövcud olan xüsusiyyətlərin xarici amillərdən asılı olaraq dalğalanma göstərməsi ilə bağlıdır. Alacəhrə populyasiyalarına hər hansı bir yeni məlumat əlavə edilməmiş, canlılar fərqli xüsusiyyətdəki fərqli canlılara çevrilməmişdirlər. Canlılarda yeni genetik məlumat qazancı, yəni təkamül keçirməsi mümkün deyil.

 

Alacəhrələr öz genetik strukturları içində nə qədər fərqlilik göstərirlərsə göstərsinlər, heç bir zaman bir yarasaya və ya bir pişiyə çevrilməyəcəklər. Bəhsi keçən iddianın əsassızlığını buradan oxuya bilərsiniz.

Bəhsi keçən yazıda saxta təkamülə nümunə olaraq verilmiş ikinci ssenari isə, darvinistlərin ən məşhur saxtakarlıqlarından biri olan sənaye inqilabı kəpənəkləridir. Darvinistlər, quşlar tərəfindən ovlanan açıq rəngli kəpənəklərin təbii seleksiya yolu ilə xəyali şəkildə təkamül keçirməsi iddiası ilə insanları aldada bilmək üçün ağac qabığına ölü güvə yapışdırmaqdan və bunların şəkillərini çəkib elmi yayın orqanlarında istifadə etməkdən çəkinməmişlər. Bu böyük saxtakarlıq hələ bir qisim darvinist nəşrlərdə yer alır, saxta şəkillər isə elmi qaynaq olaraq istifadə edilir. Sənaye inqilabı kəpənəklərinin etibarsızlığı ilə əlaqədar ətraflı məlumatı buradan oxuya bilərsiniz.

Ağac qabığındakı böcəklər hər zaman quşlar tərəfindən ovlanmışlar. Hansı ov olursa olsun, bu böcəklər qısa bir müddət içində təkrar sürətli şəkildə törəməyə başlayarlar. Bunun təkamüllə bir əlaqəsi yoxdur. Daha az ovlanan böcək heç bir zaman təkamül keçirib bir quşa dönməyəcəkdir. Darvinistlər, bu saxtakarlıq ilə dünyanı aldatmış olsalar da, artıq hiylələri ortaya çıxmış, bu çirkin yalan ifşa olmuşdur.

Türkiyədə insanların 95%-i, Amerikada 79%-i [2], Darvinin ana vətəni İngiltərədə isə insanların 75%-i [3]  “bütün varlıqları Allah yaratdı” deyir. Bu nisbət gün keçdikcə daha da artır, insanlar şüurlanırlar. Elmi dəlillər, yaradılışı isbat edən fosillər və darvinist saxtakarlıqlar ortadadır. İnsanlar tarix boyu aldadılmanın təəccübü içindədirlər. Və indi bütün darvinist izahlara gülüb keçirlər. Bu səbəbdən darvinist nəşrlərin nağıl kimi izahatlarla, elmi məzmundan məhrum izahlarla bu nəticəsiz demaqoqluğu davam etdirməyə çalışması boşunadır. Can verən bu saxta ideologiyanı heç bir zaman canlandıramayacaqlar.

 

 

[1] Gould, Stephen J., The Panda “s Thumb, 1980, ss. 238-239

[2] http://wwrn.org/article.php?idd=30275

[3] Guardian, 2 Fevral 2009, Riazat Butt, “İngilislərin sadəcə 25%-i Darvin”in təkamül nəzəriyyəsinə inanır