“Science Daily” xəbər portalında 14 oktyabr 2007-ci il tarixində nümayiş olunan və “Inconsistencies With Neandertal Genomic DNT Sequences (Neandertal genomik DNT düzülmələr arasında əsassızlıqlar)” başlığını daşıyan xəbər nəşr olundu. Xəbərdə Neandertal fosillərindən əldə edilən DNT düzülmələr üzərində daha əvvəl edilən iki çalışma ilə əlaqədar olaraq reallaşdırılan test çalışması xəbər verildi. Bu çalışmalar, günümüzdən 250.000 ilə 30.000 il əvvəlinə uzanan zaman dilimində, Avropa, Orta Şərq və Özbəkistanı içinə alan geniş coğrafiyada yaşamış olan Neandertal insanının günümüz insan irqiylə olan qohumluq əlaqəsini təhlil etmə məqsədiylə reallaşdırılmışdı.

Görəsən Neandertallar fosil qeydində niyə 30.000 il qədər əvvəl birdən-birə ortadan yox olmuş görünürdülər? Avropaya gələn digər insan irqi olan Homo sapiens ilə uyğunlaşıb bu birliklərlə gen alverində olduğu üçünmü? Yoxsa bu irq, sonradan gələn irqlərlə ola biləcək bir savaş nəticəsində və ya Avropanın soyuq iqliminin təzyiqinə görə yox olmuş ola bilər idimi? Neandertal qalıqlarından əldə edilən DNT düzülmələri, günümüz insanı olan Homo sapiensin DNT düzülmələriylə müqayisə edildiyində ola biləcək gen qarışmasının izlərinə rast gəlinəcək idimi?

 

Bu suallara cavab tapmaq məqsədiylə Nunan JP, Kup Q, Kudaravalli S, Smit D, Kraus J, S”cience” jurnalında1 və Qrin RE, Kraus J, Ptak SE, Brigs AV, Ronan MT isə “Nature” jurnalında2 bir-birindən müstəqil çalışmalarda reallaşdırdıqları gen analizlərinin nəticələrini nəşr etdilər. Bu çalışmaların metod və nəticələrini idarə üçün yenidən qiymətləndirmə edən və Kaliforniya universitetində araşdırmaçı olaraq çalışan Cefri D. Vall və Sunq K. Kim nəticələr arasında ziddiyyətlər təsbit etdilər. Çalışmaların birində istifadə edilən Neandertal DNT-nin araşdırmaçılardan gəlmiş ola biləcək Homo sapiens DNT-lə istəmədən qarışdırılmış ola biləcəyini ifadə edən araşdırmaçılar, bu mövzuda diqqətli olunması çağırışı etməkdədirlər.3

 

Bu çalışmaya mövzu olan Neandertallar, günümüz insanı kimi qüsursuz quruluşda, soyu tükənmiş insan irqidir. Bir zamanlar təkamülçülər tərəfindən yarı meymunabənzər şəkildə müəyyən olunan Neandertallarla əlaqədar bu yanılmalar artıq tərk edilmə nöqtəsinə gəlmişdir.

 

 

1) Noonan JP, Coop G, Kudaravalli S, Smith D, Krause J, et al. (2006) Sequencing and analysis of Neanderthal genomic DNA. Science 314: 1113-1118.

2) Green RE, Krause J, Ptak SE, Briggs AW, RonanMT, et al. (2006) Analysis of one million base pairs of Neanderthal DNA. Nature 16: 330-336

3) Wall JD, Kim SK (2007) Inconsistencies in Neanderthal genomic DNA sequences. PLoS Genet 3(10): e175.doi:10.1371/journal.pgen.0030175