“Science Daily” elmi xəbər portalında “Dawn of Animal Vision Discovered (Heyvanlarda görmənin başlanğıcı kəşf edildi)” başlıqlı xəbər nəşr olundu. (1)

 

Kaliforniya Universiteti, Santa Barbaradan araşdırmaçılar, Hidra adlı suda yaşayan orqanizmin bədənindəki zülal fəaliyyətini araşdırmışlar, hər hansı bir görmə orqanına sahib olmayan bu canlının, digər canlıların görməklə əlaqədar zülallarına sahib olduğunu təsbit etmişlər. Süngər kimi sözdə təkamüldə daha geri olduğu iddia edilən heyvanlarda bu zülallar tapılmadığı üçün, ümumiyyətlə, məlumatları ən başdan mənimsədikləri təkamülçü doqmaya uyğunlaşdıran araşdırmaçılar, görmənin sözdə təkamülünün ilk olaraq Hidranın bağlı olduğu canlı qrupunda (Nayderyanlarda) ortaya çıxdığını qarşıya qoyurdular. Ancaq bu iddia tamamilə məcbur etmə dünyagörüşünün məhsuludur və araşdırmaçıların təkamülü kor-koranə qəbul etdiklərini göstərməkdən başqa bir şey ortaya qoymamaqdadır. Bunun səbəbləri aşağıda açıqlanmaqdadır.

 

Hidrada opsinlerin (görmə ilə əlaqədar zülallar) olması təkamül dəlili deyil

Araşdırmaçıların iddiasının tamamilə xəyalpərəst dünyagörüşünün əsəri olduğu açıqdır. Zülallar hüceyrə fəaliyyətlərində çox fərqli vəzifələr boynuna götürərlər və toxumanın funksiyasına görə bədənin müəyyən bölgələrində müəyyən zamanlarda çıxarılarlar. Bir orqanizmdə müəyyən funksiya boynuna götürən zülal, bir başqa orqanizmdə tam fərqli funksiyanın biokimyəvi mərhələlərində rol oynaya bilər. Bu vəziyyət, dəyişik funksiyalar boynuna götürən elektronika alətlərdəki montaj vintlərinin ortaq istifadəsinə bənzədilə bilər.

Məsələn, keks istehsalında istifadə edilən mikser ilə kompüter tamamilə fərqli funksiyalar boynuna götürdüyü halda bu cihazların montajında ortaq vintlər istifadə edilə bilər. Hidrada görməklə əlaqədar orqan olmadığı halda digər canlılarda görmə ilə əlaqədar biokimyəvi müddətlərə qatılan zülalların bu canlıda var olması da buna bənzər vəziyyətdir. Kompüterdə istifadə edilən vintlərin mikserdə də olması, mikserin zamanla təsadüfi müddətdə kompüter xüsusiyyəti qazanaraq əvvəldən sahib olmadığı funksiyaları yerinə yetirəcəyini göstərməz. Bənzər şəkildə, Hidrada görmə ilə əlaqədar zülalların olması, bu canlının təkamüllü müddətdə görmə orqanları inkişaf etdirən soyun atası olduğunu sübut etməz.

 

Oakleyin axmaq iddiası

Məqalənin yazıçıları arasında yer alan Todd H. Oakley adlı biologiya professoru, təkamül əleyhdarlarının mutasiyalarla əlaqədar dəlillərinə etiraz etməkdə və mutasiyaların mövcud xüsusiyyətləri ələdiyini, yeni xüsusiyyətlər ortaya çıxara bilmədiyi gerçəyinə qarşı bu çalışmalarını sözdə dəlil olaraq təqdim etməkdədir. Oakley bu mövzuda təkamülçülərin nə cür səthi və xəyalpərəst dünyagörüşü içində olduqlarını ortaya qoyan bu sözləri sərf etməkdədir:

 

“Dublikat olmuş (nüsxələnmiş) müəyyən gendəki müəyyən mutasiya dəyişikliklərin yeni genlərlə yeni şəkillərdə qarşılıqlı təsirə əlverişli olduğunu çox açıq şəkildə göstərməkdəyik. Bu gün, bu dəyişik təsirlər, müxtəlif heyvan qruplarında dəyişkənlik göstərən görmə funksiyasına aid genetik mexanizmin təməlini meydana gətirməkdədir.”

 

Görüldüyü kimi Oakley, izah etdiyi təkamül nağılını “yeni genlər”, “yeni şəkillər” kimi ifadələrlə bəzəməkdə ancaq görmə orqanlarında istifadə edilən bir zülal ilə göz kimi kompleks orqan arasındakı sözdə təkamüllü mərhələlərin necə aşılmış ola biləcəyinə dair heç bir konkret yol təklif etməməkdədir. Buradakı səthi yanaşmanı sadəcə “görən canlılar ilə görməyən Hidrada ortaq zülallar var. O halda bunlar ortaq atadan təkamülləşmiş olmalı” məntiqində doqmatıq yanaşmadır.

Təkamülçülər bənzərliklərə işarə edərək sözdə təkamülü sübut etdiklərini, elmi olaraq çox qiymətli məqalələrə imzaladıqlarını düşünməkdədirlər. Halbuki, bu aldatmadır. Elm, təkrarlana bilər təcrübələr və test edilə bilən fərziyyələrə əsaslanar. Bənzərliklərdən yola çıxaraq izah edilən hekayələr isə nə test edilə bilər, nə də bunların təcrübəsi edilə bilər.

Göz, texnologiya möcüzəsi ən inkişaf etmiş kameradan daha üstün komplekslikdə və mükəmməl funksiya görən quruluşdur. Kameranın təsadüfi və məqsədsiz müddətdə yaranmağı mümkün olmadığı kimi, göz kimi kompleks bioloji sistem də təsadüfən və özbaşına meydana gəlmiş ola bilməz. Kamera, bir-birindən fərqli parçalarıyla müəyyən məqsədə istiqamətli təşkilat və uyğunluq göstərməkdədir. Gözə baxdığımızda da bənzər vəziyyətlə qarşılaşarıq. İris, buynuzlu qişa, tor qişa, göz qapağı kimi parçalar təsviri çatdırma məqsədinə istiqamətli olaraq bədənimizdə müəyyən təşkilat içində uyğun şəkildə bir araya gətirilmişdir.

Bu vəziyyətdə, göz kimi orqanın, Hidra kimi görməyən canlılarda zülalların təsadüfi təsiriylə və tamamilə kor müddətdə inkişafa başladığı, dünyanın ən irəli kamerasından da üstün keyfiyyətdə görünüş təmin edən quruluşa çevrildiyi; müxtəlif istiqamətlərə hərəkəti mümkün edən əzələlərin, gözyaşı bezlərinin, kirpiklərin, göz qapağının, göz çuxurlarının, buynuzlu qişanın, linzanın, fokuslama mexanizmlərinin və işığı elektrik siqnallarına çevirən tor qişanın təbəqəsindəki yüz minlərlə işığa həssas hüceyrənin təsadüfən və tam olması lazım olan yerdə ortaya çıxdığını iddia etmənin ağıl və elmə uyğun gələr istiqaməti olmadığı açıqdır. Təkamülçülər, bütün bu kompleks strukturların üstün ağıl və qüdrət sahibi Yaradıcının, Uca Allahın əsəri olduğu gerçəyini qəbul etmədikləri üçün kor-koranə inandıqları materialist fəlsəfə uğuruna bu nağılları hazırlamaqda və bunu elm adı altında insanlara təqdim etməyə çalışmaqdadırlar. Halbuki, bu böyük yalandır.

(Gözün kompleks quruluşu haqqında daha çox məlumat üçün baxın. “Gözdəki Möcüzə, Harun Yəhya”)

 

Hidranın təkamülü rədd edən xüsusiyyətləri

Təkamülçülərin elmdən kənar dünyagörüşlərinin ən diqqətə çarpan göstəricilərindən biri, araşdırdıqları canlının təkamülü rədd edən xüsusiyyətlərini görməməzlikdən gəlmələri, açıqca təkamülü yalanlayan bioloji xüsusiyyətlərə baxmayaraq təkamül nağılları izah etməyi davam etdirmələridir. Birincisi, “Science Daily” xəbərində də açıqca etiraf edildiyi kimi, Hidranın bağlı olduğu Nayderyanlar qrupu, yüz milyonlarca ildir təməl bədən strukturlarını qoruyaraq heç bir təkamüllü dəyişmə ortaya qoymamışlar. İkincisi, Hidra, ortaya qoyduğu sistemlərlə təkamülçülərin təbii seleksiyada təkamül tezisini açıqca yalanlamaqda, təkamülçülər tərəfindən də təkamülün dilemmaları arasında göstərilməkdədir.

BBC-in köhnə redaktoru Qordon Ratray Teylor, “təkamül nəzəriyyəsini ürəyindən vuran və elm tərəfindən açıqlana bilməmiş taktika” olaraq təyin etdiyi bu sistemi “Böyük Təkamül Sirri” adlı kitabında ələ alar və Darvinist doqmanın çöküşünün təəccüblü nümunəsi olaraq izah edər.

Hidra, boyu təxminən 1.2 sm-ə qədər uzana bilən və su altı bitkilərinə yapışaraq yaşayan canlıdır. Bu canlı, ətrafında yeməkləri ağzına doğru aparan qolların olduğu bir balon və bitkilərə yapışmasını təmin edən bir ayaqdan yaranmaqdadır. Maraqlı bir xüsusiyyəti, mayallaq vuraraq irəliləməsidir. Əvvəl başını yapışmış olduğu səthə doğru əyər və sonra ayağını ataraq yer dəyişdirər.

Hidranın bəzi növləri nematokist olaraq bilinən dişləyən hüceyrələrə sahibdirlər. Bu hüceyrələrin hər birində partlayıcı güc ilə atıla bilən qıvrımlı, zəhərli tükcüklər var. Bir başqa hissiyyat tükcük isə hüceyrənin xaricinə doğru böyüyər və hər hansı bir şeyə toxunduqları anda nematokistlərin boşalmasını təmin edən hərəkətə gətirən mexanizm olaraq vəzifə yerinə yetirər. Bu tip hüceyrələr Hidraların səthində qruplar halında vardır.

Hidranın bu müdafiə etmə sistemi başlı başına maraqlıdır amma daha da diqqət çəkici olan, Hidraları yeyərək bəslənmələrini növlərə ayıran Mikrotomum deyilən su qurdlarının bundan faydalanma şəklidir. Bu su qurdu Hidraları yediyində nematokistləri ya da inkişaf etdiklərində bunları meydana gətirəcək olan gənc hüceyrələri həzm etməz. Ancaq bir şəkildə bu hüceyrələri bədənindən keçirər və dişləyən nöqtələri çölə gələcək şəkildə səthinə (yəni dərisin) yerləşdirər. Sonra bir düşmən yaxınlaşdığında bu nematokistləri boşaldar: Mikrotomumun bir başqa növü isə, düşmənin yaxınlaşıb toxunmasını belə gözləmədən zəhərli kiçik oxlarını bir güllə və ya raket kimi atar.

 

Mikrotomum, silahlandıqdan sonra, Hidralarla bəslənməyi kəsər və normal bəslənməsinə dönər. Ancaq bütün sursatını istifadə etdikdən sonra yenidən silahlanmaq üçün təkrar Hidralarla bəslənər. Bu fövqəladə proqramı tətbiq edə bilmək üçün Mikrotomumun üç dəyişik toxumasının əməkdaşlıq etməsi lazımdır: Endoderma, parankim və epiderma. Yaxşı, amma Mikrotomum bu kompleks quruluşu necə əldə etmişdir? Bəslənməsini bu şəkildə nizamlamağı necə öyrənmişdir?

 

Ən təəccüblü nöqtə, bunların hamısının beyni ya da sinir sistemi olmayan kiçik canlıda meydana gəlməsidir. Buna baxmayaraq bu canlı bir yaddaş ortaya qoya bilməkdədir.

Təsadüflərin nematokist hüceyrəsi çıxarması, bir hissəsi təsadüflərin bunları bəzi canlılar üçün zərərli etməsi, bir başqa hissəsi təsadüflərin Mikrotomumun zərər görməməsini, digər təsadüflərin də bunları kürəyinə yerləşdirməyi təmin etməsi qəti olaraq qeyri-mümkündür və buna inanmanın ağılsızlıq kimi qəbul olacağı da açıqdır.

Canlılardakı silahların bir “məqsəd” ortaya qoyduğu, təsadüfləri və şüursuz təbiət hadisələrini dayaq alan təkamülçüləri izahsız buraxdığı bir gerçəkdir. Necə ki, Qordon Ratray Teylor kitabında, təkamül nəzəriyyəsinin, təbii seçmə və təsadüfi variasiyaların, bu qədər koordinasiya tələb edən bir proqramı necə meydana gətirə bildiyini açıqlamaqda tamamilə qeyri-kafi qaldığını ifadə etdikdən sonra bunları yazmaqdadır:

 

Fizioloqlar da Hidradan alınan hüceyrələrin Mikrotomumun bədənində necə köç etdiyini açıqlaya bilməməkdədirlər. Normalda, məməlilərin döllənmiş yumurtası embrion halına gəlirkən çox bənzər şəkildə köç edər. Məsələn embrionda hüceyrə hininin müxtəlif yerlərindən gələn hüceyrələr, ürəyi yaratmaq üzrə olmalı olan yerdə bir yerə toplanarlar, sanki qədərlərinin “ürək”dən başqa bir şey olmamaq olduğunu bilirlərmiş kimidirlər. Burada darvinistlərin inanmağı rədd etdikləri növdən məqsədliliyin bir başqa nümunəsini görməkdəyik. (2)

 

Nəticə

Görüldüyü kimi, təkamülçülərin görmənin təkamülüylə əlaqədar nağıllarıyla uyğun gəldirdiyi Hidra, əslində təkamülü açıqca yalanlayan xüsusiyyətlər ortaya qoymaqdadır. Buna baxmayaraq təkamülçülər bəzi səthi bənzərliklərdən həyəcan duymaqda və öz mövhumatçı inancları istiqamətində hazırlıq edərək nəzəriyyələrinə elmi dəlil təmin etdiklərini zənn etməkdədirlər. Halbuki, gerçək ortadadır. Hidra da digər canlılar da, bədənlərindəki sistemləri kor və şüursuz müddətdə təkamüllə qazanmışlar. Bütün bunları, bu canlılara verən üstün Yaradıcı vardır. Şübhəsiz bu Yaradıcı, bütün canlıların Rəbbi olan Uca Allahdır.

 

 

(1) Dawn of Animal Vision Discovered ,18 oktyabr 2007, http://www.sciencedaily.com/releases/2007/10/071016205858.htm

(2) Gordon Rattray Taylor, The Great Evolution Mystery, Secker & Warburg, London, 1983, səh. 14-15