Timsahlar, ən qədim nümunələri günümüzdən 200 milyon il qədər əvvələ dayanan, suda və quruda yaşayan yırtıcı sürünənlərdir. Bu canlılar, fosil qeydlərindən bilinən çox sayda nümunə ilə milyonlarla ildir dəyişməyən bədən quruluşu ortaya qoymaqda, təkamül nəzəriyyəsinin iddialarının etibarsızlığına dair çox dəqiq nümunə yaratmaqdadırlar.

Yenə də təkamülçülər, bənzərliklər üzərinə oturduqları, xəyal gücü və ön mühakiməylə bəzənmiş ssenarilərində timsahların mənşəyinə dair bəzi nağıllarla da ortaya çıxa bilməkdədirlər. Milyonlarla illik dəyişməzlik ortaya qoyaraq təkamül əleyhinə ən güclü dəlillərdən birini meydana gətirən bu canlının, son olaraq Radikal və Milliyyət qəzetlərində elmdən kənar yollardan hazırlanan “itkin halqa” nağılıyla gündəmə daşındığı görülməkdədir.

Qəzetlərin mövzu ilə bağlı xəbərlərində, Braziliyalı paleontoloqlar tərəfindən ələ keçirilən və yaşı 80 milyon il olaraq təxmin edilən bir timsah fosili, qədim timsah növləriylə günümüz növləri arasında bir keçid forması, “itkin halqa” olaraq önə sürülməkdədir. Montealtosuchus arrudacamposi olaraq adlandırılan növün 2004-cü ildə olduğu və günümüz timsahlarına görə fərqli həyat vərdişlərinə və daha uzun qollara sahib olduğu ifadə edilməkdədir.

1.7 metr uzunluğunda və təxminən 40 kilo ağırlığında olduğu təxmin edilən timsahın skeletinin, 80%-nin ələ keçirilməsi etibarilə yaxşı qorunmuş halda tapıldığı bildirilən yazılarda, “timsahların itkin halqası” təbliğatına girişməkdədir. Ancaq darvinizmin elmi etibarsızlığının ictimaiyyətdə hər keçən gün daha geniş şəkildə bilinər hala gəlməsindən narahat olan kütlələr tərəfindən ortaya qoyulan bu təbliğat etibarsızdır. Hal-hazırda insanların böyük hissəsi açıqca bilməkdədir ki, timsahlar, gərək milyonlarla illik sabitlik ortaya qoyan fosil qeydləri, gərəksə sərgilədikləri bioloji sistemlərlə mükəmməl yaradılış nümunəsi yaratmaqdadırlar. Aşağıda Milliyyət və Radikalın elmdən kənar təkamül təbliğatı maddə-maddə cavablandırılmaqdadır.

 

  1. Timsahlar yaşayan fosillərdir

Timsahlar, yaşayan fosillərin ən məşhur nümunələrindən biridir. Yaşayan fosil anlayışı, ən qədim fosil nümunələriylə indiki vaxtda yaşamaqda olan canlı nümunələri arasında anatomik baxımdan hər hansı fərq saxlamayan, bir başqa deyişlə heç bir təkamüllü dəyişmə göstərməyən canlıları ifadə edər. Bu canlılar, aid olduqları Archosauria qrupu içində, sekonder damaq adı verilən və ağız boşluğunu ikiyə ayıran quruluşla digər canlılardan ayrılarlar.

Təkamülçü bir qaynaq olan “Britannica” ensiklopediyasında, bu xüsusi quruluşun timsahların ən qədim nümunələrinin görüldüyü Trias dövründə belə mövcud olduğu ifadə edilər. Ölkəmizin təkamül nəzəriyyəsinə dəstəyiylə də tanınan qəzeti Hürriyyət belə “timsahlar da Trias”dan bu yana təxminən heç dəyişmədikləri üçün canlı fosil sayılarlar” deyərək bu canlıların dəyişməzliyini etiraf etmək məcburiyyətində qalar. İngilis elm jurnalı “New Scientist” isə 1999-cu ildə nümayiş olunan bir məqalədə 140 milyon illik timsah nümunələriylə günümüz nümunələrinin təməldə eyni quruluşda dəyişmədən qaldığını yazar.

Timsahların sözdə təkamüllü əlaqələri də bu canlının mənşəyi ilə əlaqədar yanaşmaların xəyali və məcbur etmə olduğunu göstərər xüsusiyyətdədir. Məsələn, darvinistlərə görə timsahlar, tısbağa və ilanlarla eyni ortaq atadan törəmiş olmalıdırlar. Halbuki, tısbağaların ağzında diş yoxdur və yuvalarını kürəklərində daşıyarlar. Tısbağalar otyeyən, timsahlar isə ətyeyəndir. İlanların isə ayaqları yoxdur və timsahlarda olmayan zəhər bezlərinə və zəhər axıtmalarını təmin edən xüsusi quruluşda dişlərə sahibdirlər.

Timsahlarla əlaqədar təkamülçü ssenarilərin məcbur etmə istiqamətini göstərən bir başqa əlaqə isə, bu canlıların ən yaxın atalarının quşlar, bəli “quşlar”, olduğunun qəbul edilməsidir. Timsahlar xarici görünüş etibarilə kərtənkələlərə bənzər olduqları halda, darvinistlər tərəfindən maraqlı bir şəkildə, bəzi iç orqan strukturları səbəbiylə quşlara daha yaxın qəbul edilməkdədirlər. Darvinistlərin, timsahların iç və xarici strukturları baxımından ortaya qoyduqları bu xəyali qohumluq ziddiyyəti, bu canlılarla əlaqədar təkamülçü ssenarilərin çıxılmaz vəziyyət olduğunu bir daha açıqca göstərməkdədir.

Görüldüyü kimi timsahlar, həm geridə buraxdıqları fosillərlə dəyişmədiklərini göstərməkdə, həm də müxtəlif xüsusiyyətləriylə fərz edilən təkamüllü əlaqələrin dayaqsız, xəyali və məcbur etmə olduğunu göstərməkdədirlər. Bu səbəbdən Radikal və Milliyyət qəzetlərində, milyonlarla ildir dəyişmədən günümüzə gəlmiş olan timsahın təkamülündən danışmaq, ancaq təkamülçülərdən gözlənilə biləcək mövhumatçılıq və xəyalpərəstlikdir.

 

  1. İtkin halqa anlayışı elmdən kənardır

“İtkin halqa” anlayışı, təkamül nəzəriyyəsinin iddiasına görə növlər arasında yaşamış olmalı olan xəyali ara canlıları ifadə edər. Bu nəzəri anlayış, Darvin sonrası dövrdə fosil qeydlərinin təkamülü dəstəkləmədiyi gerçəyinin ortaya çıxmasıyla onsuz da xəyal gücüylə bəslənən elminin tamamilə tükənməsinə gətirib çıxarmışdır. Belə ki, ciddi paleontoloqlar canlı qrupları arasındakı fosil boşluqların doldurula bilinməyəcəyindən, hər hansı canlı qrupunun sözdə təkamülünün olan tək bir fosillə (halqayla) doldurula bilinməyəcəyindən əmin hala gəlmiş, itkin halqa anlayışının elmin sərhədləri xaricində qaldığını etiraf edər olmuşlar. (Burada bunu xatırlatmaqda fayda vardır; hər hansı bir canlı qrupunun xəyali təkamülünü dəstəkləyəcək “tək bir ədəd belə” ara fosil, yəni itkin halqa yoxdur. Bu səbəbdən darvinistlər bəhsini etdikləri bu tək bir ara forma nümunəsindən belə məhrumdurlar.)

Dünyanın ən prestijli elm jurnallarından “Nature”nin redaktoru və eyni zamanda bir paleontoloq olan Henri Qii, 1999-cu ildə çap olan “In Search of Deep Time” başlıqlı kitabında bunları yazar:

 

“Jurnalistlər və başlıq yazarlarının, ataları tapma axtarışları və itkin bağların kəşfiylə əlaqədar olaraq dörd bir tərəfdə davam etdirdiyi boşboğazlıqla müqayisə etdiyimizdə bunu öyrənmək təəccüblü gələ bilər: Bir çox professional paleontoloq, canlılığın tarixini ssenari və hekayələrə əsaslanaraq araşdırmamaqdadırlar və təkamüllü tarixin hekayə izahat şəklini, elmdən kənar olmasından otuz ildən çox müddət əvvəl tərk etmişlər.” (Henry Gee, “IN SEARCH OF DEEP TIME, Beyond the Fossil Record to a New Hıstory of Life”, The Free Press, A Division fo Simon & Schuster, Inc., 1999, səh. 5)

 

ABŞ-ın ən tanınmış paleontoloqları arasında yer alan Harvard Universitetindən Niles Eldredg və Amerikan Təbiət Tarixi Muzeyindən Yan Tattersalın bu sözləri isə, Radikal və Milliyyət qəzetlərindəki itkin halqa nağıllarının nə cür realizmdən uzaq olduğunu gözlər önünə sərər xüsusiyyətdədir:

 

“Canlıların təkamüllü tarixlərinin bir kəşf məsələsi olduğu düşüncəsi bir əfsanədir. Əgər elə olsaydı, nə qədər çox hominid fosili tapsaq, insanın təkamülü hekayəsinin də o qədər açıq hala gəlməsi lazım idi. Halbuki, əgər bir şey oldusa, bunun tam əksi olmuşdur.” (Niles Eldredge, Ian Tattersall, The Myths of Human Evolution, səh. 126-127)

 

  1. Fosil qeydləri bütündə təkamülü yalanlamaqdadır, bir neçə fosil üzərindəki məcburi şərhlər bunu dəyişdirə bilməyəcək

Radikal və Milliyyət qəzetləri, ortaya qoyduqları timsahların itkin halqası təbliğatında diqqətləri tək bir fosil üzərində mərkəzləşdirərək bunun təkamül nəzəriyyəsini sübut etdiyinə inanmamızı gözləməkdədir. Halbuki, bu bir göz boyama və aldatma səyindən ibarətdir. Açıqdır ki, təkamül nəzəriyyəsi və fosillər mövzusunda ediləcək obyektiv qiymətləndirmə, bir neçə saxta fosil deyil, ələ keçirilən bütün fosillərin ortaya qoyduğu cədvəli diqqətə almağı tələb edir.

Bir başqa deyişlə fosil elmi mənasını verən paleontologiyanın əsri aşan davam etdirdiyi işlərin ümumi nəticəsinə və bu nəticələrdən yola çıxaraq mütəxəssis paleontoloqların darvinizm haqqında etdikləri qiymətləndirməyə baxmaq lazımdır. Buna baxdığımızda isə canlıların fosil qeydlərində pilləli inkişaf göstərmədiklərini, bunun yerinə ani və qüsursuz bədən strukturlarıyla ortaya çıxaraq milyonlarla illik varlıqları boyunca heç bir təkamüllü dəyişmə göstərmədiklərini görərərik. Stefan Cey Qould və Niles Eldredgin yaşayan qalıq gerçəyinə bir örtük tapa bilmək üçün Sıçramalı Təkamül (kəsilməyə uğramış tarazlıq) nəzəriyyəsiylə ortaya çıxarmalarından etibarən açıqca ifadə edilən və artıq hər paleontoloqun bildiyi təməl gerçək olan bu vəziyyət, darvinizm əleyhindəki ən konkret elmi dəlillərdən birini meydana gətirməkdədir.

Tanınmış İngilis paleontoloq Derek V. Aqer, Darvinizm əleyhindəki bu gerçəyi bu sözlərlə etiraf edər:

 

“Problemimiz budur: fosil qeydlərini detallı olaraq araşdırdığımızda, növlər ya da təsnif edər səviyyəsində olsun, davamlı olaraq eyni gerçəklə qarşılayarıq; pilləli təkamüllə inkişaf edən deyil, birdən yer üzündə yaranan qruplar görərik.” (Derek V. Ager, “The Nature of the Fossil Record”, Proceedings of the British Geological Association, cild 87, 1976, səh. 133)

 

Təkamülçü paleontoloq Mark Zarneki də eyni gerçəyi açıqlıqla ortaya qoymuş bir başqa addır:

 

“Nəzəriyyəni (təkamülü) isbat etmənin önündəki böyük bir maneə, hər vaxt üçün qalıq qeydləri olmuşdur… Bu qeydlər heç bir zaman üçün Darvinin fərz etdiyi ara formaların izlərini ortaya qoymamışdır. Növlər birdən meydana gələrlər və yenə birdən yox olarlar. Və bu gözlənilməz vəziyyət, növlərin Allah tərəfindən yaradıldığını müdafiə edən arqumentə dəstək vermişdir.”

 

Fosil qeydlərinin darvinist paleontoloqların ifadə edilən və təkamülü rədd etdiyini etiraf edən bu ümumi qiymətləndirməsi, açıqdır ki Radikal və Milliyyət qəzetlərinin tək bir timsah fosili üzərində girişdikləri çarəsiz təbliğat oyunlarıyla dəyişməyəcək.

 

  1. Təkamülçülər, soyu tükənmiş növlərin müxtəlifliyini vəsait etməkdədirlər

İndiki vaxtda yaşayan bütün canlı növlərin sayı, təbiət tarixi boyunca yaşamış növ sayının yalnız 1%-dir. 99%-i ortadan qalxmış olan canlı növləri, həm çox geniş bir müxtəliflik sərgiləməkdə, həm də bizim ətrafımızdakı canlılara görə təəccüblü fərqlər ortaya qoya bilmələriylə təkamülçü təbliğatın vəsaiti olaraq istifadə edilməkdədir. Məsələn, timsahları ələ alaq. Timsahların çox qədim nümunələri həm müxtəliflikləri, həm həyat sahələri, həm bəslənmə tərzləri həm də ölçüləri baxımından təəccüblü xüsusiyyətlər ortaya qoymaqda idi.

İndiki vaxtda yalnız 23 timsah “növü” yaşamaqdaykən, 200 milyon il ilə 65 milyon il arası dövrdə, 150 timsah “genusi” (genus: bioloji təsnif etmədə növdən bir üstdə yer alan kateqoriya) yaşamaqda idi. Üstəlik bu timsahlardan bəzisi quruda, bəzisi şirin suda, bəzisi okeanda yaşayırdı. Qədimdə yaşamış timsahların ölçü olaraq da bəziləriylə günümüzdəkilər arasında əhəmiyyətli fərqlər var idi. Hətta elm adamları, avtobus böyüklüyündə və kiçik balina ağırlığında olan soyu tükənmiş timsahlar ələ keçirərmişlər. Bunlardan biri olan Sarcosuchus imperatorun uzunluğu 12 metrə, ağırlığı isə 8 tona çatmaqdadır. Günümüzdən 120 milyon il qədər əvvəl yaşamış olan Chimaerasuchus paradoksus isə günümüz timsahları kimi ətyeyən deyil, otyeyəndi.

Son təkamül təbliğatında, Montealtosuchus arrudacamposi, uzun ayaqlarla bərpa edilmiş şəkillərdə təsvir edilməkdə, günümüz timsahlarının atası qəribə və başqa bir canlıymış təəssüratı verilməkdədir. Halbuki, quruda yaşayan timsahların tarixi günümüzdən yalnız 3000 il qədər əvvələ uzanmaqdadır. Bu növlərin soyu tükənmiş olduğu üçün bizlərə maraqlı gəlməkdə, təkamülçülər bu vəziyyəti istismar edərək timsahların atası timsah olmayan bir canlıymış yalanını zehinlərə yerləşdirməyə çalışırlar. Halbuki, yuxarıda verilən məlumatlarda görüldüyü kimi, soyu tükənmiş timsahlar son dərəcə geniş müxtəliflik ortaya qoymuşlar. Təkamülçülər isə qədim canlıların müxtəlifliyini bilməyən və təbii olaraq bunları gördüyündə təəccüblənən xalqın marağını, nəzəriyyələri lehində göz boyamalarla qazanmağa çalışmaqdadırlar.

 

  1. Təsadüfü rədd edən sistemlər

Timsahlar ortaya qoyduqları sistemlərlə təkamülə ən gözəl cavabı verən, yaradılış möcüzəsi canlılardır. Həm quruda həm suda yaşamalarını və hərəkət etmələrini təmin edən xüsusi anatomik strukturlara sahibdirlər. Keratin pullarının altına yerləşdirilmiş olan qalın sümük lövhələr, bir zireh kimi bədənlərini örtər. İncə və uzun bədən strukturları suda hərəkət etmələrini asanlaşdırar. Ayaqlarını sudaykən bədənlərinə yapışdıra bilər, beləliklə suyun müqavimətini azalda bilərlər. Bu ayaqlar eyni zamanda quruda qaçmalarını təmin edə biləcək xüsusiyyətdədir. Barmaqları arasındakı şəbəkələr, üzərkən istiqamətlərini istiqamətləndirmələrinə kömək olar.

Son dərəcə xüsusi çənə və diş sistemləri vardır. Çənələri böyük təzyiqlə bağlanar (iki kvadrat santimetrə 1 ton təzyiq tətbiq edə bilərlər). Timsahlar, bir ağ köpək balığından altı, bir rotveyler itdən on beş dəfə daha güclü dişləyə bilərlər. Gözlər, bu güclü dişləmədə zərər görməməsi üçün çənə üstündə çox möhkəm çuxurlarda hərəkətsiz olaraq yerləşdirilmişlər. Bir Nil timsahının ağzında 64 ilə 68 diş var. Dişləri, yenilənə bilər xüsusiyyətdədir.

Bir timsah həyatı boyunca 3000 qədər diş dəyişdirə bilər. Dişlərinin içinin oyuq olması, altdan gələn dişə yer açılmasını, köhnələn diş düşdüyündə yenisinin anında dövrəyə girməsini mümkün edər. Ovlanmaq üçün mükəmməl sistemlərə sahib olan timsahlar, ovlanmadan da uzun müddət yaşamalarını təmin edən yağlama sisteminə sahibdirlər. Xüsusilə, quyruq və arxa ayaqlarda yığılan yağlar sayəsində bir neçə ay yemək yemədən yaşaya bilərlər.

Dalış anında timsahların burun dəlikləri və qulaqları xüsusi qapaqçıqlarla bağlanar və iç orqanlara su getməsinə maneə törədilər. Timsah ovunu dişlədiyində də qırtlaq sıxılaraq su udması maneə törədilmiş olar. Qanlarındakı xüsusi biokimyasal sistemlər sayəsində, nəfəsini tutan timsah, karbon 4 oksidi qanında bikarbonat ionları şəklində çözülərək yığar. Bu ionlar, qanda oksigen daşımaqla vəzifəli olan hemoqlobin molekuluna bağlanar və beləliklə toxumalara daha çox oksigen təmin edilmiş olar. Timsahların qanları, güclü antibiotik xüsusiyyətlər də göstərir.

Sürünənlərdə ən inkişaf etmiş beyin timsahlarda olar və serebral kortekse malikdir. Timsahlarda evlərinin yerini kilometrlərcə uzaqdan tapma qabiliyyəti də vardır. Şimali Avstraliyada vertolyotla həyat sahələrindən 400 kilometr uzağa daşınan və elektronik vericilərlə izlənilən üç duzlu su timsahı, üç həftə içində yuvalarına dönməyi bacarıblar.

 

Sekonder damaq adı verilən sümük quruluşuyla ağız boşluqları ikiyə bölünmüşdür. Bu sayədə iç burun dəlikləri boğaza yaxın olacaq şəkildə çox geridədir. Ayrıca bura da bir qapaq qoyulmuşdur. Bu sistem tənəffüs etmədə çox əhəmiyyətlidir. Tənəffüs etmə sistemləri xüsusi və mükəmməldir. Qaraciyərlərdəki xüsusi əzələ quruluşu, tənəffüs etmədə bir piston kimi çalışaraq qarın və sinə boşluqlarını bir-birindən ayırar və bir diafraqma şəklində ağciyərin funksiyasına köməkçi olar.

Həm quruda, həm suda həyatda qalmaq üçün lazımlı fizioloji sistemlərə sahib olan timsahlar, bunların yanında xüsusi duyğu orqanlarına malikdir. Alt və üst çənələrində dəriləri duyğuyla əlaqədar piqmentli nöqtələrlə örtülüdür. Bu nöqtələr çuxur şəklindədir və sinir dəstələrini saxlayarlar. Termal Təzyiq Qəbuledicisi olaraq adlandırılan bu kiçik orqanlar, sudakı ən kiçik hərəkətliliyi də qəbul edə biləcək həssaslıqdadırlar. Timsah bunlar sayəsində qaranlıqda belə asanlıqla ovlana bilər. Qaranlıqda ovlanarkən, gündüzləri pişiklərdəki kimi incə uzun quruluşda olan irisləri gecələri genişləyib yumrulaşar və daha çox işığın içəri girməsinə əl verər. Bundan əlavə, gözlərinin retina təbəqəsinin arxasında olan və “tapetum nigrum” adı verilən xüsusi toxuma sayəsində gözlərinə girən işıq təkrar əks etdirilər və qüvvətləndirilərək görüş itiləşdirilər.

 

Nəticə:

Görüldüyü kimi, Milliyyət və Radikal qəzetləri, milyonlarla ildir heç bir dəyişikliyə məruz qalmamış, ilk ortaya çıxdıqlarından bəri timsah olaraq qalmış olan və bədənlərində saysız fizioloji sistem saxlayan bu canlıların təsadüfü və məqsədsiz bir müddətdə ortaya çıxdığını iddia etməklə tamamilə ağıl və elmdən kənar hərəkət sərgiləməkdədirlər. Yuxarıda saydığımız gerçəklər qarşısında bu xəyali fərziyyələrin heç bir elmi dayağının olmadığı, bu qəzetlərin dünya görüşlərindən qaynaqlanan ön mühakimələr səbəbiylə elmdən kənar təbliğata girdikləri açıqdır. Əlaqədar yazı işlərinə bu elmdən kənar təbliğatın artıq Türkiyədə bir mənasının qalmadığını, xalqımızın Harun Yəhyanın əsərləriylə təkamül nəzəriyyəsinin çöküşü haqqında işıqlandığını görmələrini tövsiyə edir, darvinizm təbliğatına son vermələrinə çağırırıq.