Amerikanın “New Haven Register” qəzetində, Abram Katz imzasıyla nəşr olunan və Harun Yəhyanın “Yaradılış Atlası” adlı kitabında yer alan mövzularla əlaqədar müxtəlif izahların yer aldığı yazıda səhv məlumatlara və elmdən kənar izahlara yer verilmişdir.

Əvvəlcə bunu ifadə etmək lazımdır ki, Abram Katzın yazısında Harun Yəhya təxəllüsünü istifadə edən hörmətli Adnan Oktarın yəhudilərə dünyagörüşüylə əlaqədar olaraq gündəmə gətirdiyi məlumatlar doğru deyil. Hörmətli Adnan Oktar həm əsərlərində həm də özü ilə edilən bir çox reportajda yəhudilərin Quranda “Kitab Əhli” olaraq bildirilən birlik olduğunu, səmimi olaraq iman edən bütün yəhudilərə və əlbəttə xristianlara, hörmət etdiyini ifadə edir.

Hörmətli Adnan Oktar əsərlərində Yaxın Şərqdə yaşanan problemlərin təməlində din əxlaqına uyğun olmayan ideologiyalar olduğuna diqqət çəkir. Həlli isə, səmimi olaraq iman edən yəhudilərin, müsəlmanların, xristianların bir-birlərinə dəstək olaraq, din əxlaqını istədikləri kimi yaşaya biləcəkləri, azad şəkildə varlıqlarını davam etdirəcəkləri bir model yaratmaq olduğunu ifadə edir.

Qısa olaraq hörmətli Adnan Oktarın əsərlərində haqsız istiqamətlərini ifadə etdiyi, səhvlərini tənqid etdiyi əsla bütün yəhudi cəmiyyəti deyil. Yəhudilərin bir yurdları olmasını müdafiə edən halıyla məqbul ideologiya olan sionizm də deyil. Hörmətli Adnan Oktarın kitablarında tənqid olunan, sionizmin dini dəyərləri göz ardı edən, din əxlaqından və Allah inancından uzaq versiyasıdır ki, bu batil ideologiya başda yəhudilərin özləri də olmaqla bir çox təbəqə tərəfindən tənqid olunur.

Hətta bir çox siyasət alimi tərəfindən də, Yaxın Şərqdəki şiddətin kökündə radikal və ateist sionizmin olduğu qəbul edilir. Harun Yəhya imzası ilə “Gəlin birlik olaq”, “Tövratdan hikmətlər və gözəl öyüdlər” kimi kitablar araşdırıldığında yazarın bu mövzudakı səmimi düşüncələri daha yaxşı aydın olacaq.

 

Abram Katzın fosil nümunələri ilə əlaqədar yanlışı

Abram Katzın Yaradılış Atlasında yer alan fosil nümunələri ilə əlaqədar izahları həqiqətdən kənardır və elmi tapıntılarla ziddiyyət təşkil edir. Katz yazısında, təkamülü dəstəkləyən fosil nümunəsi olmadığı gerçəyini rədd edir, ancaq bu xəyali iddiasını dəstəkləyəcək bir tək nümunə belə təqdim etmir. Əslində bu, təkamülçülərin tez-tez müraciət etdikləri taktikadır. Yazılarında, kitablarında, iştirak etdiyi proqramlarda, danışıqlarında həmişə guya “təkamülü dəstəkləyən fosillərdən” bəhs edirlər, ancaq ortaya konkret bir nümunə qoymaları lazım olduğu zaman dərin səssizliyə bürünürlər. Necə ki, Yaradılış Atlasının nəşr edildiyi gündən bəri, təkamülçülərə edilən “Əlinizdə təkamülü dəstəkləyən bir nümunə varsa, siz də ortaya qoyun” çağırışı hələ də cavabsızdır.

 

Abram Katzın məməlilərin mənşəyi və məməlilərə aid fosil nümunələrinin yaşlarıyla əlaqədar izahları da, elmdən kənar təkamülçü mühakimələrdən başqa bir şey deyil. Canlı növlərinin, uzun zaman dilimləri içində, mərhələ-mərhələ inkişaf edərək bir-birlərindən törədikləri iddiasında olan təkamül nəzəriyyəsi, hər bir canlı növü üçün öz xəyal gücləri istiqamətində müəyyən bir yaş təsbit etmişdir. Ancaq bu yaş dilimləri heç bir elmi dayağı olmayan, canlıların bir-birlərindən törədikləri və mərhələ-mərhələ inkişaf etdikləri iddiasına əsaslanır. Halbuki başda fosillər olmaqla konkret elmi tapıntılar, canlıların bir-birlərindən törəmədiklərini göstərir.

Hər bir canlı növü, sahib olduğu özünə xas xüsusiyyətlərlə ortaya çıxır və nəsli davam etdiyi müddətcə də heç bir dəyişiklik keçirmir. Bir sözlə, canlılar yaradılmışdır və təkamül keçirməyib. Yaradılış Atlasında yer alan yüzlərlə fosilin (ki, bunlar təkamülü etibarsız edən yüz minlərlə fosildən yalnız bir neçəsidir) göstərdiyi bu gerçəyin, elmi dayağı olmayan təkamülçü ön mühakimələrlə göz ardı edilməyə çalışılmasının heç bir mənası yoxdur. Darvinistlər, davamlı məruz qaldıqları təkamülçü təlqinlərin təsirindən bir an olsun çıxaraq, tərəfsiz düşünməyə və tapıntıları elmi dünyagörüşüylə qiymətləndirməyə başlasalar özləri də bu gerçəyi görəcək.

 

Təkamülçülərin məməlilərin mənşəyi mövzusundakı çıxılmaz vəziyyəti

Təkamülçülər, dənizdən təkamül keçirərək çıxan xəyali bəzi canlıların sürünənlərə çevrildiyini, quşların da sürünənlərin təkamülləşməsiylə meydana gəldiyini iddia edir. Eyni ssenariyə görə sürünənlər yalnız quşların deyil, eyni zamanda məməlilərin də əcdadıdır. Ancaq bu iki canlı sinifləndirilməsi arasında çox böyük fərqlər var. Məməlilər istiqanlı heyvanlardır (bədən istiliklərini özləri istehsal edir və sabit tuturlar), balalarını doğurlar, əmizdirərlər və bədənləri tüklərlə örtülüdür. Sürünənlər isə soyuqqanlıdır (istilik çıxara bilməzlər və bədən istilikləri ətrafdakı havaya görə dəyişir), yumurtlayaraq çoxalırlar, balalarını əmizdirmə kimi bir xüsusiyyətləri yoxdur və bədənləri pullarla örtülüdür.

Görəsən bir sürünən, necə bədən istiliyi çıxarmağa başlamış, bu istiliyi nəzarət edəcək bir tərləmə mexanizmi meydana gətirmiş, pullarını tüklərlə dəyişdirmiş və süd ifraz etməyə başlamış ola bilər? Təkamül nəzəriyyəsinin məməlilərin mənşəyini izah etməsi üçün əvvəlcə bu suallara qənaətbəxş elmi cavablar tapması lazımdır.

Halbuki təkamülçü qaynaqlara baxdığımızda, ya bu mövzuda israrlı bir səssizlik olduğunu ya da tamamilə xəyali və elmdən kənar nağıllar izah edildiyini görərik. Buna görə tanınmış təkamülçü Roger Levin, “İlk məməliyə necə keçildiyi hələ bir sirdir” demək məcburiyyətində qalır.1

Qısası məməlilərin mənşəyi, digər canlı qruplarında olduğu kimi, təkamül nəzəriyyəsi ilə heç bir şəkildə izah olunmur. Corc Qaylord Simpson, bu həqiqəti uzun illər əvvəl belə etiraf etmişdir:

 

Bu, məməlilərin 32 ayrı komandasının hamısı üçün keçərlidir … Hər komandanın bilinən ən qədim və ən ibtidai üzvü, bu komandaya aid təməl xarakterlərin hamısına malikdir və heç bir halda bir komandadan digərinə doğru irəliləyən davamlı inkişaf bilinmir. Çox nümunədə fərqlilik o qədər kəskin və boşluq o qədər böyükdür ki, bütün bir komandanın mənşəyi mücərrəd və olduqca mübahisəlidir…

 

Bu sistemli keçid formalarının olmaması paleontoloqların uzun müddət qeyd etdiyinə görə məməlilər üçün təkcə nadir deyil, həm də universaldır. Bu fakt bütün ürək-damar və onurğasız heyvanların bütün heyvan siniflərinə aiddir. Aydındır ki, eyni fenomen müxtəlif növlərinə də aiddir.

 

 

1) Roger Levin, “Bones of Mammals, Ancestors fleshed Out”, Science, cild 212, 26 iyun 1981, səh. 1492

2) George G., Simpson, “Tempo and Mode in Evolution”, Columbia University Press, New York, 1944, səh. 105, 107