“New Scientist” xəbər xidmətində nəşr olunan 19 dekabr 2007-ci il tarixli xəbərdə, “Nature” jurnalında bildirilən1 və təkamülçülərə görə balinaların əcdadı olduğu iddia edilən yeni fosil tapıntısı xəbər verildi.2 Xəbərə mövzu olan fosil növ, Indohyus olaraq adlandırılır və canlının 48 milyon il əvvəl Hindistan çaylarında yaşadığı düşünülür. Indohyus, elm adamları tərəfindən marala bənzəyən, boyu yenot qədər olan məməli olaraq bildirilir. Bu fosilin balinaların guya təkamülü ilə əlaqələndirilməsinin səbəbi isə budur: Təkamül nəzəriyyəsinə görə balinaların əcdadı, quruda yaşayan və 50 milyon il əvvəl yemək tapmaq üçün dənizdən quruya keçən cüt dırnaqlılar (donuz, qoyun, begemot kimi) olaraq qəbul edilir. Indohyus fosili də bir cüt dırnaqlıya aiddir və “New Scientist” yazısında bu canlının, balinalarla guya əcdadları arasındakı bəzi anatomik boşluqları doldurduğu iddia edilir. Aşağıda “New Scientist”də yer verilən iddialar bir-bir cavablanır.

 

  • Balinaların təkamülü iddiası xəyali nağıldan ibarətdir

Çarlz Darvinin balinaların mənşəyi ilə əlaqədar olaraq yazdıqlarına baxıldığında balinaların təkamülü iddiasının xəyali və ön mühakimə üzərinə qurulduğu asanlıqla görülür. Darvin, balinaların kökü ilə əlaqədar olaraq bunları yazmışdır:

 

“Bir qrup ayının təbii seleksiya ilə, həyat sahələrində gedərək suya uyğun hala gəlməsi, gedərək çox böyük ağızlar qazanmaları və bunun balina qədər böyük bir canlıya çevrilmələrində heç bir çətinlik görmürəm.”3

 

Göründüyü kimi Darvin, ayı kimi quru məməlinin, özündən dəfələrlə böyük və fizioloji baxımdan çox fərqli xüsusiyyətlər daşıyan balina kimi bir dəniz məməlisinə çevrildiyini fərz edir, bu fərziyyəsində “heç bir çətinlik görmədiyini” ifadə edir. Əgər Darvin bir nağıl romanı yazarı olaraq bunları yazsaydı əlbəttə təsəvvürünün sərhədləri mübahisə edilməzdi. Hətta istədiyi kimi uçan donuzlardan, sürünən fillərdən, ağaclarda yaşayan zürafələrdən və s. bəhs edərdi. Ancaq Darvin balinaların mənşəyi haqqında yazdıqlarının elmi olduğunu qarşıya qoyduğu bir kitabda qələmə almışdır. Bu səbəbdən “bunu fərz etməkdə heç bir çətinlik görmürəm” deyərək elmi baxımdan mövzuya açıqlıq gətirməsi mümkün deyil. İddiasını guya elmi təmələ əsaslandırdığına görə, fərziyyəsində çətinlik görmədiyini yazmaq yerinə bunlara dəlil olaraq hansı dəlilləri göstərdiyini ifadə etməlidir. Ancaq Darvin bu iddiası lehində hər hansı konkret dəlil ortaya qoymamış, balinaların quru məməlilərdən təkamül keçirməsi iddiası xəyali nağıl olaraq qalmışdır.

 

Darvindən sonra təkamülçülərin də davranışı fərqli olmamışdır. Onların da balinaların mənşəyi haqqında yazdıqlarına baxıldığında eyni elmi dayaqdan məhrum, eyni nağıl izahatı ortaya qoyduqları görülür. Məsələn, “National Geographic” jurnalında nəşr olunmuş “balinanın təkamülü” hekayəsində bunlar yazılmışdır:

 

“Balinanın doğuşu, bundan 60 milyon il əvvəl, dörd ayaqlı, tüklü məməlilərin yemək axtarmaq üçün dənizə girmələri ilə başladı. Dövr keçdikcə, yavaş-yavaş dəyişikliklər meydana gəldi. Arxa ayaqlar itdi, ön ayaqlar üzgəcə çevrildi, tüklər yox olaraq qalın, yumşaq, silgiyə bənzər balina dərisinə çevrildi, burun dəlikləri başın təpəsinə hərəkət etdi, quyruq genişlənərək balinanın fırçaya bənzər quyruğuna çevrildi və bədən, suyun içində gedərək böyüyüb nəhəng oldu.”4

 

NG yazısının davamında, ayaqlarda, dəridə, burun dəliklərində və quyruqda fərz edilən bu xəyali çevrilmələrin hansı mexanizm və ara mərhələlərlə, hansı fosil ara formalarla reallaşdığına aid heç bir məlumat verilmir. Bu baxımdan yuxarıdakı rəvayətdə, qurbağanın şahzadəyə çevrildiyi nağıldakı izahdan fərqsizdir. Yalnız birincisi zamanla daha inandırıcı göstərilməyə çalışılır, o qədər.

 

  • Balinalar, torpaq məmələrində olmayan xüsusi quruluş və sistemlərə malikdir

Balinalar ilə bunların əcdadları olduğu qarşıya qoyulan quru məməliləri arasında suyun saxlanması, görmə və xəbərləşmə kimi təməl fizioloji xüsusiyyətlər baxımından böyük fərqlər vardır. İndi balinalardakı dizaynı araşdıraraq, təkamül nağılının önündəki elmi dilemmaları bu istiqamətdən baxaq:

 

Balinaların bədənlərindəki suyu qoruyan xüsusi dizayn

Balinalar suda yaşamalarına baxmayaraq, ehtiyacı olduqları suyu dənizin duzlu suyundan qarşılamırlar. Yaşamaq üçün şirin suya ehtiyac duyurlar. Bu canlıların su ehtiyaclarını necə qarşıladıqları tam olaraq bilinməməklə birlikdə ehtiyaclarının böyük hissəsini, okeandakı suya görə yüzdə otuz qədər daha az duz ehtiva edən digər dəniz canlılarını yeyərək aradan qaldırdıqları düşünülür. Şirin suyun qıt olduğu bu mühitdə canlının bədənində suyun olduqca çox qorunması və istehsalın olduqca az tutulması şəklində kritik məhdudiyyətlər ortaya çıxmır. Su miqdarı balinalar üçün çox əhəmiyyətlidir və buna görə balinalar eynilə dəvədə olduğu kimi tərləməzlər. Böyrəklər, sidik cövhərinin müvazinətini, balinaya su qazandıracaq şəkildə nizamlayırlar.

 

Balina südü niyə yağlıdır?

Su ehtiyacına istiqamətli başqa bir həssas nizam, dişi balinanın südündəki yağ nisbətində ortaya çıxır. Ana balina balasını pendir qatılıqındakı çox sıx südlə bəsləyir. Bu süd insan südündən on dəfə daha yağlıdır. Südün bu dərəcə yağlı olmasının bəzi kimyəvi səbəbləri vardır. Yağ, bala tərəfindən bədənə alındıqdan sonra işlənərkən yan məhsul olaraq su ortaya çıxar. Beləcə ana, ən az su itkisiylə balasının su ehtiyacını ödəyir.

 

Balinaların gözlərindəki dizayn

Balinaların göz dizaynında və rabitə sistemlərində də quru məmələrində nümunəsi olmayan, kompleks nizamlamalar mövcuddur. Quru məməlilərində toz və zərbələrə maneə törədən göz qapağı vardır. Balinalarda isə gözləri fərqli təhlükəyə, dərinlərdəki təzyiqə qarşı qoruyan sərt təbəqə vardır. Bundan əlavə balinaların göz dizaynında qırılma indeksi, su hovuzunda suyun altından sıçrayan qatil balinanın suyun səviyyəsindən altı metr yüksəklikdəki balığı mükəmməl həssaslıqla tutmasını mümkün edir. Bundan əlavə, balinanın gözləri, quru məməlilərinkindən fərqli olaraq, başın iki yanında olar, beləliklə cərəyana qarşı qorunur. Gözlərdəki çubuq hüceyrələri ilə konus hüceyrələrinin nisbətindəki nizamlama sayəsində, işığa həssaslıq rəng və digər detallara həssaslığa nisbətən çoxdur. Bu nisbət gözlərdə fosfor olması, dərin dənizlərin qaranlıq mühitində görmələrini asanlaşdıran dizayndır.

 

Balinaların istifadə etdikləri riyazi hesablama

Balinaların yemək qaynaqları və bir-birlərinin yerini təyin etməkdə istifadə etdikləri əsas hiss görmə deyil, eşitmədir. Bir çox balina dəniz dibindəki qaranlıq bölgələrdə bir növ təbii “sonar” sayəsində ovlanır. Balinanın beyni, elm adamları tərəfindən hələ tam olaraq aydın olmayan bir şəkildə, “klik” səsləri çıxarır. Obyektin balinaya olan uzaqlığı riyazi hesablama ilə aydın olur. Balinanın beyni, çıxardığı səslərin obyektə dəyib geri döndüyü sürəti, bu iş üçün lazımlı zamanda vurur və hasili ikiyə bölür. Əldə edilən nəticə, obyektin özünə uzaqlığıdır.

Üstəlik balina səs dalğalarını, beyni ilə müəyyən bir nöqtəyə diqqət vermək və bir işıq silsiləsi kimi göndərilməsi qabiliyyətinə də malikdir. Geriyə dönən dalğalar, heyvanın beynində analiz edilir və izah olunur. Bu izah, heyvana qarşısındakı cismin formasını, böyüklüyünü, sürətini və mövqeyini açıq şəkildə müəyyən edir. Heyvanın kəllə quruluşu, beyni belə məhv edəcək qədər davamlı və şiddətli bir şəkildə yaydığı səs bombardmanından qorunmaq üçün səs-küylüdür. Bu canlılarda olan səs sistem olduqca həssasdır. Belə ki, Amerika donanması texnologiyasını təkmilləşdirmək üçün, dəniz məməlilərinin sonar dizaynını təqlid edir.5

 

Bala balinalarda xüsusi dizaynlar

Balinadakı mükəmməl dizayn bunlarla məhdud deyil. Bir bala balinanın ağız dizaynı, anasından süd əmmək üçün elə uyğun bir şəkildə nəzərə alınmışdır ki, bala balina südü heç bir itkiyə verməmiş və ağzına dəniz suyu almamış əmir. Bundan əlavə bala balinalar, dənizin dibinə səyahət etmək üçün yüklü miqdarda oksigen yığan ciyərlərə və qulaq pərdələrini təzyiqdən qoruyan dizayna da sahibdirlər.

Hər biri açıq dizaynı göstərən bu nizamlamalar, torpaq məməlilərində yoxdur və balina üçün xüsusi nizamlamadır. NG  isə oxucularının ağılını bir kənara qoyub bütün bunların təkamüllə ortaya çıxdığına inanmalarını gözləyir. NG, balinaların şüurlu olaraq hazırlandığını inkar edir, balinanın, bir gün dənizdə yaşamağa qərar verən bir quru məməlisindən heç bir şüuru olmayan, gələcəyi görməyən təsadüfi mutasiya və təbii seleksiya mexanizmləri ilə təkamül keçirməsi nəticəsində ortaya çıxdığını müdafiə edir.

Yaxşı bəs hansı mutasiya balinanın guya əcdadı olan məməlidə bir sonar sistemi meydana gətirər? Mutasiyaların təsiri və beynin balinanın həyatı baxımından əhəmiyyəti nəzərə alındığında, mutasiyaların beyni korlayıb balinanı şikəst edəcəyi ya da öldürəcəyi aydındır. Beyin bu təsadüfi müddətdə məhv olmaq əvəzinə, necə olur ki, səs dalğaları çıxaran, onları müəyyən nöqtələrə fokuslayan və obyektlərin yerini riyazi hesablamalarla təyin edən mükəmməl bir sonar sistemi qazanır? Hansı təsadüf, Amerika donanmasının texnologiya inkişaf etdirmək üçün belə əldə etmədiyi sonar sistemi keyfiyyətini istehsal edər? Hansı mutasiyalar bir quru məməlisinin ayaqlarını üzgəcə çevirə bilər və tonlarla ağırlığı olan quyruğu meydana gətirər?

Şübhəsiz bu suallar suyu məhsuldar şəkildə işlətməyi mümkün edən sistemlər, əmizdirmə sistemi, göz və qulaqlardakı təzyiqə qarşı qoruyan sistemlər haqqında da sual verilər. Ancaq təkamülçülərin bu suallara verəcəyi heç bir məntiqli cavabı yoxdur. Bu sualların tək cavabı var. Balinalar bir anda əskiksiz şəkildə yaradılmışdır. Allah, digər bütün canlıları olduğu kimi, balinaları da ehtiyacları olan bütün sistemlərlə qüsursuz olaraq yaratmışdır. Bir Quran ayəsində belə buyurulur:

 

Ey insanlar! Allahın sizə verdiyi lütfünü bir xatırlayın. Allahdan başqa sizə göylərdən və yerdən ruzi verən bir xaliq varmı? Ondan başqa heç bir məbud yoxdur. Siz necə də haqdan döndərilirsiniz! (Fatir surəsi, 3)

 

3) Təkamülçülərin Indohyus ilə gündəmə gətirdikləri iddialardakı ziddiyyətlər

Təkamülçülərin Indohyusa itkin halqa olaraq sarılma səbəbi, orta və daxili qulaq arasındakı quruluş baxımından dəniz məməlilərinə bənzəməsi olaraq göstərilir. Bundan əlavə Indohyusun dişlərinin də dəniz məməlilərininkinə oxşar quruluşda olduğu iddia edilir və gözlərinin digər cüt dırnaqlılara nisbətdə kəllənin daha üst qismində yerləşdiyi müəyyən edilərək bu vəziyyət də balinalarla ortaq xüsusiyyət olaraq göstərilir. Ancaq xəyali və elmdən kənar nağıldan ibarət olan balina təkamülü iddiasının Indohyus ilə gündəmə gəlməsində əhəmiyyətli ziddiyyətlər görülür. İndi bunları araşdıraq.

 

  1. a) Indohyus, balinaların təkamülü iddiasını sarsıdan tapıntıdır, dəstək olaraq təqdim edilməsi yalandan ibarətdir.

Balinaların guya təkamülü ilə əlaqədar klassik ssenariyə görə, quruda yaşayan məməlilərin suda həyata keçdikləri qəbul edilir. Halbuki Indohyusa baxıldığında bu canlının onsuz da suda yaşadığı və hətta diş quruluşundan ot yeyən həyat yaşadığı aydın olur. Indohyusun bu xüsusiyyəti, klassik nağıllarında quruda yaşayan məməlilərin canlı ov tapmaq üçün dənizə keçid etdikləri hekayəsini izah edən təkamülçülər baxımından əhəmiyyətli ziddiyyət təşkil edir. “New Scientist” yazısında mövzuyla əlaqədar olaraq bu ifadəyə yer verilir:

 

“Bu araşdırma eyni zamanda dəniz məməlilərinin birinci quruda yaşayanlardan dəniz ovları ovlamaq üçün suya qayıtdıqları düşüncəsinə meydan oxuyur. Bu göstərir ki, Indohyus zatən dayaz sularda yaşayırdı və sulara canlı ovlamaq üçün qayıtmamışdı”.

 

Göründüyü kimi təkamülçülər, balina təkamülü iddialarını təməldən sarsıdan bir tapıntıyla qarşılaşmışdır. Ancaq həmişə etdikləri kimi bu sarsıntının təsirini xalqdan gizlətdikləri və ört-basdır edərək hekayəni yeni bir istiqamətdə formalaşdırdıqları görülür. Hekayələri ilə ziddiyyət təşkil edən tapıntılar kəşf etdikləri zaman “hekayəmiz səhvmiş, dərs kitablarında elmi gerçəklər kimi izah etdiklərimizin əslində bir təməli yoxmuş” kimi etiraf etmək əvəzinə, “təkamül elə olmayıb, belə olub” kimi hekayələrlə nəzəriyyələrini qurtarmağa çalışırlar.

 

  1. b) Indohyus ilə balinalar arasında qurulan bənzərliklər, yalnız bu iki canlıya xas deyil

Indohyusu balinalarla təkamül olaraq uyğunlaşdıran tədqiqatçılar belə, ikisi arasında qurduqları bənzərliklərin, təkamül nəzəriyyəsinə görə balinalarla əlaqəli olmayan başqa məməlilərdə də görüldüyünü qəbul edirlər. Elm adamları bu mövzuda bunları etirafı edirlər:

 

“Bu xüsusiyyətlərin heç biri dövrümüzdəki və nəsli kəsilmiş dəniz məməliləri növlərini xarakterizə etmir … Bundan əlavə, bütün bu xüsusiyyətlər dəniz məməliləri ilə əlaqəli olmayan bəzi məməlilərdə də mövcuddur”.

 

Göründüyü kimi Indohyus, anatomik xüsusiyyətlərini yalnız balinalarla deyil, balinalarla xəyali təkamülün bir gərəyi olaraq əlaqələndirilməyən başqa məməlilər ilə də paylaşır. Bu səbəbdən Indohyusun “New Scientist” jurnalında “balinaların təkamülündə itkin halqa” olaraq təqdim edilməsi hər hansı məntiqli elmi dayaqdan məhrumdur və tamamilə bir yalandan ibarətdir.

 

  1. c) Indohyus ilə balinalar arasında dişlərin quruluşu baxımından qurulan bənzərlik də mübahisəlidir

Indohyus ilə əlaqədar iddianı gündəmə gətirənlər, bu canlının balinalarla bənzər diş quruluşuna sahib olduğunu qarşıya qoyurlar. Ancaq bilindiyi kimi balinalar ətli canlılardır. Indohyus isə tam fərqli qidalanma vərdişlərinə sahib, ot yeyən canlıdır. Vəziyyət belə ikən ikisinin diş quruluşu arasında qurulan bənzərliklərin də hər hansı sağlam bir dayaq üzərinə qurulmadığı açıqdır.

 

Nəticə:

Indohyus ilə əlaqədar iddialar, təkamülçülərin nəzəriyyələrini gündəmdə tutmaq məqsədilə və mövcud hekayələri ilə ziddiyyət təşkil edən tapıntıları ört-basdır edərək qurduqları ssenarilərdən ibarətdir. Təkamülçülər, nəzəriyyələrini əvvəldən bir doqma olaraq mənimsədikləri və təkamül inkişafda materialist ideologiyanın söykədiyi bir inanc olduğu üçün, ən kiçik bənzərlikdən belə böyük nağıllar çıxarırlar. Indohyusun göz çuxurlarının bir az daha yuxarıda olması kimi səthi bənzərliklərə baxaraq, çayda yaşayan və boyu yenotdan böyük olmayan canlını balinanın əcdadı qəbul etmələri, bu doqmatik və xəyal gücünə əsaslanan dünyagörüşünün çox təəccübləndirici və heyrətləndirici nümunəsini yaradır.

Ağıl sahibi hər normal insan, materialist ön mühakimələrdən müstəqil düşünürsə, bir dizaynın ancaq onu planlayan iradə ilə mümkün olacağını bilir. Necə bir kompüter, kompüter mühəndisinin; bir bina, memarın mövcudluğunu göstərirsə; canlılardakı bioloji sistemlər də ortaya qoyduqları üstün komplekslik və ehtiva etdikləri yüklü miqdarda məlumatla bunları mövcud edən bir Yaradana işarə edirlər. Şübhəsiz o Yaradan, yaratmaq üçün hazırlamağa və planlamağa ehtiyac duymayan, hər şeyi yoxdan “Ol” əmri ilə mövcud edən Uca Allahdır.

“New Scientist” redaktorlarına, canlıların mənşəyini heç bir zaman mövcud olmamış təkamül kimi xəyali müddətə daxil etməyə çalışaraq izah mübtəlasını tərk etmələrini tövsiyə edir, bu uğurda ortaya qoyulan təkamülçü nağılların elmdən kənar xüsusiyyətinin fərqinə varmalarını ümid edirik.

 

 

1) Thewissen, JM, et al., “Whales originated from Aquatic Artiodactyls in the Eocene Epoch of India,” Nature, 450: 1190-1194, 20 dekabr 2007 http://www.nature.com/nature/journal/v450/n7173/full/nature06343.html

2) Jason Palmer, New Scientist News Service, Maral-like fossil is a missing link in whale evolution, 19 dekabr 2007

3) Çarlz Darvin, On the Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, səh.184.

4) Victor B. Scheffer, “araşdırılması the Lives of Whales”, National Geographic, cild 50, dekabr 1976, səh. 752.

5) Spotting Mines with Dolphin Sonar, ScienceNOW 1998: 2 http://harunyahya.net/V2/Lang/tr/Pg/WorkDetail/Number/964