31 mart 2008-ci il tarixində “National Geographic News” internet saytında “’living dinosaur’ Is fastest evolving animal – “yaşayan dinozavr” ən sürətli təkamül keçirən heyvan” başlığı altında yazı nəşr olundu. Yazıda “yaşayan dinozavr” olaraq xarakterizə edilən canlı, bir tuatara idi. Bir tərəfdən Yeni Zelandiya tuatarasının “milyon illər ərzində heç bir dəyişiklik keçirmədiyinin” etirafı edilir, bir tərəfdən də bu canlı, molekulyar mənada ən sürətli təkamül keçirən canlı elan edildi.

 

Daha əvvəl bir neçə dəfə ifadə etdiyimiz kimi, darvinizmin iddiaları, elmi dəlillərlə deyil, təbliğatlarla davam etdirilməyə çalışılır. Bəhsi keçən tuatara nümunəsində də vəziyyət belədir. Halbuki vəziyyət, darvinistlər baxımından ürək ağrısıdır.

 

Tuatara, 200 milyon il əvvələ aid fosili tapılan canlıdır. Və bu fosil nümunəsi, canlının 200 milyon ildir heç bir şəkildə dəyişmədiyini, indiki mükəmməl görünüşü ilə bir anda yaradıldığını sübut edir. Bu əhəmiyyətli gerçək təkamülçülər üçün çox böyük dağıntıdır.

Məhz bu səbəblə darvinistlər, nəzəriyyələrini tam mənasıyla yıxan tuatara kimi yaşayan fosillər qarşısında, yeni müdafiə taktikaları inkişaf etdirir; yeni təhrif etmələrə əl atırlar. Məsələn bəhsi keçən xəbərin başlığını oxuyan bir adam, tuataranın, milyon illik dəyişməmiş fosillərinə qarşı əslində təkamül keçirdiyini, hətta bu təkamül keçirməyin də “sürətli” şəkildə olduğu təəssüratına qapılacaq. Yazıda adı keçən elm adamlarının isə, “elmi” araşdırmalar nəticəsində bu qənaətə gəldiklərini düşünəcək. Halbuki bu tamamilə yalandır, gözdən pərdə asmaqdır.

Təkamül nəzəriyyəsi canlıların, milyon illər ərzində mərhələ-mərhələ meydana gələn xəyali genetik dəyişikliklər nəticəsində inkişaf etdikləri və başqa canlılara çevrildiklərini iddia edir. Bu səbəbdən, təkamülçü elm adamlarının, bu canlıda meydana gəldiyini iddia etdikləri “sürətli genetik dəyişmələrin” canlı üzərində necə bir təsirinin olduğunu mütləq görülməsi, bu xəyali genetik dəyişmələrin nəticəsində canlının quruluşunda ciddi dəyişikliklər olmalıdır. Lakin canlıda belə bir dəyişmə yoxdur. Tuatara, eynilə fosili tapılan 100 milyondan çox canlı kimi, milyon illər əvvəl də bugünkü kimidir. Heç bir təkamül keçirməyib və dəyişməmişdir. Nə genetik nə də struktur fərqliliyi yoxdur. “Genetik mənada sürətli təkamül” iddiası, çox böyük yalandır, elmi mənada heç bir sübutu olmayan saxtakarlıqdır.

Canlının milyon illər ərzində eyni qalmağının verdiyi tək bir nəticə var: Yer üzündə təkamül yaşanmamışdır. Bu canlı da, digər bütün canlılar kimi, mükəmməl və qüsursuz xüsusiyyətləri ilə yoxdan yaradılmışdır. Onu bugün fövqəladə dərəcədə xüsusiyyətlərlə yaradan Uca Allah, şübhəsiz onu 200 milyon il əvvəl də eyni mükəmməlliklərlə yoxdan yaratmağa qadirdir. Yer üzü, bu fövqəladə dərəcədə yaradılışın dəlilləri ilə doludur.

 

Darvinist təbliğat acınacaqlı mövqeyə gəlmişdir. Təkamül nəzəriyyəsini qəti olaraq çürüdən yaşayan fosillərə qarşı inkişaf etdirilən müdafiələr, elə məntiqsiz və elmdən uzaqdır ki, indi darvinistlər bu üsullarla ibtidai məktəb uşağını belə aldada bilmirlər. Harun Yəhyanın böyük əsəri Yaradılış Atlası, sərgilədiyi fosillərlə təkamülçülər üçün böyük dağıtmanı dünyaya elan etmişdir. Bu böyük məğlubiyyəti həzm edə bilməyən bəzi darvinistlərin coşğun nağıllarla bu əyri ideologiyanı davam etdirməyə çalışması heç bir nəticə verməyəcək. Çünki darvinizm, artıq dünya səviyyəsində sona çatmışdır.