15 aprel 2008-ci il tarixində “New Scientist”də “Neanderthals speak out after 30.000 years – Neandertallar 30.000 il sonra danışdılar” başlığı altında yer alan bir xəbər, NTVMSNBC saytında “elm Neandertalları danışdırdı” başlığı altında nəşr olundu. Xəbərin məzmununa baxıldığında, fosillər və kompyuter istifadə edərək danışdırıldığı iddia edilən və elmi çalışma olaraq göstərilməyə çalışılan bu cəhdin, gerçəkdə heç bir elmi əsası olmadığı görülür. Dövrümüzdən 30.000 il əvvəl yaşadığı təxmin edilən Neandertalların, klassik darvinist təbliğat üsullarına uyğun şəkildə “danışsaydılar” və ideoloji məqsədlərinə uyğun olaraq dövrümüzdəki insandan fərqli “səslər çıxaran” bir varlıq olduğu ifadə edilmişdir.

 

Uzun illərdir darvinist təbliğatın vəsaiti olaraq istifadə edilməyə çalışılan Neandertallar, bu nümunədə də yenə eyni darvinist taktikalara vəsait olmuşdur. Neandertalların dövrümüzdəki insanlarla eyni həyat, ağıl, dil və mədəniyyətə sahib bir insan irqi olduğu saysız tapıntı ilə sübut edilmişdir. Ancaq buna baxmayaraq, Neandertal insan irqi hələ də darvinistlər tərəfindən (tək bir dəlilə belə əsaslanmayan) “ibtidai insan” şəklində təqdim edilməyə çalışılır. Neandertalların “səslər çıxararaq” guya ibtidai insan kimi danışdırılması, elmi dəlillərdən məhrum təkamül nəzəriyyəsinin fərziyyələr və təbliğatlarla davam etdirilməsi üçün göstərilmiş aciz səydən başqa bir şey deyil. Neandertalların müasir insandan fərqi olmayan insan irqi olduğu gerçəyi ilə əlaqədar ətraflı məlumat üçün baxın: http://www.netcevap.org/index.php?git=makale&makale_id=192