“Guncel.net” saytında 8 avqust 2008-ci il tarixli və “Neandertal adamı nə üçün dünyadan silindi?” başlıqlı xəbər yayımlandı. Xəbərdə, Almaniyadakı Maks Plank institutundan elm adamlarından reallaşdırılan genetik analiz çalışması bildirilirdi. Haqqında danışılan çalışmada 250.000-dən 30.000 il qədər əvvəl Avropa və Asiyada yaşayan Neandertal insanının fosillərini əldə edilmiş mitoxondri DNT-si araşdırılmışdı. Neandertal insanının fosil qeydlərində 30.000 ildən əvvəl itməsinin səbəbini araşdıran tədqiqatçılar, dövrümüzdəki insan olan Homo sapiensin genlərinin Neandertal adamının genləriylə qarışmamış ola bilər nəticəsinə gəliblər.

“Guncel.net” saytı mövzuyla əlaqədar olaraq “dövrümüzdən təxminən 30.000 il əvvəl dünyadan silinən Neandertal adamı, insanın təkamül inkişafının bir hissəsi deyildi” başlığından istifadə edirdi.

Bu ifadə ilə “Guncel.net” xəbər saytı, insanın təkamüllə ortaya çıxmış bir canlı olduğunu, Neandertal insanının isə bunun xaricində qalmış sözdə meymun adam olduğu təəssüratı verməyə çalışır. Oxucuya sanki həqiqətən bir təkamül prosesi varmış, lakin bu müddət içində bilinməyən bir detal kəşf edilmiş təəssüratı verməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur. Bu, əllərində təkamül nəzəriyyəsi lehinə tək bir dəlil belə olmayan təkamülçülərin yüz əlli ildir istifadə etdikləri bilinən demaqoq üsuldur.

Halbuki insanın təkamülü iddiası, ələ keçən bəzi nəsli kəsilmiş meymun fosillərinin təkamülçü təhrif etmə adlandırılması ilə yaradılmış elmdən kənar ssenaridən ibarətdir. Bu saxta hekayəyə aid təqdim edilən fosillərin hamısının ya meymun ya da insanlara aid olduğu qəti olaraq sübut edilmişdir. Bu səbəbdən darvinistlər, bütün digər təkamül ssenarilərində olduğu kimi, insanın təkamülü ssenarisindən də tək bir dəlilə belə sahib deyil. Insanın xəyali təkamülünə əcdadlarımız olaraq göstərilməyə çalışılan növlərdən Australopithecus növləri, nəsli kəsilmiş meymun növünü; Homo erectus və sonrası isə müxtəlif insan irqlərinə aiddir. Neandertal adamı da daha cüssəli və güclü skelet quruluşuna, müasir insandan çox böyük kəllə həcminə sahib qədim insan irqidir. Darvinist ssenariyə uydurulmaya çalışılan bütün fosillər tam canlılara aiddir və həqiqətdə yaradılışı sübut edən dəlil hökmündədir.

 

Qeyd: Bu yazı eyni zamanda aşağıdakı xəbərə də cavabımızdır:

“Scientists map Neandertal maternal DNT”, 8 avqust 2008-ci il,