Təkamülçülər ictimaiyyətə, fosillərin təkamülü dəstəklədiyi kimi təəssürat meydana gətirməyə çalışır. Ancaq 1,5 əsrdir davam etdirilən qazıntılara baxmayaraq bu səylərini sübut edəcək hər hansı bir dəlil fosil qeydlərində tapılmamışdır. Bu səbəblə darvinistlər çarəni “ara forma” uydurmaqda tapıb. Bununla da kifayətlənməyərək, fərqli canlı qruplarına aid xüsusiyyətləri nəbzlərində saxlayan “mozaika” canlılarını da fikirləri ilə ara forma kimi göstərməyə çalışıb. Hər biri olduqca kompleks xüsusiyyətlərə sahib olan və bütün həyati mexanizmləri qüsursuz şəkildə işləyən bu canlılar təkamül nəzəriyyəsi üçün heç bir dəlil meydana gətirmir. Ara formalar yoxdur, yarım, funksiyasını tam görə bilməyən orqanlara sahib canlılar olmalıdır. Halbuki mozaika canlıların sahib olduqları orqanların hər biri əskiksiz və qüsursuzdur.

İndiki vaxtda darvinist saxtakarlıqların ətraflı olaraq ortaya çıxarılması ilə birlikdə saxta fosillərin sayı bir anda azalır. Halbuki darvinistlər hələ, təkamül yalanının bir yerlərdə bir şəkildə tutunacağını düşünürlər, ara fosil adı altında zamanla gündəmə gətirdikləri məşhur bir fosil var: Tiktaalik roseae.

Maraqlısı budur: Tiktaalik roseae fosilinin bir ara forma olmadığı, üzərində təkamülçü fərziyyələrin edilməsinin qeyri-mümkün olduğu saysız dəlil ilə, indiyə qədər dəfələrlə dilə gətirilib. Canlının mükəmməl kompleks xüsusiyyətlərə sahib mozaika canlı olduğu və heç bir ara forma xüsusiyyəti göstərmədiyi də sübut edilib. Ancaq buna baxmayaraq Tiktaalik, təkamülçü təbliğatın ən gözdə vəsaiti olmağa davam etmişdir. Çünki darvinistlərin sığındıqları tək şey uydurma ara formalardır. Tiktaalik roseae da nəsli kəsilmiş mozaika bir canlı olduğuna görə, darvinistlər insanları bu fosil ilə aldatmağın asan olacağını düşünərək davamlı gündəm edir. Halbuki yanılırlar.

 

Tiktaalik Roseae, keçdiyimiz günlərdə “Nature” jurnalında çıxan bir məqaləni aşağıdakı yerli və xarici bir çox darvinist nəşr orqanında təkrar yerini aldı. “The Carnial Endoskeleton of Tiktaalik Roseae” (Tiktaalik Roseaenın karniyal skelet forması) başlığıyla “Nature” jurnalında nəşr olunan bəhsi keçən xəbərdə, canlının üzgəc, örtük kimi balıq bənzəri xüsusiyyətlər daşımasıdır, yanında, kəllə, boğaz, qabırğa, qol, ayaq kimi hissələrinin də dörd ayaqlı heyvanlara yaxın xüsusiyyətlər göstərdiyi iddia edilirdi.

Halbuki bunlar, Tiktaalikin bir mozaika canlı olduğunu göstərən kompleks xüsusiyyətlərdir. Bunun xaricində canlı, bəhsi keçən üzvlərin ibtidaidən aliyə təkamül keçirdiyini sübut edəcək tək bir ara forma xüsusiyyəti göstərmir.

 

Təkamülçülərin, iddialarını dəstəkləmək üçün tapmaları lazım olan canlılar “ara forma”lardır, mozaika canlılar deyil. İndiki vaxtda yaşayan və mozaika xüsusiyyətlər göstərən canlılardan olan Platypus da tez-tez təkamülçülərin yalanlarına məruz qalır. Stefen Cey Qould, Platypus kimi “mozaika canlılar”ın bir ara-keçid forması olaraq qəbul edilməyəcəyini açıq ifadə edir. (S. J. Gould & N. Eldric, Paleobiology, Vol 3, 1977, səh. 147)

 

Darvinistlər niyə həqiqi dəlil ilə ortaya çıxa bilmir?

Bu problemin cavabı, darvinizmi dəstəkləyən tək bir dəlil də olmamasıdır. Bu səbəblə darvinistlər həqiqətdə heç yaşanmayan təkamül prosesini inandırıcı edə bilmək üçün saxtakarlığa və yalana müraciət etməyə çəkinmir. Iddialarının doğru ola bilməsi üçün, yalnız sudan quruya xəyali keçidin milyonlarla, hətta milyardlarla ara fosil ilə dəstəklənməsi lazımdır. Lakin tək bir ara fosil də olmadığı üçün darvinistlər eyni uydurma fosillərlə, təkrar-təkrar ortaya çıxır. Iddialarını yalanlayan elmi dəlilləri hər dəfə görməməzlikdən gəlir, sanki həqiqətən bir ara fosil ələ keçirmişlər kimi eyni canlı haqqındakı bənzər başlıqlara, darvinist nəşrlərdə təkrar yer verirlər.

Məhz bu çarəsizlik ifadəsidir. Bir məğlubiyyətin etirafıdır. Darvinizmin saxta fosilləri elə ifşa olunmuş, təkamül saxtakarlığının ifşa olması Yaradılış Atlası ilə elə dəqiq və açıq şəkildə ortaya çıxarılmışdır ki, darvinistlər bir neçə fosili bəzəyib gündəm etmək xaricində başqa çarələri qalmayıb. Təkamülü rədd edən indiyə qədər tapılmış 100 milyard fosilə qarşılıq darvinistlərin tək bir izahları da yoxdur. Olması da mümkün deyil, çünki darvinistlər, 150 il ərzində bir yalanı müdafiə edib. Və indi artıq yalnız özləri deyil, bütün dünya darvinizmin bir yalandan ibarət olduğunu bilir.