“O kəslər ki, bir pis iş gördükdə, yaxud özlərinə zülm etdikdə Allahı xatırlayıb günahlarının bağışlanmasını diləyərlər, – günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? – onlar bilə-bilə etdiklərinə görə israr etməzlər.” (Ali İmran surəsi, 135)

 

Qüdrətli Allah bu ayəsində möminlərin Quran əxlaqına uymayan rəftar göstərdiklərində dərhal ardından Allahı xatırlayıb tövbə etdiklərini və Allahdan bağışlanma dilədiklərini xəbər verir və Öz qatında qəbul edəcək tövbənin necə olmalı olduğunu bildirir.

İman edən insan, əlbəttə ki, səhv etməməyə və günah işləməməyə, Allahın sərhədlərini qorumağa çox diqqət yetirər və hər an şüurunun açıq olması üçün səy göstərər. Ancaq buna baxmayaraq səhv etdiyində, tövbə edib Allahdan bağışlanma diləməsi də çox gözəl mömin xüsusiyyətidir. Qürətli Allah, sonsuz rəhməti ilə insanlara, hər zaman səhvlərindən ötrü bağışlanma diləmə və tövbə etmə imkanı tanımışdır.

Əslində möminin etdiyi hər səhv, onun Allaha yaxınlaşmasına gətirib çıxarar. Çünki etdiyi davranışın səhv olduğunun şüurunda olması, möminin şükür etməsinə vəsilə olar. Səhv etdikdən sonra bağışlanma diləməsi və ardından tövbə edib Allaha sığınması da onun Allahla olan əlaqəsini gücləndirər.

Allahın sonsuz şəfqət və mərhəməti insanlar üçün çox böyük lütf, çox böyük nemətdir. Allahın Qaffar (bağışlaması çox olan), Qabil (qəbul edən, razılıq edən, bağışlayan), Vəhhab (mükafatı çox olan, qarşılıqsız hədiyyə edən), Həlim (qullarına qarşı çox yumşaq olan) və Təvvab (bağışlayan və əsirgəyən, tövbələri qəbul edib günahları yaxşılıqlara çevirən) adları, səhvlərindən peşman olan və tövbə edib Allaha yönəlib dönən möminlərin üzərində təcəlli edər.