“Kitab verdiyimiz kəslər onu layiqincə oxuyurlar. Onlar ona iman gətirənlərdir. Onu inkar edənlər isə ziyana uğrayanlardır.” (Bəqərə surəsi, 121)

 

Sonsuz güc sahibi Allah bu ayəsində iman edənlərin, müqəddəs kitabımız olan Quranı lazımı şəkildə oxuyanlar olduğunu bildirmişdir. Aləmlərin Hakimi olan Allah, insanlara Kitab göndərərək onlara Özünü tanıtmış, sonsuz xoşbəxtliyə necə çatacaqlarının yolunu göstərmişdir. Quranı səmimi olaraq oxuyub, həyatına keçirən insanlar Allahın rəhmətini qazanarlar.

Quranı səmimi olaraq oxuyan hər insan, yaradılış məqsədini və Yaradılışın sirlərini, gözəl əxlaqı, Allahın məmnuniyyətini və cənnətini qazanmanın yolunu, axirətdəki həyatı və daha bir çox məlumatı ən doğru və ən qüsursuz şəkliylə öyrənər. Unudulmamalıdır ki, Allahın bildirdiyi din əxlaqı ilə əlaqədar bütün sualların cavabı Quranda vardır.

İman edənlər; Allahın məmnuniyyətini qazanmaq üçün, Onun Qurandakı yazılı  əmrlərini əskiksiz olaraq tətbiq edərlər. Ətraflarında olan hər kəsi Allaha iman etməyə, Ondan qorxub çəkinməyə və Quran əxlaqını yaşamağa dəvət edərlər. İmanları artdıqca ağılları, səmimiyyətləri də eyni dərəcədə artar, bu səbəbdən Quran ayələrindəki incəlikləri və sirləri daha yaxşı qavrayarlar. Quranı qaynaq etdiklərinə görə, Allahın icazəsiylə hər zaman ən doğru və ən ağıllı qərarları alarlar. Qarşılaşdıqları hadisələrə və problemlərə gətirdikləri həll yolları da, Quranda bildirilən hökmlər istiqamətindədir.

Ancaq Quranı oxumayan ya da ondan üz çevirən inkarçılar, Allahı və imanı həqiqi mənada tanımazlar. Məhz bu kəslər, ayədə də bildirildiyi kimi axirətdə çox böyük peşmanlıq yaşayacaq və şiddətli cəhənnəm əzabıyla qarşılıq görəcəklər.