“Qullarıma Mənim bu Sözümü de: “Ey Mənim iman gətirən qullarım! Rəbbinizdən qorxun! Bu dünyada yaxşılıq edənləri yaxşılıq (Cənnət) gözləyir. Allahın yaratdığı yer üzü genişdir. Yalnız səbir edənlərə mükafatları hesabsız veriləcəkdir.” (Zumər surəsi, 10)

 

Ayədə iman edənlərin Allahdan qorxub çəkinmələri lazım olduğuna diqqət çəkilir. Bundan əlavə yaxşılıq edənlərin dünyada və axirətdə mütləq yaxşılıqla qarşılıq görəcəkləri xəbər verilir. Bu, yaxşılığı edərək fədakarlıq edənlərə, Allahın məmnuniyyətini qazanmaq üçün ciddi səy və səbir göstərənlərə Allahın Quranda bildirdiyi müjdədir. Allah Quranda İslam əxlaqına görə “əsl yaxşılığın” nə olduğunu da bildirərək bütün möminlərə sahib olmaları lazım olan üstün əxlaqı xəbər vermişdir. Bu, çox böyük rəhmətdir. Bir adamın yaxşılıq etməsi demək, Allahdan qorxub çəkinərək, axirətdəki hesabını düşünməsi və vicdanından istifadə edərək hər an Allahı ən çox məmnun edəcək davranışı seçməsidir.

Allah səmimi olan qullarını doğru yola yönəldər, işlərini asanlaşdırar, qəlblərinə hüzur və güvən duyğusu verər, şükür etmələrinə qarşılıq üzərlərindəki nemətləri qat-qat artırar, din əxlaqının yayılması üçün göstərdikləri səydən ötrü onlara kömək edər. Rəbbimiz, möminlərin səmimi, qatqısız olaraq axirət yurdunu düşünmələrinə qarşılıq olaraq onlara daim ruzi verər, gözəl və təmiz nemətlər içində yaşadar. Bu nemətlər və zənginliklər isə iman edənlərin Allaha şükür edib Onu xatırlamalarına vəsilə olar. Allahın vədinin nəticəsi olaraq, bu əxlaqlarına qarşılıq hər mömin, dünyada hüzurlu həyat yaşayar.

Allah, dünyadakı həyatları boyunca gözəl əxlaqı yaşamaqda, çətin zamanlarda təvəkkül etməkdə, Özünün məmnun olacağı ən gözəl davranışları göstərməkdə böyük qətiyyət göstərən səmimi qullarına qarşılıqlarını “Səbir etdiklərinə görə onlara mükafatları ikiqat veriləcəkdir….” (Qəsas surəsi, 54) ayəsində də bildirildiyi kimi hesabsızca və qat-qat verər.